tisdag, januari 31, 2012

Om den eviga kapitalackumulationen och krisen - och den delade hjärnan