söndag, februari 19, 2012

Åter om sanktioner mot Iran


USA känner sig hotad som kärnvapenmakt av Irans kärnkraftsprogram och man hotar då med amerikanska sanktioner skriver Gunnar Jervas på SvD Brännpunkt om Usas sanktionspolitik mot Iran. Han är numera säkerhetskonsult och före det forskare vid FOI, Försvarets ForskningsInstitut

...Man kan undra varför ytterligare länder försöker skaffa sig kärnvapen om de är så ”oanvändbara” som det som sagts antyder. Ett svar är att dessa vapen visst kan utgöra effektiva påtryckningsmedel mot stater som saknar nukleära vapen och inte skyddas av andra kärnvapenmakter.

Ett annat svar är att redan ett fåtal kärnvapen i vissa fall kan skapa en betydande avskräckningsförmåga.

Antag att Iran hade skaffat sig kärnvapen, men inte någon andraslagsförmåga, och att Israel skulle hota iranierna med ett omfattande angrepp. I en extrem krissituation som denna skulle Teheran kunna slå till först, vilket Tel Aviv vet. Därför torde Israel dra sig för att utfärda hot av sagda slag.
...
I närheten av Iran finns amerikanska stridskrafter med omfattande kärnvapenkapacitet och förhållandet mellan USA och Iran präglas sedan länge av stor fientlighet. Israel drog sig för sin del inte för att bomba bort den irakiska kärnreaktorn i Osirak. Teheran torde därför räkna med kärnvapenhot som en realitet.
....
Skulle Iran på sikt skaffa sig en kärnvapenstyrka med andraslagsförmåga kunde detta leda till stora strukturförändringar.

USA har sedan länge – via en informell allians med Israel (den militärt starkaste staten i området) och Saudiarabien (det oljerikaste landet i världen) – kunnat försäkra sig om en övergripande kontroll över Mellanöstern och oljan.

Skulle Iran framdeles bli en kärnvapenmakt att räkna med torde Israels kärnvapen kunna neutraliseras och Teheran motstå även amerikanska kärnvapenhot. Ett nukleärt dödläge skulle uppstå, vilket är vad USA till nästan varje pris vill undvika, och måste också ses som huvudmotivet till sanktionerna.

Etiketter: