måndag, februari 06, 2012


Av Gunnar Westberg, Läkare mot Kärnvapen- Jag är mycket orolig: Risken för en attack från Israel mot Iran är verklig.

Israeliska politiker uttrycker sig visserligen som vanligt tvetydigt. Försvarsministern Barak säger ena dagen att ett anfall "is far off", andra dagen att ett anfall 'nu sannolikt är nödvändigt'.

En artikel i New York Times av Romen Bergman innehåller dock en lång redogörelse för flera möten med Barak och där förefaller han vara övertygad om att attacken är oundviklig och "later may be too late".

Ett israeliskt anfall kommer troligen att leda till en iransk vedergällning som USA vill stoppa genom en omfattande attack mot iranska flygbaser, och dom är många. Förstörelsen blir mycket stor. Den israeliska attacken kan sprida radioaktivitet. Såvida man träffar anrikningsanläggningen i Natanz, kan Isfahan bli radioaktivt förorenat.

På sikt blir Israel mer isolerat och utsatt och hotat, USAs anseende i världen sjunker ner ännu djupare, spänningen stiger i hela Mellanöstern, den kommande konferensen om ett kärnvapenfritt Mellanöstern ställs in. Irans folk samlar sig bakom sina ledare, en "iransk vår" blir osannolik och Iran kommer då målmedvetet att arbeta för att utveckla kärnvapen.

Kan Sverige göra något? Om Bildt, tillsammans med några andra utrikesministrar, tydligt uttalar att freden i området är hotad och att Israel måste avstå från att anfalla, hade det kunnat påverka EU. USA skulle kunna bli mer benäget att utöva (givetvis hemliga) påtryckningsmedel mot Israel.

Hur ska vi kunna få Bildt till allt detta? Skulle den nye finske presidenten kunna överraska oss? Ska vi annars bara sitta här och vrida våra händer?

Gunnar

Etiketter: