måndag, februari 13, 2012

Brännpunkt Syrien om den utländska inblandningen i dess inre konfliktInterfax 6 feb 2012 - Lavrov i Munchen - Utländsk inblandning i inbördeskrig är en väg till kaos i internationella relationer. Den internationella samfälligheten har enbart rätten att ingripa i inre konflikter på basis av Fn-stadgans kapitel 7 (om förpliktelsen att skydda)
"Naturligtvis avhänder vi oss inte situationer då världskommuniteten är tvingad att gå in för att förhindra eller avlägsna hot mot internationell fred och säkerhet. Men det bör göras strikt i enlighet med artikel 7 i FNstadgan", sa den ryske utrikesministern.

Sergei Lavrov vid Säkerhetsrådets konferens under förra lördagen i Munchen.

Lavrov menar vad gäller utländska spelare i samband med inbördeskrig att -"Militär-politisk instabilitet i särskilda regioner får inte bli som en magnet att använda våld, och minska de vanliga ledande ländernas inflytelsesfärer över internationella utvecklingsländer".

Det är en farlig väg, som leder till expansion av instabila zoner och stärker ett visst kaos i internationella relationer. Man behöver inte gå särskilt långt för att finna exempel på just detta", sa han.

I Syrien har Arabförbundet presenterat ett nytt initiativ gällande konflikten i landet. Man stöder oppositionens förslag om att få in FNs fredsbevarare i landet.
Moskvas inställning är att båda sidor lägger ner sina vapen och löser det hela sinsemellan på ett fredligt sätt.

ArabFörbundet har träffats i Kairo på ett möte, och det verkar som man ville dra åt tumskruvarna hårdare på den syriska Assad-regimen.

Man vill dra bort observatörerna och naturligtvis inkalla FNs fredsbevarare, om de tre punkter som Arabförbundet krävde under gårdagen. FNs generalförsamling kommer diskutera frågan vidare den 13 februari.

Alltmedan våldet fortsätter, är det väldigt svårt att få grepp om sanningshalten i de hundratals sårade och dödade, som oppositionen påstår pga en mediablackout. Rebellerna har inte enbart fått stöd av Arabförbundet utan också av den mindre väntade Al Qaida (sunnimuslimer, till skillnad Syriens alawiter, kristna, sunni, shia).
Syriska tjänstemän har sagt något man bör observera, att vissa av rebellerna får stöd av al Qaida. Uttalandet blev tillrättavisat. Men vissa underrättelseanställda har hävdat, att en del av just dessa styrkor verkligen har stridit tillsammans med oppositionen.

Naturligtvis bör man också hålla uppsikt över ett ökat tryck från Washington DC. Helt nyligen publicerade USAs Statsdepartement bilder som påstods visa artilleri och tanks i Syrien, men vad de exakt sägs bevisa är inte helt klarlagt. Men nu har man sett direkta foton av tanks och artilleri på marken i Syrien.

Fråga -Har internationella Samfundet kommit med något alternativ till krisen?

Svar -Det verkar inte så. Naturligtvis måste man rannsaka de sk Syriens Vänner, som inte kan kallas en koalition i egentlig mening, utan en så kallad allians av flera länder inklusive Arabförbundets stater och den allians som också har gett sitt stöd.

Den innefattar USA, Frankrike och Storbritannien, som kommer att mötas senare under månaden i Tunisien, för att diskutera vad de vill göra och vidare aktioner gentemot Syrien.

För det mesta brukar man låta det syriska folket själv besluta om vad man vill göra med det egna landet, och insisterar på att alla sidor bör lägga ner sina vapen och på ett fredligt sätt komma fram till en lösning på våldet i konflikten.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: