söndag, februari 19, 2012

Om Bradley Manning och Cindy Sheen som 'Whistleblowers'De kända försök som gjorts för att tysta dessa inom den amerikanska militären som sökte påkalla uppmärksamhet om tydliga pågående missförhållanden har åter tagits upp, inte minst genom ett oförtröttligt arbete av Daniel Ellsberg, Cindy Sheean och på senare tid Bradley Manning.

Cindy Sheen fick sin son dödad första dagen av Irakkriget och har sedan dess varit en skarp och känd talesperson för de missförhållanden som existerar både inom den amerikanska militären och de länder som blivit drabbade.

19 feb SVT 2 kl 22 film om Falluja, en fullständigt bombad stad under Irakkriget

Etiketter: