tisdag, februari 14, 2012

Iranska vetenskapsmän finner nya vägar till att generera el

12 feb 2012 Brigadgeneral Gholam-Ali Rashid, som är en högt rankad iransk militärbefälhavare, säger att Iran kommer slå till mot Israels alla militära och kärntekniska anläggningar, såvida de gör dumheten att gå till attack mot just dessa anläggningar.

Vice ledaren i generalstaben för Irans väpnade styrkor, Brigadgeneral Gholam-Ali Rashid, sa under söndagen att Israels krigsretorik mot Iran är en form av psykolo-gisk krigföring, och ville poängtera, att regimen i Tel Aviv inte befinner sig i läge att gå in i ett militärt äventyr, rapporterade iranska Fars News Agency.

Brigadgeneral Rashid sa Iran är fullkomligt beredd att med kraft besvara varje aggression och förstöra alla israeliska anläggningar, såvida Tel Aviv tänker starta ett militärt anfall mot Iran.

Upprepade gånger har Förenta Staterna och Israel hotat Teheran med att vid "rätt tillfälle välja" gå till militärt anfall, baserat på anklagelsen om att det iranska nukleära arbetet innehåller en hemlig militär agenda. Iran har avvisat dessa anklagelser och säger att som undertecknare av IckeSpridningsAvtalet och medlem av IAEA har man rätt att utveckla och för ett fredligt ändamål tillägna sig kärnteknologi.

Medan Israel vägrat att tillåta inspektioner av de egna kärnvapenanläggningarna eller ansluta sig till IckeSpridningsAvtalet med anledning av sin nukleära politiska dubbeltydighet, detta att vare sig förneka eller bekräfta, har å sin sida Iran varit föremål för att avbryta den Internationella Atom Energi Organisationens inspektioner genom sin nukleära öppenhet.

Israel har nyligen testat en ny långdistansmissil med förmåga att bära kärnvapen. Testet utfördes vid Palmahim-flygbasen i centrala Israel. Denna trestegs Jeriko-3 missil med förmåga att bära en 750-kilos bomblast äger en beräknad räckvidd på upp till 10 000 km.

Israels nya kärnvapenbärande missil har förmåga att nå stora delar av jorden, men i Västs ögon betraktas inte denna paradoxalt nog som ett hot.övers Ingrid Ternert

Etiketter: