måndag, februari 06, 2012

Russeltribunalens föreläsare om apartheid 29 feb i Göteborg


För kännedom Jag fick detta mejl som jag vidarebefordrar som info. Hälsn R. Mustafa

ISM, International Solidarity Movement meddelar att Abir Kopty, Michael Mansfield och Salim Vally är i Göteborg onsdag 29 februari ca kl 17. Russelltribunalen visar illustrativt Israels apartheid med denna föreläsning som hölls i Sydafrika nov 2011.

Efter att ha hört fler än tjugo vittnen och folkrättsexperter från bland annat Palestina, Israel och Sydafrika, avkunnade juryn sitt domslut: “Tribunalen finner att Israel utsätter palestinska folket varhelst de bor för en institutionaliserad regim av herravälde, som utgör den apartheid som definieras i internationell rätt.”

Liksom Russelltribunalen om Vietnam 1966 och Latinamerika 1974 är domslutet vägledan-de genom deltagarnas moraliska auktoritet, men det har ingen rättslig status.

Juryn i Sydafrika utgjordes av Michael Mansfield, Alice Walker, Stéphane Hessell, Ronnie Kasrils, Mairead Maguire, José Pallin, Cynthia McKinney, Yasmin Sooka och Aminata Traoré.

Vittnesmål gavs av bland andra Desmond Tutu, Jeff Halper, Haneen Zoabi, Lea Tsemel, John Dugard och Zwelinzima Vavi.

Föreläsarna till Göteborg är framstående experter som ska berätta om Sydafrikas apartheid, Israels apartheid, internationell rätt och tribunalprocessen, på ett sätt som motsvarar vittnesmål och slutsatser vid tribunalen. Vi kommer även visa video med utdrag från vittnesmål vid tribunalen.

Abir Kopty är palestinsk medborgare i Israel och aktiv i kvinnorörelsen som Coalition of Women for Peace samt Mossawa Advocacy Center for Arab Citizens of Israel.

Michael Mansfield är brittisk överrättsadvokat och professor i juridik som drivit högprofilerade fall, bland annat vid internationella domstolen, och varit jurymedlem vid tribunalen.

Salim Vally är sydafrikansk akademiker och anti-apartheid veteran som är aktiv i fack och Palestine Solidarity Committee in South Africa och närvarade vid tribunalen.

Föreläsningen är del av en Sverigeturné vars huvudarrangör är nätverket Isolera Israel och finansieras med projektmedel från Emmaus Björkå. Grupper som ingår i Isolera Israel är Emmaus Björkå, Grupp 194, International Solidarity Movement, KTH Action Group, Palestinagrupperna i Göteborg och Lund, Palestinska Huset och
Palestinska Föreningen i Malmö.

I huvudarrangörens kanaler associeras föreläsningen med Israeli Apartheid Week, en internationell temavecka om apartheid och bojkott. Medarrangörer kan om så önskas, välja att ej förknippas med temaveckan.

För mer information om Russelltribunalen, se
http://isoleraisrael.nu/?p=973
http://russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa
http://www.ui.se/blog/uibloggen/2011/11/18/russeltribunalen-israel-varre-an-sydafrika.aspx

Etiketter: