torsdag, mars 29, 2012

Från kriget i LibyenRT 8 mars 2012 (hela storyn)
Ryssland blåser NATO om Libyen- och Libyen om Syrien. Ryssland säger att NATO bör be om ursäkt för att ha förorsakat civila offer under sina flygräder i Libyen år 2011och borde därför betala kompensation. Moskva har också anklagat Libyens nya regering för att träna syriska rebeller och orsaka terrorism.

Rysslands FNambassadör Vitaly Churkin kom med stark kritik, medan han talade i onsdags på mötet i FNs SäkerhetsRåd. Det är värt notera att detta är första gången Säkerhets-Rådet möttes för att diskutera NATOs flyganfall under förra årets militära intervention i Libyen, vilken störtat överste Khadaffi.

'Vi väntar oss att NATO erkänner att dess flyganfall har orsakat civila offer, och bör därför be om ursäkt och säga att man är beredd betala en lämplig kompensation' menade Churkin.

USAs ambassadör Susan Rice svarade genom att försvara NATOs aktioner, att inga internationella lagar hade brutits och alliansen hade samarbetat fullt ut med följande undersökningar. Hon citerade den internationella Undersöknings-Kommisionen om Libyen, som sammanfattat att NATO 'genomfört en mycket precis kampanj med en demonstrativ beslutsamhet om att undvika civila offer.'

Men Kinas viceambassadör, Wang Min, påpekade att kommissionen också erkänt att NATOs flyganfall hade förorsakat civila offer i Libyen. Enligt Förenta Nationernas på fredagen offentliggjorda rapport har NATO inte tillräckligt undersökt flygräden som hade dödat åtminstone 60 civila och skadat 55.

'Bland de 20 NATObombningar man utrett, har Kommissionen dokumenterat fem flyganfall där totalt 60 civila dödats och 55 sårats', som står i de dokument som publicerats på FNs Råd för de Mänskliga Rättigheternas webbsida. 'Kommissionen har också undersökt två NATO-flyganfall som hade förstört den civila infrastruktur, där inga militära mål har kunnat identifieras.'

Förra året avstod Ryssland och Kina från stöd till den FN resolution som godkänt en flygförbudszon över Libyen. Senare anklagade de båda permanenta medlemmarna av FNs SäkerhetsRåd NATO för att gå utöver sitt FNmandat om att vara till skydd för Libyens civila.

Debatterna har kommit då klanledare i östra Libyen deklarerat en partiell autonomi. Landets Nationella ÖvergångsRåd beskrev detta som ett farligt drag, som hade kunnat bryta upp nationen.

Libyska träningsläger för syriska rebeller - Under samma möte uttryckte Rysslands FNenvoyé Moskvas oro för en okontrollerad sprid-ning av libyska vapen i regionen. I vilket fall var det inte bara vapen som var till för export, sa han.

'Vi har fått information med stöd av myndigheterna, att i Libyen finns ett särskilt träningscenter för de syriska revolutionärerna och att folk skickas till Syrien för att attackera den legala regeringen', enligt Vitaly Churkin. 'Detta är enligt all rättslig praxis fullständigt oacceptabelt.'

Den ryske ambassadören påpekade att dylika aktiviteter underminerar stabiliteten i MellanÖstern. 'Vi tror att Al-Qaida är i Syrien och därför reser vi frågan: Går inte
exporten av revolutionen över till transport av terrorismen?' frågade han.Frågan kom att provocera fram ett skarpt svar från den libyske premiärministern, om att libyer-nas blod för varje land borde innebära frågan om politisk propaganda mot andra länder.'

I en uppenbar referens till Syrien, sa el-Kib att han hoppades på att 'skälet till att dra upp denna fråga inte är att omintetgöra eller förhindra den internationella samfälligheten från att intervenera i andra staters belägenhet, var än deras folk massakreras och dödas i händerna på sina härskare.'

Medan den libyska tjänstemannen inte direkt riktat denna fråga som enligt Washington Post Churkin tidigare på onsdagen hade rests i Internationella FredsInstitutet, där han verkligen hade sagt, hans land får finansiellt stöd av den syriska oppositionen.övers Ingrid Ternert

Etiketter: