torsdag, mars 22, 2012

USA utvecklar turkmenska oljefält


Trend News Agency 21 mars 2012 USA konsultationer med turkmenska politiker startar i Washington

-Efter ett femårigt uppehåll från Turkmenistan, som har de rikaste naturgasreserverna i världen och gränsar till Kaspiska Havet, Afghanistan och Iran,tog den amerikanska ambassadören åter upp sina plikter i Ashgabat...

Usa visar intresse av ett sådant projekt som att bygga gasledningar från Turkmenistan till Europa via Kaspiska Havet och till Pakistan och Indien via Afghanistan. En turkmensk regeringsdelegation ska delta den 21-25 mars i politiska konsultationer i Washington enligt turkmenska källor.

Detta sker på regulär basis. En överenskommelse hade tidigare nåtts under den turkmenska presidenten Gurbanguly Berdimuhamedovs besök i New York, där han deltog i FNs Generalförsamlings 62a session i september 2007.

Förra året efter fem års bortvaro, återupptog den amerikanska ambassaden och karriärdiplomaten Robert Patterson förhanslingar med länder som gränsar till Kaspiska Havet, Afghanistan och Iran, och ledde det diplomatiska uppdraget.

Han har arbetat i Central- och ÖstEuropa, Norra Kaukasus, Ryssland, Sovjetunionen och Ostafrika. Den första affärsutställningen hölls i Ashgabat förra året med omkring 60 amerikanska företag närvarande. Man höll också ett affärsforum på hög nivå med ett antal företag inklusive Chevron, ExxonMobil, General Electric för att öppna kontor i landet.

Usa är intresserad av dessa projekt att lägga ut gasledningar från Turkmenistan till Europa via Kaspiska Havet och till Pakistan och Indien via Afghanistan.

Dessutom har förhandlingar hållits med regeringen i Ashgabat om att utveckla turkmenska kol-gas-oljefält och man bjuder in amerikanska företag för att utveckla det turkmenska Kaspiska bäckenet.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: