torsdag, mars 22, 2012

Libyen jämfört med tidigare
Voice of Russia 19 mars 2012 om Libyen

Det politiska dödläget i Libyen har hindrat London och Paris från att lösa frågan om Libyen. "Det libyska dödläget bidrog i hög grad till att sprida en islamistisk radikalisering i regionen,något som EU borde ta tag i", tillägger Demidenko.

Just nu anses befälhavare på fältet vara Libyens nya härskare, säger analytikern och förklarar att mer än 100 000 väpnade libyer för tillfället finns i den nordafrianska delen av landet.

Där förekommer också ett stort frågetecken vad gäller libyska Nationella Övergångs- Rådets aktiviteter, enligt vissa kommentatorer.

Alexei Podtserob, inom det Moskvabaserade Institutet för Orientala Studier inom den ryska Vetenskapsakademin, delade sina tankar om vad vissa länder kan ha tjänat på Libyens Arabiska Vår.

"De som tjänat på detta var de länder som för närvarande tagit hand om de libyska tillgångar som ännu inte blivit tillgängliga", säger Podtserob, med citat från Khatar, som betydligt ökat sitt regionala inflytande tack vare Khadaffis störtande.

Den ryske experten har poängterat den dåliga levnadsstandarden i Libyen, där arbetslösheten stiger och bruttonationalprodukten är på nedgång (trots Libyen tidigare varit mycket högt rankat ifråga om levnadsstandarden IT).

Mer än 10000 människor sitter fortfarande fängslade i Libyen, och nedslaget mot Khadaffis supportrar fortsätter. Podtserob nämnde också misslyckade försök av Internationella BrottsmålsDomstolen att få tag på sanningsenlig information om vad som pågår i de libyska fängelserna...


övers Ingrid Ternert

Etiketter: