tisdag, april 24, 2012

Gaza i brist på mediciner

Ak ram Mones Abu Sefan, 35, bor i Gaza tillsammans med fru och två små barn.

Han arbetar som lärare.De senaste åren har han behandlats för en form av blodcancer, kronisk myeloisk leukemi, som går bra tillbaka på en ganska modern medicin, imatinib, och fram till nu kunde han leva ett rätt normalt liv.

Från januari i år har detta förändrats. Medicinen finns inte längre tillgänglig i Gaza, och tillståndet för Akram Mones har börjat försämras.

Tillgången på mediciner i Gaza bestäms av den palestinska myndigheten tillsammans med den israeliska ockupationsmakten. Ett problem är höga kostnader.

Ett annat, och viktigare, är att olika aktörer av politiska anledningar - för att komma åt och straffa den demokratiskt valda palestinska regeringen i Gaza - håller undan el, vatten, födoämnen, mediciner, byggnadsmateriel och annat som påtrycknings medel.

Målet är att göra livet för palestinierna i Gaza så outhärdligt som möjligt. Poängen med detta på sikt är däremot mer oklar.

Israel är enligt Genèvekonventionen som ockupationsmakt förbundet att förse palestinierna med det de behöver för sitt dagliga liv. Eftersom man inte gör detta, har initiativet Ship to Gaza kommit till stånd.

Gunnar Olofsson

Etiketter: