torsdag, april 05, 2012

USA beväpnar Persiska Gulfen. Mot vem?
Boris Volkhonsky VOR, Ryska Institutet för Strategiska Studier 3 april 2012 --- Usas utrikesminister Hillary Clinton besökte Första Strategiska SamarbetsForum under

lördagens besök i Saudiarabien mellan USA och Gulfstaterna SamarbetsRåd. De sex länder som ingår i GCC är SaudiArabien, Förenade ArabEmiraten, Khatar, Kuwait, Bahrain och Oman.

Det viktigaste resultatet från lördagens session var beslutet att upprätta en gemensam missilförsvarssköld mot Iran. Nu är denna fråga verkligen värd att betrakta djupare.

Vid första anblicken verkar åtminstone utplacering av ett missilförsvarssystem i Persiska Vikenområdet lite mer logiskt än att sätta upp ett liknande system i Polen, Tjeckoslovakien, Rumänien eller någon annanstans i Östeuropa. Det vill säga om skölden verkligen betrakatas som om ett verkligr hot kommer från Iran.

Å andra sidan, beslutet att utplacera ett sådant slags sköld vid detta särskilda ögonblick, då är det istället Irans tur att bli rädd för en möjlig attack – om än från USA eller Israel – så bryter man den ovanstående logiken.Men logiken återställs då vi ser på problemet från en annan vinkel.

Faktum är att för varje hederlig annan observatör har det stått klart för länge sedan, att det verkliga ändamålet med hela USAs aktivitet runt Iran inte är menad att gå mot något slag av hot, vare sig nukleärt eller missiler. Den verkliga anledningen är regimförändring. Och detta förklarar både USAs önskan att störta Irans sista återstående allierad – Assadregimen i Syrien, och den nära relationen med Persiska Vikens monarkier.
Mot bakgrunden av USAs nedslag mot Assad tycks fru Hillarys referens till demokrati vid lördagens forum idiotisk. Hon visade “ångest” över Förenade ArabEmiratens räd den 28 mars mot ett flertal prodemokratiska utländska grupper, inklusive den amerikanska organisationen Nationella Demokratiska Institutet NDA.

Om man också drar sig till minnes händelserna våren 2011 i Bahrain, där en styrande sunniregim gjorde ett blodigt nedslag mot shiatroende demonstranter, kom nästan fallet att onoterat gå förbi USA. Skälet var att Bahrain tjänar som en av USAs Femte Flottas viktigaste baser.

Övriga av Persiska Vikens monarkier kan definitivt inte kallas exemplariska demokratier. Men det är OK för USA då det kommer till att skydda dessa mot Iran. Frågan är vem det är som tjänar på detta?

Å ena sidan ger det USA nya möjligheter att sälja sina vapen till ståndaktiga demokratier i Persiska Viken regionen. Men å andra sidan går det inte att undgå intrycket att hela vågen av sk “revolutioner” i MellanÖstern har initierats av
Tunisien i december 2010, och att Iran som sitt ultimata mål endast har tjänat en spelares geopolitiska intressen i regionen – och det är SaudiArabien med satelliter.

Detta förklarar varför regimförändringar i flera arabländer där revolutionerna har lyckats inte lett till en demokratisk triumf, utan snarare en triumf för islamister. Detta förklarar varför igångsatt av den radikala sunniregimen i SaudiArabien, är Väst så upptagen av att anklaga shiatroende Iran och försöka störta den Alawit-dominerade regimen i Syrien.

Det enda som fru Hillary och USAadministrationen inte tar med i beräkningen är det faktum, att spela med sådana illasinnade spelare kan komma att oförutsätt slå tillbaka.

När 9/11 kaparnas nationaliteter avslöjades, visade det sig att 15 av 19 var av saudiarabisk nationalitet, med fyra andra som två från Emiraten UAE, Egypten och Libanon (en av varje). Ändå föredrog USA att ta det lugnt med frågan, och valde istället en mytisk al Qaida och de oturliga talibanerna som de huvudminntänkta.

Man bör också komma ihåg att al Qaida skapades av USA som ett verktyg mot Sovjet-unionen i Afghanistan under 1980talet. Nu verkar USA göra samma misstag, beväpna en tillfällig allierad som har alla förutsättningar att vända vapnen i en oförutsedd riktning.
övers Ingrid Ternert

Etiketter: