torsdag, april 12, 2012

Varför Usas Iranpolitik kan leda till katastrof


Varför Washingtons Iranpolitik kan leda till en global katastrof
Vad historien borde lära Usa om blockader mot Iran
av Juan Cole


Det är en politik häftig nog att förorsaka stora lidanden bland Irans invånare --- och möjligen också bland amerikaner. Den kan även till slut djupt skada den globala ekonomin och som historien förtäljer, kan den även falla på eget grepp.

Ett ekonomiskt krig lett av Washington (uppmuntrat av Israel) kommer inte att få bort den iranska regeringen eller tvinga den på knä till förhandlingsbordet redo att förandla om kärnenergiprogrammet.

Emellertid kan det leda till en verklig väpnad konflikt med oanade följder. Förenta Staterna är redan effektivt inblandad i ett ekonomiskt krig mot Iran. Obamaadminist-rationen har åsamkat den islamska republiken de mest skadliga ekonomiska sanktioner som utförts mot ett land sedan Irak blev reducerat till fjärde-världens status under 1990talet.

Och värre ser det ut som vid horisonten. En finans blockad har blivit införd för att försöka hindra Teheran från försäljning av sin olja, landets mest värdefulla handelsvara, som ett sätt att få bort regimen från att fullfölja sitt nukleära anrik-ningsprogram.

Det historiska minnet har aldrig varit amerikanarnas starka sida och få minns idag att ett globalt embargo mot Irans olja knappast är en ny taktik i Västs geopolitik; eller då det tillämpades med sådan stringens under 1950talet, då det ledde till störtandet av regeringen med en så katastrofal inverkan på den med förödande
långvarig återverkan på Förenta Staterna. Den taktiken är lika farlig idag.

---
Usas försök att översvämma marknaden och utnyttja finansiella sanktioner för att tvinga fram ett embargo mot den iranska oljan kan innebära många faror. Såvida det misslyckas, kan ökande oljepriser undergräva känsliga ekonomier i Väst, de som fortfarande håller på att tillfriskna från hypoteks-och bank skandalerna år 2008.

Ifall man bombar utöver sitt mål, kan det skapa oro i de oljeproducerande staterna genom ett plötsligt fall i inkomsterna. Även om embargot är en relativ framgång för att behålla iransk olja i marken, den långsiktiga förstörelsen av landets fält och pipelines (som kan ruineras ifall de ligger i träda tillräckligt länge) skulle i framtiden kunna påverka världsekonomin.

Den eventuella följden av ett oljeembargo, att kunna påverka den iranska regeringens politik eller få till en regimförändring,den är liten givet erfarenheten av ekonomiska sanktioner i Irak, Kuba och på andra platser. Dessutom finns ingen anledning tro, att den islamska republiken ska böja sig ner och ligga lågt.

Då sanktionerna går in i en verklig blockad, reser de scenarier som alla blockader gör -- provocerar fram ett våldsamt svar. Lika farlig är utsikten att sanktionerna kommer hålla på utan att uppnå några märkbara resultat, och därmed tvinga fram en öppen eller hemlig amerikansk aktion mot Teheran för att rädda ansiktet.

Och det mina vänner är då vi kommer in.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: