torsdag, maj 31, 2012

Iran emotsätter sig Israels terror och drönarkrig mot landet och dess kärnenergiprogram
1 Jun 2012

En högre iransk skriftlärde säger att Västs försök att stärka den israeliska sionistregimen genom att beväpna terrorister i Syrien är fruktlösa, då Israels slutdatum gått över tiden och är dömt att utplånas.


Sex-punktsplanen för fred i Syrien som FN-Arabförbundets envoyé Kofi Annan lagt fram bådade gott fram till dess Västvärlden började beväpna terroristgrupper i länder som då skulle stödja Israel, sa Teherans interimledare för fredagsbönen Hojjatoleslam Kazem Seddiqi.

Eftersom muslimska nationer i regionen alla är Zionistregimens fiender, måste man ena sig mot denna cancer tumör, tillade han.

Seddiqi kom också in på de nyliga överläggningarna mellan Tehran och P5+1 gruppen - Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och Förenta Staterna plus Tyskland - sa i Bagdad att Iran inte gått ifrån sin position trots all påtryckning från Väst.

Iran har en odiskutabel rätt till fredlig kärntteknologi, påpekade han. Iran och P5+1länder har hållit tre sessioner med plenarsamtal i Bagdad den 23-24 maj efter en tidigare samtalsrunda under mitten av april i turkiska staden Istanbul.

De båda sidorna kom överens om ännu en samtalsrunda i Moskva från o med 18-19 juni.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: