torsdag, maj 03, 2012

'Ryssland förbehåller sig rätten' till förebyggande anfall mot USA-stött missilsystem i Europa'
http://www.presstv.ir/detail/239385.html"Ryssland 'förbehåller sig rätten' till förebyggande anfall mot ett 'US-backed missile system in Europe' (torsdag den 3 maj)

En högre rysk militär tjänsteman säger att Moskva har kvar rätten till förebyggande anfall mot det Usa-ledda missilsystemet i Europa, såvida Washington vägrar ingå en konstruktiv dialog i frågan. “Med tanke på det amerikanska ABM-systemets destabili-serande natur, nämligen skapa en illusion av att kunna göra ett avväpnande kärnvapen-anfall med straffrihet.

Beslutet om att förebygga utplacering av anfallsvapen hade kunnat tas då situationen hårdnar”, sa på torsdagen chefen för den ryska generalstaben,general Nikolay Makarov till de ryska väpnade styrkorna. I ett tal på den AntiBallist-Missil(ABM)konferensen i Moskva sa Makarov, att Ryssland inte har några planer på utplacering av en missilförsvars-anläggning utanför det egna nationella territoriet.

“Vi har inte haft och har inga planer att utveckla ryska missilförsvarsanläggningar utanför vårt nationella territorium. Ett sådant närmande skulle utesluta påverkan på ryska missilförsvars-anläggningar som en avskräckande potential för varje stat som deltagit i projektet”, tillade han.

Ryssland har redan hotat att utplacera kortdistans Iskandermissiler i Kaliningrad regionen, efter att Washington avfärdat Moskvas förslag att gemensamt utveckla ett europeiskt missilförsvarssystem.

Ryssland har upprepade gånger avfärdat utplacering av missilsystemet och säger att Moskva är det huvudsakliga skälet till detta Usastödda drag, emedan de har ett avsevärt antal kärnvapen.

I vilket fall menar chefen för NATOdelegationen, vice generalsekreterare Alexander Wershbow, som närvarar vid ABMkonferensen, att Rysslands argument inte övertygar honom om, att det Usa-ledda systemet'aldrig skulle komma att slå till mot Ryssland’.

Tidigare på torsdagen sa ryska försvarsministern Anatoly Serdyukov,att samtal mellan Förenta Staterna och Ryssland över det europeiska missilförsvars-systemet hade nått en slutpunkt.

Obama lämnar Afghanistan, men när?
Obama lovar att lämna Afghanistan, men inte än, förutom att han alls inte lovar att vilja lämna. Överenskommelsen är öppen. Obama talade på torsdagen om att lämna över till afghansk kontroll, men dylikt tal har vi hört förut under ett decennium. Det är inte samma ljusa idé, som skulle ha krävt 2.5 år att utveckla.

Obama talade om att bekämpa al Qaida, men USA har inte bekämpat al Qaida i Afghanis- tan, och har i åratal erkänt att där uppenbarligen inte finns någon al Qaida på plats. Detta är inte det tvååriga projektet, och det är inte skälet till att man efter år 2014 ska vara kvar där för evigt.

Överenskommelsen kräver att alla "enheter" inlemmas i en fredsprocess som avvisar våld, men det kommer inte talibanerna att göra medan man står under utländsk ockupa-tion, mer än vad Förenta Staterna skulle ha gjort under en ockupation.


Detta är ingen seriös plan för att dra sig ur. Inte heller en plan baserad på afghansk suveränitet,trots otaliga sådana påståenden, då det ändå är tvärtemot.

Detta är ett avtal för flera års krig efter Bush-Malikis avtalsmodell typB för Irak, men med denna skillnad, att deras avtal innehöll ett slutdatum. Avtalet säger att det går in med kraft, då "parterna meddelar varandra genom diplomatiska kanaler, med fullföljande av sina respektive interna legala krav".

USAs Konstitution kräver att alla avtal ratificeras. Kongressen kunde ha insisterat på sin rätt att godkänna eller avvisa det hela, just som det afghanska parlamentet kan. Om inte, hade Kongressen kunna krävt ett omedelbart bortdragande i stil med resolution HR 780 med sina 70 garantier.

Den skrivna överenskommelsen nämner inte detta, men på tisdagen sa Obama att man skulle dra tillbaka 23000 trupper vid slutet av sommaren. Därefter fortsätter neddragningar "i jämn takt". Med tanke på de 90000 Usatrupper som idag befinner sig i Afghanistan, borde alla tas hem i jämn takt inom ungefär ett år och inte efter två och ett halvt år.

Men Obama säger att det blir i slutet av år 2014, inte då den sista truppen lämnar, utan då ett signifikant antal trupper återstår
, då afghanerna skulle bli "fullt ansvariga för sitt lands säkerhet" --förutom vad USAs trupper kan göra.

Obama är full av lovord över USas trupper, som om de vore bra för Afghanistan. Och han är full av omsorg om Usas truppers lidanden och Usas medborgares. Då han nämner afghaner, jämställer han som bäst deras lidanden under Usas bomber,drönare, nattliga räder och fängelseceller med amerikaners lidanden genom sin rädsla,som via sina TVapparater 'tvingas äta för mycket för att befria sig från sin stress'

"Vare sig amerikaner eller det afghanska folket har bett om detta krig", sa Obama, och glömde att det ena av dessa båda länder har invaderat och ockuperat det andra i över ett decennium. "Skälet till att Amerika är säkert, det är ni", sa Obama till de amerikanska trupperna och glömde det är kriget, som har gjort vår nation än mer hatad runtom i världen.

Denna överenskommelse är oförlåtlig. Samtidigt är den vag och preliminär. Ett mer detaljerat avtal skulle behöva arbetas fram den 20 maj, då NATO ska mötas i Chicago. Då behöver vi vara där 'en masse' i protest.Artikeln är från WarisaCrime.org 1 maj 2012


övers Ingrid Ternert

Etiketter: