måndag, maj 21, 2012

ICC undersöker NATOs bombningar av Khadaffis LibyenRyssland vill att ICCundersöker alla NATOs bombningar av Libyen. Moskva: Ryssland hoppas att Internationella Kriminal Domstolen kommer se över alla fall av NATOs flyganfall i Libyen, vilka kom att föranleda civila offer, sa talesmannen för Ministeriet för de Mänskliga Rättigheterna Konstantin Dolgov i ett uttalande som publicerats på Ministeriets webbsida.

"Vi välkomnar ICCs åklagare Luis Moreno-Ocampo att överväga de påstådda brotten mot Internationell Lag om Mänskliga Rättigheter", sa uttalandet. "Vi förmodar att ICC överväger alla fall av NATOs bombningar som har framkallat civila offer. Frågan om civila offer under NATOs Libyenkampanj har nämligen oupphörligt rests vid FNs SäkerhetsRåd och FNs Råd för de Mänskliga Rättigheterna.

En opartisk internationell utredning om effekterna av NATOs flyganfall under 'Operation Förenat beskydd' i Libyen är nödvändig för att i framtiden kunna hindra en dylik tragedi från att inträffa, sa uttalandet. Ryssland vill att ICC undersöker alla NATOs bombningar av Libyen.
övers IT

Etiketter: