tisdag, maj 01, 2012

Nato som James Bonds 007-styrka

Pakistan Observer 28 april 2012 Nato - Som James Bonds 007styrka - Geopolitiska påpekanden från Indien - av M D Nalapat

Om Natos personal hade arresterats för att ha dödat oskyldiga civila, skulle tiotusentals nu befinna sig i fängelse för mord på hundratusentals i Irak, Afghanistan, Libyen och andra ställen. Att ingå i Nato betyder att få ett osynligt 007 märke, vilket erkänner rätten att döda, utan risk för straff.

Det enda sättet att lära Nato att Indien fortfarande är en oberoende stat, skulle vara att sätta upp en lika stor summa till kompensation för dem som släktingarna inom alliansen själva kräver, då en nära släkting blivit dödad.

Länder runtom i världen vars invånare förlorat livet till följd av Natoaktioner, skulle ha behövt gå samman och få FN att göra något, genom en utredning av fallet hellre än att ignorera detta, då FNs ärevördiga huvudkvarter domineras av Natomedlemmar, vars licens att döda utan förskoning borde fråntagits dom, innan ytterligare tusentals oskyldiga förgås i bomber, kulor och missiler.
---
Domare K John Mathew inom Lok Adalat (FolkDomstolen)i Kochi, Kerala har beräknat värdet av ett mänskligt liv till Rs 1 crore. Det är pengar betalda av italienska myndigheter till närmaste släktingar, endera till en av dom eller till båda, till dessa som för månader sedan skjutits till döds av italienska marinen. Trots att offren befunnit sig i vatten där det inte funnits några problem med pirater, och i en liten fiskebåt snarare än ett mycket större piratfartyg.

Och alla utom en hade uppenbarligen legat till sömns på däck då attacken ägt rum, så han dog då han vaknade upp till ljudet av ett skott och lyfte på huvudet. Italienarna påstod att skjutandet kom sig av, att man hade misstänkt att dessa var pirater färdiga till attack mot Enrico Lexie, ett italienskt tankfartyg.

Varför pirater beredda på attack mot ett väldigt fartyg skulle ligga i djup sömn på däck förutom att vara tydligt obeväpnade, har av italienska flottan inte fått någon förklaring, där man var arg för att två av deras män hade arresterade just för att ha skjutit de båda oskyldiga från Indien till döds. Då allt kommer omkring, om Natopersonal skulle arresteras för mord på oskyldiga civila, hade också tiotusentals kunnat göra det, både där och på andra ställen. Att gå in i Nato är att få ett osynligt 007 märke på sig, vilket ger en rätt att döda, utan fara för att bli straffad.

Beundrare av Italien i Indien (och där finns åtminstone en prominent politisk familj som är mycket nära Bhuttofamiljen och bara talar italienska, vilka tillsammans försäkrade, att den centrala regeringens advokat försökt ursäkta dessa italienska marinkårssoldater med att säga, att skjutningen hade ägt rum 'utanför Indiens territorialvatten', vilket inte är sant.

Om ett sådant argument hade kunnat accepteras, skulle en person som velat genomföra en avrättning, bara behövt lura ut offret utanför Indiens territorialvatten och där döda honom eller henne. Enligt regeringens advokat, Harish Rawal, skulle det betyda att indiska domstolar automatiskt hade noll i jurisdiktion över fallet.

Det intensiva försöket att fria de båda italienarna skulle ha kunnat säkra att de nästa månad hade kunnat få åka tillbaka till sitt land, ifall Kerala Högsta Domstol skulle acceptera Rawals argument. Ett sådant resultat skulle betyda att Indien de facto gått med i Afghanistan, Irak och andra ställen där Natopersonal inte kan ställas till ansvar i lokala domstolar, utan måste skickas tillbaka, vanligen för att frias även efter att de våldtagit och mördat.

Händelsevis placerades först de båda italienarna som hade dödat fiskarna i ett lyxigt pensionat och senare flyttades de till en specialcell i ett Trivandrumhäkte, där de hade kunnat klä sig och röra sig som de ville, och få särskilt lagade mål serverade. Detta är en av fördelarna med att arbeta för Nato. Domare Mathew borde ha beslutat, att åtminston den italienska regeringen skulle få betala Rs 5 crores för var och en av de döda fiskarna. I dessa dagar kostar till och med en medelstor våning i en storstad Rs 1 cro re att köpa.

Att försörja en familj i denna huvudstad hade varit mycket svårt. Därmed det faktum att åtminstone Domare Mathew borde ha betalt Rs 5 cro res till var och en av de båda av Nato drabbade änkorna. Den summan hade fortfarande varit mycket mindre än vad man krävde av den libyska regeringen (och fick) av Europeiska regeringar efter Lockerbies flygkatastrof.

Det är otur att myndigheter i Indien verkar vara nöjda med en situation där priset på ett människoliv är placerat på en nivå långt under vad som gäller ett liv i en av Natos medlemsstater, kanske hindras Turkiet, som EU ev inte accepterar som nog europeisk, för att ingå i gruppen.

Juristen Mathew följer i spåret av ChefJuristen i Högsta Domstolen, RS Pathak, som beslutat att tiotusentals dödade och skadade under 1984 års Bhopal gasolycka endast var värda runt $400 miljoner totalt, då faktum är, att ett mycket mer lämpligt värde skulle varit $4 miljarder, allra minst.

Enda sätt att lära Nato att Indien fortfarande är ett självständigt land, hade varit att sätta en siffra för kompensation som motsvarat vad alliansens medlemmar själva föreslår, då en älskad anhörig dödas. Indien är en demokrati, där högsta prioritet för regeringen är att skydda ryktet och den styrande grenens tillgångar i Nehru familjen, vilken intressant nog har mycket mer kontakt med den italienska sidan av familjen än med den indiska.

Medan släktingar från Italien med jämna mellanrum kommer för att åtnjuta Sonia Gandi älskvärda gästfrihet i sitt av regeringen erbjudna fäste, utvidgas nästan aldrig ett sådant privilegium till indiska släktingar, av vilka de flesta möter henne - om någonsin - endast under särskilda tilldragelser sådana som bröllop, också det på offentliga ställen.

Tjänstemän som vet att om deras identitet döljs kommer de stå inför allvarliga straffåtal, så Sonia Gandis italienska släktingar har medlat ett flertal gånger i frågan om de arresterade italienska marinkårerna, och att de själva och deras berömda syster 'blivit regelbundet kontaktad' av italienska myndigheter för att säkra, att de tidigt släpper de båda Nato anställda.

Vi vet inte om sådana påståenden är korrekta. I vilket fall är vad som sägs, att den indiska regeringen gått dessa extra tiotusentals miles för att tillmötesgå de önskningar som funnits på den Italienska sidan. Det har också varit rapporter från Vatikanen i Rom, som medlat med prominenta indiska politiker för att säkra ett tidigt frisläppande av båda marinkårssoldater.

Återigen är en sådan rapport svår att acceptera. Varför skulle Vatikanen involveras i ett mordfall, just därför att de påstådda förövarna är italienare? Världen är en mycket mindre säker plats på grund av att James Bond-stilens 007 privileger har förlänats Natopersonal i aktion. En mänsklig varelse är en mänsklig varelse, och just för att hon eller han är afghan, indier eller irakier betyder inte, att ett mord ignoreras av Interna-tionella MänniskoRättsBrigaden, på det sätt som vid dylika mord idag.

I Libyen för att berätta just det exemplet, gick flera tusentals civila liv förlorade genom Natomilitären i aktion, förutom mycket mer som resultat av den pågående bärsärkagången av dessa väpnade, betalda och av Nato tränade till att döda sina grannar. Det finns inte längre någon säkerhet i liv eller egendom för Libyen, och ändå vare sig BBC eller CNN eller Al Jazeera refererar alls till landet i sina utsändningar, utan har flyttat till nästa mål, Syrien.

Här finns också väpnade gäng som skjutit, så det inte längre finns kvar någon säkerhet att tala om i några delar av landet. Länder runt världen som förlorat liv till följd av en Natoaktion behöver komma samman och begära av FN att genomföra en undersökning i frågan, snarare än att ignorera den, eftersom huvudkvarter för denna ärevördiga institution domineras av Natos medlemmar, vars licens är att döda utan förskoning, vilket bör tas bort innan än fler tiotusentals oskyldiga förgås i bomber, kulor och missiler

Som då italienska marinkårssoldater, som dödat oskyldiga fiskare utanför Keralas kust, är chanserna att Natomakten kommer att säkra deras flykt från rätten. De blir inte den första Natopersonal som kommer undan med mord.Intressant nog sitter sådana som Bradley Manning, vilken försökt påvisa dylika brott, nu i fängelse snarare än att hyllas för sin etik och sitt mod.


Men varför skylla på Nato? När regeringar krälar för alliansen, vem kan då beskylla dom för att fortsätta se sig själva som att stå utöver internationell lag och moral?


-författaren är Vice-Chair, Manipal Advanced Research Group, UNESCO Peace Chair & Professor of Geopolitics, Manipal University, Haryana State, Indien.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: