onsdag, maj 09, 2012

Persiska Vikens stater i USA-Israels sammansvärjning mot Iran


Staterna i Persiska Viken går in i USA-Israels sammansvärjning genom att acceptera en missilsköld.


av Iranska flottbefälhavaren Ali Razmjou 9 maj 2012

En iransk flottbefälhavare varnar för, att om arabländer i Persiska Viken går med på Washingtons förslag om en missilsköld i regionen, går de amatörmässigt in i en USA-Israelisk komplott.

Ali Razmjou varnade länder i regionen för att samarbeta med USA, och att planen om missilskölden skulle utsträcka sig till att gå med på den “operationella fasen i USA-Israels komplott” i regionen.

Han sa att planen på en missilsköld var fortsättningen på organiserade försök till att garantera Israel överlevnad och säkerhet.

Razmjou sa att vissa Västländer genom att skapa Iran-fobiska scenarier fått länder i södra delen av Persiska Viken till USAs och Europas vapenlager .

USA söker skydd gentemot Iran för sina otaliga militära baser i regionen genom att etablera en ny missilsköld, vars kostnader arabiska värdländer tänker betala, förklarade han och betonade starkt, att de regionala staterna borde tänka sig för två gånger, innan man ansluter sig till planen.

I mars höll USAs utrikesminister Hillary Clinton överläggningar i SaudiArabien om planer på ett missilförsvars-system i Persiska Viken för att gå emot detta, vilket hon beskrev som ett potentiellt hot från Irans sida.

Hon sa med hänvisning till Persiska Vikens Samarbetsråd - där USA i SamarbetsRådet skulle ha velat att Washington hade tagit "praktiska och särskilda steg för att stärka vår ömsesidiga säkerhet, en sådan som hjälper vår militär att förbättra interoperabiliteten och samarbetet om maritim säkerhet och missilförsvar och koordinera ett svar på krisen.”

Iranska tjänstemän har gång efter annan poängterat, att Teheran följer en försvars-doktrin baserad på avskräckning och betonar att den Islamska Republiken inte utgör ett hot mot något land.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: