torsdag, maj 10, 2012

Vad gäller rättsligt i fallet Libyen?Verkligen en insats av denna grupp som till skillnad från oss andra klart och koncist orkar ta upp och ifrågasätta, om även ett lands befolkning ska anses skyldiga för de brott som dess överhöghet utfört.

Ta Libyen till exempel och dess diktator Khadaffi och hans närmaste. Om då även dess medborgare ska få utsättas för dödande och bombningar.

Samtidigt som Usa 'omhändertagit' landets banktillgodohavanden, inklusive dess väldiga guldskatt som 'betalning' för 'befrielsen', liksom vissa praktiskt taget outnyttjade oljereserver.

Ett land med fyndigheter som nu stormakter i omvärlden satt sina blickar på och velat utnyttja, till mångas förvåning i Väst. Inte för att oljeexporten varit särskilt stor, utan för att oljefyndigheterna inte på långa vägar exploaterats till sin fulla potential, liksom andra rika fyndigheter...


IT

Etiketter: , ,