onsdag, juni 27, 2012

Afghanistan - Det går dåligt för de utländska styrkorna

Det går inget bra för ockupationsstyrkorna i Afghanistan - Peter Hjukström

De pumpar in mer och mer manskap - och i andra ändan går det i accelerande takt ut nya förlustsiffror. Britterna har haft en tung vecka i Helmand. Minst sju stupade soldater - för ingenting. Ansvariga brittiska politiker borde ställas tills svars för att de år efter år sänder militär personal till ett orättfärdigt krig och en högst möjlig och meningslös död i Afghanistan, i ett krig som de aldrig kommer att kunna vinna.

Då det gäller brittiska politiker är det särskilt anmärkningsvärt att hjärnkapaciteten förefaller ligga på en amöbas nivå (då bortser jag givetvis från att de visat sig väldigt intellegenta då det gäller att sko sig själva med diverse materiella parlamentsförmåner). Ingen läskunnig britt, än mindre brittiska politiska beslutsfattare, bör dock vara okunniga om tidigare brittiska katastrofer i

Afghanistan1838-1919.

Nedan återfinns minnesrunan från det brittiska Försvars Departementet över den senaste brittiska dödade i Helmand/Afghanistan. Så onödigt, så meningslöst - och ett så fullkomligt bortkastat liv för ingenting.

Soldaten från Fusiliers Kungliga Regemente dödades i Afghanistan

Det är med stor sorg Försvars-ministeriet ger tillkänna, att igår en brittisk soldat från 2a Bataljonen Fusiliers Kungliga Regementet dödats i Afghanistan,

Soldaten dog av ett gevärsskott, då han var på uppdrag med en fotpatrull nära Sangin i Helmand Provinsen. Händelsen ägde rum i går eftermiddag.

Talesesman för Helmands Special Styrka, ÖversteLöjtnant Nick Richardson sa: "Han var en soldat som var här i ett enda syfte - att hjälpa det afghanska folket. Denna sanna hjälte betalade det ultimata priset och hans minne kommer leva med oss för evigt. Vi sörjer förlusten av honom och våra tankar och böner är med hans familj och vänner i denna svåra stund."

Ingen annan skadades i denna incident. Soldatens närmaste har informerats och hans familj bad om en tid av sorg innan ytterligare detaljer kunde offentliggöras

Etiketter: