söndag, juni 17, 2012

Clinton på Sverigebesök

Clinton var här - det trots Nato inget är för oss. Och USA fortsätter sina bomb 'misstag' i Afghamnistan, men Sverige har ändå hälsat Usas utrikesminister så välkommen till Sverige--- Och Sverige fortsätter kriga i Afghanistan på Usas inbjudan...Trots båda borde dra sig ut, och det snart. De som här debatterar vill dessutom avveckla dagens militära samarbete med Nato och skriver-
'Vi är glada över att USA:s utrikesminister på sin resa besöker även vårt land! Mellan de amerikanska och svenska folken finns gamla och nära band av vänskap, samhörighet och samarbete. Hon är mycket välkommen både som representant för sitt land och som person!Genom åren har USA och Sverige upprätthållit en öppen diskussion under ömsesidig respekt både i frågor som förenar oss och som skiljer oss. USA är en stormakt med en stormakts inflytande och ansvar. Sverige är en europeisk småstat som genom militär alliansfrihet och neutralitet lyckats bevara sin fred i 200 år.Vi utgår från att den svenska regeringen i sina samtal med den amerikanska utrikesministern begagnar tillfället till att förklara att det svenska folket önskar fortsätta sin fredspolitik och att det folkliga stödet för en svensk anslutning till Nato är mycket svagt.

Bara en av fem svenskar vill att Sverige ansluter sig till Nato. Därför är ett svenskt Nato-medlemskap otänkbart. Sveriges nuvarande militära samarbete med Nato bör omedelbart avvecklas!

En av anledningarna till det är Natos fortsatta beroende av kärnvapen, senast bekräftat av kommunikén, paragraf 54, av 21 maj 2012, från Natos toppmöte i Chicago. Sverige är ett land fritt från kärnvapen och motarbetar deras spridning, direkt och indirekt, till andra länder.I Mellanöstern finns en kärnvapenmakt: Israel. Ansträngningar att hindra Iran från att utveckla en kärnvapenkapacitet, bör utgå från att göra hela Mellanöstern till en kärnvapenfri zon.


USA har deklarerat att de tänker stanna kvar med så kallade stödjande trupper i Afghanistan och ska fortsätta sina nattliga räder och drönarattacker minst tio år till efter år 2014. Det innebär ett krig utan slut.Den svenska regeringen bör förklara för den amerikanska utrikesministern att ett folkligt stöd för det svenska deltagandet i Natos och USA:s krig i Afghanistan blir allt mindre.


En majoritet av Sveriges folk är idag klart emot ett svenskt deltagande i kriget. Den svenska regeringen bör göra som den nya franska regeringen och tillkännage sin avsikt att ta hem de svenska soldaterna och inte stödja, vare sig militärt eller ekonomiskt, ett fortsatt krig.Det är viktigt att Sveriges regering inte faller undan för USA:s krav och önskemål. Vi vill ha ett omedelbart slut på svenska krigsäventyret i Afghanistan. Detta bör tydligt markeras för USA:s utrikesminister.Undertecknat avAnders FermGunnar FredrikssonLars-Gunnar Liljestrand Ingela Mårtensson Thaqe G Peterson Maj Britt Theorin
www.nyhetsbanken.se/

Etiketter: