lördag, september 08, 2012

Oljeutvinningen i Afghanistan

Afghanistans oljeutvinning - Khaama Press
6 sept 2012

Det är inte styrkt att USA försökt styra en stor afghansk demonstration bort från det amerikanska konsulatet menar korrespontenen Jörle.

-Det behöver inte vara en orimlig slutsats, att man försökt hindra dessa från att komma dit. Han säger vidare att uppgifter i dokumenten som visar att Usa alltid sätter sina intressen först, inte är UDs slutsats utan rapportförfattarens
-Det är en personlig reflektion, men det är inget som är styrkt, bevisat eller underbyggt av oss, utan det kommer från Sveriges civila represen-tation i Mazar-i-Sharif och innehåller rykten och teorier, om det som har hänt.

Vilka som skrivit detta vill Jörle inte uppge. Norska utrikesdepartementet tänker komma med en begäran att få ta del av UDs rapporter. Afghanistan siktar på att i år extrahera 150 000 fat bränsle. Nyligen meddelade afghanska gruvministeriet, att det vid slutet av året kommer ett underskrivet kontrakt för oljeraffinaderier i Amu River bäckenet.

Detta sker då ett antal afghanska parlamentsledamöter och lokala mediebyråer kritiserar att oljeraffinaderiet inte varit med i det utvinningskontrakt, vilket signerats mellan Afghanistan och Kinas Nationella Oljebolag, där det utvunna bränslet ska raffineras i Kina.

I vilket fall berättade Wais Sherdil, chef över Amuflodens bränslefyndigheter inom Afghanistans gruvministerium, för reportrar att Amuflodens olja ska raffineras inne i Afghanistan. Sherdil tillade att oljeraffinaderiet ska uppföras i norra Afghanistan och runt $250 - $350milj ska användas till konstruktion av projektet.

Han sa att den huvudsakliga anledningen till förseningen av arbetet med att uppföra raffinaderisystemet har varit avgörande för att kunna raffinera denna mängd bränsle.Utvinning av bränslefyndigheter i Amufloden har gått till Kinas Nationella Petroleumföretag och ett lokalt företag, "Watan".

Större afghanska bränslefyndigheter finns i Amurflodsbäckenet, som inkluderar norra Sar-e-Pul, Jowzjan och Afghanistans Faryabprovinser, ur vilka utvinningen på fem ställen redan startat. Enligt afghanska gruvministeriets tjänstemän på de fem platserna i Sar-e-Pul och Jowzjan provinserna i landet, där arbete med utvinningen redan startat, innehåller fyndigheterna ca 87 miljoner fat bränsle, ca 20% av bränslefyndigheterna i Amuflodsbäckenet.

Sherdil sa att man ska utvinna 150 tusen fat bränsle detta år, något man kommit överens om i kontraktet med utvinningsföretagen. Projektet för utvinning lades ut på 25 år till Kinas Nationella Petroleum och lokala Watan Företag. Emellertid kommer kontraktet att förnyas efter vart femte år. Wais Sherdil sa att de båda företagen håller på att investera $400 till $500 miljoner för uppsättning av installationer till utvinning under de första fem åren.

Afghanska gruvministeriets tjänstemän sa också att arbetet med utvinning av Amu flodens bränsle fortskrider enligt en redan förberedd plan. Sherdil sa att de båda företagens arbete med utvinning ska noga granskas för att hindra varje bristsituation eller våld under den tid man utvinner bränslet.

--- Kriget i Afghanistan har nu pågått i 11 år. Väststaterna med USA i spetsen deklarerar, att "stridande" trupper ska ha tagits hem vid slutet av år 2014". Samtidigt beslutade NATO på sitt toppmöte i Chicago under maj månad i år om fortsatt militär närvaro med "stödjande" trupper i minst tio år till. Svenska regeringen har gett USA löfte om ett fortsatt stöd med svenska soldater efter år 2014.

Ramazan Bashardost, ledamot av afganska parlamentet och aktiv korruptionsbekämpare, berättar om situationen i landet. Bashardost framträder även i Göteborg på Utrikespolitiska Föreningen 4 oktober 2012.

Personlig reflektion-
Usa sätter ALLTID egna intressen först-vilket är en gammal sanning som inte bör viftas bort /Ingrid T

Etiketter: