torsdag, september 06, 2012

Pakistan beordrar Rädda Barnens utländska personal att lämna landet. Biståndspersonal anklagas för att utnyttjas som  täckmantel för amerikanska spioner medan de jagade efter Osama bin Laden

Email från Jon Boone i Islamabad guardian.co.uk, 5 September 2012

Pakistanska polismän håller vakt utanför anläggningen i Abbottabad, Pakistan, där Osama bin Laden blev dödad i maj 2011.

Pakistan har gett utlänningar rätt att arbeta för Rädda Barnen en vecka för att lämna landet efter att ha blivit övertygad om att hjälporganisationen används som täckmantel för Usas spioner som jagar Osama bin Laden.

Biståndsgruppen hade stått under granskning av myndigheterna ända sedan en doktor i Rädda Barnen anklagats för att hjälpa CIA i dess sökande efter al-Qaidaledaren, anklagade honom för att ha introducerat denne för Usas underrättelsetjänst.

Men nu hävdar pakistanska tjänstemän att de har "konkreta bevis" som backar upp Shakil Afridis historia, den  doktor från klanområdena som gränsar till Afghanistan, som bekänt till ISI, landets militära spionorganisation, efter att förra året ha arresterats.

Trots Rädda Barnen och USA alltid förnekat varje relation mellan CIA och hjälporganisationen, säger pakistanskatjänstemän att de har full rätt att utvisa de få utländska anställda som fortfarande arbetar i landet.

Enligt en utländsk diplomat skulle de sex utlänningarna lämna platsen nästa onsdag. En pakistansk underrättelseman sa att man funnit belägg för att "spioner" inom en NGO "engagerat" Afridi, som
numera avtjänar ett 33 årigt fängelsestraff.

"Pakistan utförde en noggrann undersökning, som rörde alla våra  ledande instanser", sa han. "Det var en av de längsta utredningar utförda under vår historia. Det är en mycket  allvarlig fråga och de utländska anställda har ombetts lämna stället först efter en konkret bevisning fastställts."

Afridi anklagas för att ha startat en påhittad hepatit B vaccinations kampanj i området runt Abbottabad, med avsikt att beräkna Bin Ladens exakta lokalitet.

Pakistanska tjänstemän säger att de blodprov man hoppats insamla från folk som bott i huset, där terroristledaren antogs ha gömt sig, testades av CIA för genetisk matchning av Bin Laden. Trots att Afridi aldrig lyckats övertala de boende i den överfulla byggnaden att lämna blodprov, betraktas hans samarbete med en utländsk underrättelsetjänst av det pakistanska säkerhets-etablissimanget som förräderi.

Utlänningar i landet, inklusive diplomater och hjälparbetare, arbetar sedan dess under intensiv övervakning. Ambassader och hjälpgrupper har klagat över trakasserier, starka restriktioner då det gäller deras anställdas förflyttning och en akut svårighet vad gäller visum.

Det kommer förvisningar trots Västdiplomaters lobbyverksamhet på uppdrag av en respekterad organisation som har arbetat i fattiga områden i landet under decennier, inklusive under 2010 års förödande översvämningar, då man undsatte mer än 3 miljoner människor.

Rädda Barnen sa på onsdagen "att man aldrig medvetet anställt någon som arbetat för CIA, eller någon annan säkerhets-organisation". "Dr Afridi var aldrig anställd av Rädda Barnen, inte heller betalades han någonsin för någon form av arbete. Vi har aldrig haft ett vaccinationsprogram i Abbottabad", sa man i ett uttalande.

"Rädda Barnen är en global organisation och har en politik av nolltolerans för människor inblandade i arbete som inte är humanitärt och inte gagnar barnen och deras familjer. Vi upprepar vårt erbjudande till de pakistanska myndigheterna att gå igenom vårt landkontors finansiella räkenskaper och intervjua vem som helst av våra anställda, som arbetar där med vår operation."

Nyligen omorganiserade Rädda Barnen och slog ihop tidigare enskilda grenar som drevs från Usa, UK & Sverige. Den nya organisationen har suttit i segdragna förhandlingar med regeringen om framtiden med Pakistan, som hittills vägrat underteckna en överenskommelse om att formalisera Rädda Barnens operationer i landet.

Organisationen sa att endast sex av dess 2000 anställda i Pakistan är av utländsk nationellhärkomst och att man skulle "fortsätta vårt dagliga arbete med att hjälpa miljoner barn i Pakistan". CIA inför en del egna restriktioner, med vars täckmantel dess agenter kan utnyttja på fältet. Det är inte känt huruvida begränsningar finns för att utnyttja utländska NGO.

Medlemmar av utländsk härkomst fruktar påståendet att en ledande NGO fått det krångligt – även sig ovetande – då CIAs aktiviteter kunde utsätta de anställda för fara och påverka operationer runtom i världen. Kritiker säger att den vida publiciserade historien redan påverkat försöken att uppmuntra föräldrar att vaccinera sina barn mot polio, den förödande förlamningssjukdom som man i Pakistan kämpar för att utrota.

Många pakistaner var redan djupt misstänksamma mot utländska doktorer som kommer till deras områden och offentligt förknippades med CIA, även före Afridi, som körde anti-polio kampanjer.

Samtal och textmeddelanden till tjänstemän vid Inrikesministeriet förblev obesvarade.

övers Ingrid Ternert