tisdag, september 18, 2012

Sverige har lyckats göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag


Sydsvenskan 11 september 2012

Sverige ska göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag .
Nu sker en stor satsning på bistånd som hjälper Afghanistans befolkning att bygga upp landet.Det skriver Lotta Hedström, ordförande i Svenska Afghanistankommittén.

I kväll talar hon i Lund om Sveriges militära uttåg från Afghanistan 2014.
Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det militära engagemanget.

Att tala i termer som Sveriges uttåg ur Afghanistan eller att Sverige för krig för första gången på 200 år är ett uttryck för felsyn. Faktum är att Sverige har beslutat att göra ett brett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag, denna gång genom bistånd som hjälper befolkningen att bygga upp landet.

Vid den internationella givarkonferensen i Tokyo i juli i år lovade Sverige bistå i en utsträckning som föranledde många höjda ögonbryn. Utöver det som redan klubbats i riksdagen till 2014 har regeringen nu lovat cirka 8,5 miljarder kronor under åren 2015–2024. Det blev möjligt genom en bred överenskommelse mellan allianspartier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Svenska Afghanistankommittén välkomnar denna starka och tydliga signal.Den visar på uthållighet och framtidstro när det gäller hållbar fred och utveckling i Afghanistan. För ett lyckat resultat måste delar av stödet liksom tidigare gå direkt till dem som lever i såväl städerna som på landsbygden. Allt för att befolkningen ska få kraft, insikt och möjligheter att kräva demokratiska villkor och rättvisa.

De framsteg som gjorts under de senaste tio åren har skapat en rörelse som kan bli en ovärderlig motkraft till de våldsinriktade maktherrar som annars kan komma att ta över landet. Nyligen pekade tankesmedjan Thomson Reuters Foundation ut Afghanistan som världens farligaste land att vara kvinna i. Slutsatsen drogs efter en förfrågan till 213 experter på kvinnofrågor i alla världsdelar.

En av elva afghanskor dör i sviterna av graviditet och förlossning, våldet mot kvinnor genom traditionella lagar och seder samt en skriande brist på egna ekonomiska resurser gör kvinnorna extremt utsatta. Ska fred byggas behöver den afghanska regeringen och världssamfundet ta dessa fakta på största allvar.
Nio av tio vuxna afghanska kvinnor kan inte läsa och skriva.
Det krävs fortsatta genomgripande insatser inom utbildningsväsendet genom att främja flickors utbildning. Inom hälsovården måste mödrahälsovård och tillgång till utbildade barnmorskor prioriteras.

Ett fungerande rättsväsende är viktigt, liksom att få bukt med den korruption och fattigdom som genomsyrar landet. Lagar som till exempel att bekämpa våld mot kvinnor och konstitutionens skrivningar om kvinnors lika rättigheter måste efterlevas. Idag är rättssäkerheten i Afghanistan låg. För kvinnor nästan obefintlig.

Sveriges representanter i frågor som rör Afghanistan måste vid alla möten och förhandlingar göra allt de kan för att garantera att alla, också de mest utsatta i landet, har tillträde till freds- och utvecklingsprocesser och får viktig information.

Att bygga fred i Afghanistan kräver långsiktiga insatser, det är en slutsats vi dragit efter trettio verksamma år på plats. Det fordras konstruktiva samtal mellan alla stridande parter. Men framför allt kräver det att hela befolkningens röst blir hörd och kvinnorna får inflytande.

Etiketter: