lördag, oktober 06, 2012

Faslane är under oktober 2012 involverad i den största militärövningen i Europa

27 sept - 12 okt 2012
Då är Faslane involverad i den största militärövningen i Europa


Scenariet för övningen innehåller en mängd självständiga nationer, omdiskuterat territorium, smuggling, piratverksamhet och terrorism.

Som det ser ut utvecklar sig scenariet från en period av militära och politiska spänningar till gemensam krigsövning och fientligheter mellan stater - alla erbjuder realistisk träning för deltagarna.

Faslane ska stå för den största taktiska militärövningen i Europa från 1 till 12 okt, då övningen 'Exercise Joint Warrior' startar. Denna tre bataljoners, tre militära, multinationella övningar, att se deltagare från 27 separata flottenheter, 40 flygplan o en samling UK och allierade styrkor.

De som deltar i övningen är fartyg från UK, US, Belgien, Tyskland, Holland, Frankrike, Norge, Danmark och Estland, många opererar från Clyde. Royal Navy ships ingår inklusive Typ 23 fregatter, HMS Kent, HMS St Albans och minsveparen Hennes Kungliga Flottas Penzance, Cattistock, Hurworth och Bangor.
Inom den första och planerade Kungliga Flottans och Kungliga Luftstyrkornas personal från planerings och taktiska övningsstaben, eller JTEPS, ligger övningens högkvarter vid HM Flottbas vid Clyde.

Runt 150 personal av tre slag, av vilka många reservister, ska stiga ner till flottbasen för övningen 'Joint Warrior' och sätta upp ett gemensamt Krigsoperations Centrum (JWOC) till koordinering och handhavande av den massiva övningen.

Land trupper utför militärövningen i skotska utbredningsområden, där man utnyttjar Försvars Övningsområden, kommersiella områden, Höglands Myndighetens och privatas landområden. Detta förenklar träningen för 16 LuftAngreppsBrigader, 3 KommandoBrigader och 3 Brittiska Divisioner, såväl som trupper från USA, Sverige och Holland.

Under tiden kommer RAF flygstyrkan Leuchars uppleva åtta maritima patrullflygplan från Kanada och Frankrike operera från basen,medan ett antal svenska JAS-39 Gripenplan, UK Hawks, Tornado GR4s och Typhoon grupperas från RAF Lossiemouth. Det ska också bli en begränsad natt och weekend flygning från dessa baser under övningen.

Exercise Joint Warrior låter de väpnade styrkorna öva en vid skala färdigheter som behövs inom dagens militär....

Scenariet för övningen innehåller multipla suveräna nationer, omdiskuterat territorium, smuggling, piratverksamhet och terroristaktiviteter. Som det ser ut utvecklas scenariet från en period av militära och politiska spänningar till simulerad krigföring och stat- mot stat fientlighet - allt förutsätts ge realistisk träning för deltagarna.

GPS förnekelse operationer kommer också genomföras inom ett begränsat område i nordvästra Skottland under Joint Warrior. De relevanta myndigheter, inklusive flyg- och sjöstrids styrkor har konsulterats och en riskbedömning gjorts till att minimera påverkan och införa robusta procedurer på plats för varje oförutsedd eventualitet.

övers I.T