söndag, oktober 28, 2012

filmsnuttar om bla Israel

Allt jag kan säga är att vi är omoraliska. Vi har förlorat människors respekt. Vi har stridit förgäves, helt förgäves.


Att Israels Netanyaho är lögnare är absolut korrekt och med rädsla kan de göra allting. Företag ska kontrolleras av folket och då genom sin regering. På så sätt kan vi få en vinn vinn situation.

name="movie" value="http://rt.com/s/swf/player5.4.swf?file=http://rt.com/files/news/us-wars-corporations-gravel-925/i7355bda6e7e18f703667a557aedfa690_mike-gravel.flv&image=http://rt.com/

files/news/us-wars-corporations-gravel-925/soldiers-10-travelling-afghanistan.n.jpg&skin= http://rt.com/s/css/player_skin.zip& provider=http&abouttext=Russia%20Today&aboutlink= http://rt.com&autostart=false">