onsdag, november 14, 2012

Riv muren i Palestina!


”Mr Gorbatjov, riv denna mur!” Orden är dåvarande USA-presidentens, Ronald Reagan, vid Berlinmuren den12 juni1987. Och den 9 november 1989 föllverkligen muren, och människorna i Berlin kunde äntligen börja träffa varandra igen.

Idag bygger Israel en barriär i Palestina, till stor del en mur dubbelt såhög och tre gånger så lång som Berlinmuren. En barriär som nästan heltbyggs på ockuperad palestinsk mark, som slingrar sig kors och tvärs genom landskapet, som inte främst separerar israeler från palestinier utan
palestinier från palestinier. En mur som skiljer bönder från deras jord och barn från deras skolor.
Israel skyller, som alltid, på sitt behov av ”säkerhet”. Men muren byggs inte i Israel utan på stulen mark. Och att bygga något på mark som tagits från ens granne är nog bland det mest osäkra man kan företa sig.

Internationella domstolen i Haag har förklarat murbygget olagligt. Ändå fortsätter det. Målet är förstås att bit för bit erövra de sista resterna av Palestina, att utöka de redan över ½ miljon illegala bosättarna – många av dem fundamentalistiska judar från Brooklyn och andra som redan har ett hemland! – med fler ockupanter, och slutgiltigt knäcka varje möjlighet för palestinierna att behålla ens en liten del av sitt land som självständig stat.


Idag har Sverige, liksom många andra länder i EU, tyvärr en regering som uppmuntrar och belönar Israels folkrättsbrott. Nyligen uppgraderades associationsavtalet med Israel inom en rad områden, samtidigt som Sverige har börjat rösta mot Palestina i FN. När regeringen sviker måste initiativet till en förändring komma från andra: från folkrörelser och partier inom oppositionen, från kultur- och idrottsrörelsen, olika samfund, forskare och vetenskapsmän. Vi måste sätta ned foten! Se till att Israel bojkottas och motas ut från all gemenskap så länge man inte avslutar ockupationen och kallar hem alla soldater och bosättare.


Kräv att Israel följer FN:s resolutioner 242, 338 och 194 och accepterar beslutet om en fredlig tvåstatslösning i Palestina! Riv muren - nu!Gunnar Olofsson, Ostgatan 20, 412 75 Göteborg, tfn. 070-2050647, gunnaroson@gmail.com