tisdag, januari 31, 2012

Om den eviga kapitalackumulationen och krisen - och den delade hjärnan

söndag, januari 29, 2012

Nu kan vi se den sanna kostnaden av Globaliseringen


Världens folk inser att det finns ett djupt fel med dagens världsekonomiska system
Sunday Observer Editorial 29 jan 2012 "The Guardian" --

Då Karl Marx uppmanade arbetare runt världen att förena sig, verkar det inte särskilt troligt att han skulle ha en iPhone-bojkott i åtanke. Men förslag till just en sådan kampanj i Usa har kastat ljus över möjliga brott mot firmor som producerar gods för HiTech-giganten Apple, och fått allmänheten att tänka till om vad som sker i andra ändan av produktionskedjan, med sitt fräsiga minimalistiska förråd.

Träffad av kritiken förklarade under förra fredagen Apples chef Tim Cook för sin stab att "Vi är måna om varenda arbetare i vår världsvida leveranskedja", och företaget inspekterar nu mängder av fabriker, vilket visar de senaste tecknen på att
allmänheten inte längre är villig att bortse ifrån världskapitalismens mörka sida.

Före den stora Kraschen hade globaliseringskritiker isolaterats till att betraktas som en dåraktig skara: tårgasade i Seattle och slagna med sablar i Prag, då ledare i Väst samlats för att gratulera sig själva om att skörda frukterna av en fri världshandel.

Då de asiatiska finanskriserna under 1990talet kullkastat regeringar och tvingat det ena desperata landet efter det andra in i massfattigdom och då med Internationella ValutaFonden till undsättning, bortförklarade ledare i Väst – även många på vänster-kanten, det hela som ett resultat av en dålig regering eller ett svagt ekonomiskt handhavande, istället för en förödande sidoeffekt av globaliseringen.

Och även efter de finansiella shockvågorna, som kom ut från den amerikanska husmark-naden under 2007 och framkallade katastrofala skadeverkningar på egendom i länder runt globen och den djupaste världsrecession alltsedan 1930talet, kände många att några nyp mot bankkapitalets regler och skarpare tänder på finansreglerna skulle ha kunnat fixa systemet.

Ändå har två saker fått världsledarnas försök att komma tillbaka till 'business as usual. Det första är att i många länder, mer än fyra år från början av kreditkrisen, väntar fortfarande miljoner människor på att det ekonomiska tillfrisknandet fattar greppet. Tillväxten är sjuk eller icke-existerande; arbetslösheten stiger; de enda människor som verkar komma undan är en liten, superrik elit.

Och det andra skälet är 'business as usual', att det har varit ett växande korus av missnöje långt ifrån maktens korridorer. Från ´Indignados´ i Spanien, som tagit till sitt hjärta de 50% av unga spanjorer som nu är utan jobb, till 'Occupy' rörelsen som kommit upp i New York, London och mängder av andra städer runt världen, till byborna i Guangdong i Kina, som protesterar mot regeringens stöld av land. Många tusentals missnöjda medborgare gör sin ilska känd om hur systemet har övergett dom.

Kraven från dessa grupper har kanske ännu inte fullständigt formulerats; men de har ljudligt identifierat det faktum att det finns något djupt felaktigt i dagens världs-ekonomiska system, som har de ofattbart rika i händerna på en oansvarig elit, medan miljoner har fångats i arbetslöshet och fattigdom.

Fokus på ungdomsarbetslösheten och ojämlikheten vid det årliga talandet i Davos före-gående vecka var en klar indikation på att maktbrytarna i den globala ekonomin till slut har insett att någonting gått fruktansvärt fel.

Sanningen är att det nyliberala konsensus, med sitt löfte om ekonomisk "frihet", har misslyckats att leverera. Öppnandet av Kina och Indien under de gångna 20 åren har lyft miljoner människor ut ur fattigdom. Men ojämlikhet här och på andra platser i utvecklingsländer har förblivit skamligt och borde inte ha lämnats utan utmaning.

Samtidigt har den vanliga arbetaren i de flesta större, rika ekonomier, inklusive UK, har sett hur det verkliga värdet på sina löner har skyfflats bort, så att de fann sig själva tävla, inte bara med sina grannar, utan med arbetare många tusentals kilometer därifrån.

Även om systemet har misslyckats för den vanliga arbetaren i Väst, misslyckas det också genom sina egna villkor, eftersom det underminerar konsumentefterfrågan och stänger ner den ekonomiska tillväxten. Den rika eliten som varit de stora vinnarna de sista 50åren kan bli stora spenderare, men parkera ändå mycket av sitt välstånd i Schweiz.

En växande samlad forskning visar att en allt större ojämlikhet inte bara är en fråga om moral och politik – det är också en ekonomisk fråga. De gångna två decenniernas kreditbubbla har hjälpt Usas och Europas konsumenter att få upp sin livskvalitet inför en obeveklig minskning av reallönerna; men frambesvärjda trick kan bara fungera under ett tag, och den resulterande skuldbördan skulle idag kunna ta många år framöver att arbeta av.

Medan tillståndet för arbetare på främmande platser avslöjar den sanna kostnaden för ett sänkt pris på en konsumentpryl, står det samtidigt klart att arbetare överallt har förlorat. Det vore inte fel att säga svaret är att vända sig inåt och vända om – även om vi kunde – till en inhemsk ekonomi.

Men det får inte vara tabu att ifrågasätta huruvida en rå globalisering kan medföra de fördelar som man utlovat. Inrikespolitiskt skulle en förändring av skatter och förmåner kunna hjälpa till att återställa balansen för dom som förlorat i tävlingen mot en utlokaliserad, privatiserad, vinnare-tar-allt världsekonomi.

OECD har nu föreslagit tyngre skatter på egendom, pensionsbidrag och hypoteksränte-betalning för de rika, som ett sätt att minska ojämlikheten, och man ökar tillväxten genom att de rika övertygas om det kloka i att investera sina pengar istället för att till exempel parkera dom i Park Lanes 'hönshus'.

Warren Buffett, miljardinvesterare och otroligt radikal, har velat föreslå att man skall tvinga rika investerare som han själv att betala samma skattesats som sin sekreterare, och att det också hade hjälpt.

I internationell skala borde det inte längre vara tabu att föreslå begränsningar i utländskt övertaganden eller ett icke ifrågasatt ständigt kapitalflöde runt världen. Vi borde välkomna det faktum, att Kinas arbetare själva blir alltmer bångstyriga ifråga om sin situation.

Högre löner och bättre förhållanden för dessa skulle kunna trycka upp priset på en iPod i London eller New York, men det kunde också hjälpa upp den kinesiska ekonomin till Pekings mål om en växande medelklass och stärka konsumenternas efterfrågan inom landet. Istället för en ekonomisk tillväxt som tungt förlitar sig till en billig export.

En stark, uthållig kinesisk tillväxt och en förbättrad standard för arbetarna hade också varit bra för Väst: Det kunde ha hjälpt Peking att minska sitt växande handelsöverskott genom att öppna upp vidsträckta nya marknader.

Apples kritiker har en gång blivit avvisade som naiva idealister; men går man igenom bråten från den Stora Recessionen, är det kanske ändå dags att plocka fram Marxs ord om arbetare i alla världens länder, stå upp och förena er!


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, januari 28, 2012

Democracy Now! om NYpolisens rasism mot muslimer

torsdag, januari 26, 2012

Democracy Now! Usa soldaters massaker på irakiska civila i Haditha 2005

onsdag, januari 25, 2012

Film om familj med tonåringar i Sydafrika 'Township Cinderellas'

Etiketter:

Juholts tal

Försvars beredningen har flera gånger pekat på ”hur snabbt en ekonomisk kris i ett land eller en region kan få globala konsekvenser … och få säkerhetspolitiska konsekvenser”. Och hur handel och ekonomi i sin tur kan skadas av hot, terror och konflikter.
...Politik handlar om att vilja och välja, förmåga att bedöma konsekvenser av beslut på 10 – 15 – 20 års sikt. I grund och botten handlar säkerhet om relationer mellan människor.

Det vi med säkerhet vet om 2012 är att alla FNs permanenta länder vart och ett går mot ett vägval. Kinas kommunistparti byter ledare och är en mycket vikig motor... Kina kombinerar den råa kapitalismen med icke-demokrati. Kina går trots det inte att isolera – vilket i sig också skulle vara farligt.

Snart blir det presidentval i Ryssland. Det mullrar efter Dumavalet. Det demokratiska underskottet i Ryssland är djupt besvärande. Absolut ingen vinner på att demonisera eller isolera Ryssland, men får inte sakna vaksamhet.

För att stärka vår egen säkerhet och konstruktiva samarbete måste vi kombinera tydliga reaktioner mot oacceptabla delar av den ryska politiken med en verklig vilja att engagera Ryssland i ett djupare samarbete...

Idag är det den privata ekonomin som styr och ibland svårt att skilja staten och de stora företagen.

David Camerons koalitionsregering i Storbritannien kommer utsättas för svåra prövningar. Förutom ekonomin är problemen inte minst utrikespolitiska...

Presidentvalet i USA verkar i svenska medier redan vara avgjort. Men det kommer att bli jämnt igen. President Obama samlade totalt sett cirka 52 % av rösterna 2008. Men det var i ett läge när den Bush var stukad av krigen i Irak och Afghanistan och finanskrisen just slagit ned som en bomb på Manhattan.

I år är läget helt annorlunda. Ekonomins återhämtning är långsam. Jobbtillväxten svag. Arbetslösheten för amerikanska mått extrem. Det är ett ohyggligt viktigt val för Sverige och Europa. USA är världens största ekonomi. Det är viktigt att USA inte får en ledare som sluter landet...

* * *
Socialdemokratisk säkerhetspolitik vilar på fyra viktiga fundament.
· den militära alliansfriheten,
· ett ökat samarbete i Norden och inte minst Östersjön,
· ett stärkt EU-samarbete
· ett starkare Förenta Nationerna

Jag är övertygad om alliansfrihetens fördelar. Den beskrivning som gjordes av svensk säkerhetspolitik 2002, och som hade brett stöd bland riksdagens partier, är fortfarande giltig. Sverige har genom åren kunnat visa på ett mycket tydligt sätt att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria. Det betyder inte passivitet. Det är precis tvärtom. Det är våra visioner och ambitioner som blir styrande.

Det riktigt allvarliga är läget i Europa. Social oro med växande klyftor är en säkerhetspolitisk risk. Många har viftat bort klimatfrågan och cyberhoten som en säkerhetspolitisk risk. För säkerhetspolitiken är de sociala klyftorna en verklig utmaning. Länderna i EU har byggt upp ett unikt samarbete. Men det var länge sedan som idén om en europeisk union blev något större än fördelningen av kol och stål...

Det var just för att säkra freden och tillgången på kol och stål som man frammanade en union som sedan skulle bli den europeiska... Det skedde när kontinenten för andra gången slitits sönder av krigets fasor.

En blind nationalistisk kamp som i över 300 år gång på gång skurit upp djupa sår i den europeiska jorden är idag möteslokaler för den europeiska demokratin. Europa har genom historien visat upp två helt olika ansikten – ett humanistisk eller ett aggressivt fascistiskt och kolonialt. Vi bär dem båda.

Under efterkrigstiden lades grunderna för att permanent hålla fascismen tillbaka genom att bygga demokratiska välfärdsstater. Där grogrunden för nationalism – arbetslöshet, fattigdom och hopplöshet – hade växt blommade istället välfärdsstater fram. De nordiska välfärdssamhällenas framväxt efter krigen tjänar som ett tydligt exempel där livskvalitet och humanism ständigt vunnit mark. Inga reformer var gratis – vi har arbetat hårt.

Men problemen har tornat upp sig. Vi går in i 2012 med en arbetslöshet i EU27 på 10%. Ungdomsarbetslösheten enligt Eurostats definition är 22%. Den är ännu högre i vårt eget land...Vi riskerar att kastas in i en allt djupare depression med krav på protektionism istället för öppenhet.

Vi ser att misstron mellan länder och landsändar ökar. Ett Europa som fortsätter med dagens höga arbetslöshet leder fram till fortsatt växande klyftor. Det ger i sin tur tilltagande social utslagning...

Vi har sett framgångar, obehagliga framgångar, för aggressiva högerpopulistiska partier i exempelvis Ungern (Jobbik), Nederländerna (Frihetspartiet PVV), Italien och Österrike (BZÖ). Jag har sett högerns populism under folkomröstningen om minareterna i Schweiz. Jag ser oron som växer inom stora muslimska grupper i Europa.

Jag har följt efterspelen till de så kallade Dönermorden i Tyskland där en nynazistisk grupp utgjort en mycket våldsam terrorgrupp och i nästan tio år skakat om landet. Europa måste stå mycket fast mot extremism och mot fundamentalister – oavsett av vilket slag de är. Grogrunden till denna utveckling vilar på politiska beslut.

Nu krävs ledarskap och visioner i EU och i Sverige... Många av dagens konservativa EU-ledare har under lång tid agerat kortsiktigt. Därför står idag dagens Europa stilla. Eurozonen har den lägsta tillväxten bland alla industrialiserade regioner i världen. Över 22 miljoner européer är utan arbete.

...Europa måste klara den globala konkurrensen. Vi vill bygga en kunskapsbaserad europeisk ekonomi. En gemensam och kraftig satsning på utbildning är den viktigaste sociala investering vi kan göra i Europa.

Etiketter:


'Indien köper iransk olja för guld, inte dollar' Press TV 24.01.2012
Indien har gått med på att betala det pris på råoljan man importerar från Iran i guld, vilket gör det till det första land som lämnar Usa dollarn för att köpa in den iranska oljan.

Enligt en rapport publicerad av DEBKAfile nyhetswebbsida, har icke namngivna källor betonat att Kina också förväntas följa efter.

Indien och Kina tar ut omkring en miljon fat om dagen, eller 40 procent av Irans totala export på 2.5 miljoner fat per dag och dessa båda äger väldiga guldreserver.

Rapporten tillade, att genom att handla i guld, låter New Delhi och Peking Teheran komma förbi den inledda frysning av dess CentralBanks tillgångar och det oljeembargo som EUs utrikesministrar kommit överens om införa den 23 januari.

EU köper i dagens läge runt 20 procent av Irans oljeexport. Å andra sidan säger experter, att de väldiga summor som är inblandade i dessa transaktioner väntas öka guldpriset och pressa ner dollarn värde på världsmarknaden.

“En indisk delegation besökte i förra veckan Teheran för att diskutera betalnings-möjligheter inför de nya sanktionerna. De båda sidorna rapporteras ha gått med på den betalning för försåld olja som delvis skulle betalas i yen och delvis i rupees. Övergången till guld var höljd i dunkel”, förklarade rapporten.

Indien är Irans näst största kund efter Kina, och inhandlar runt USD 12-miljarder-per-år i värde av Irans råolja, eller omkring 12 procent av dess konsumtion.

Delhi ska genomföra sina transaktioner, sa rapporten, genom två statsägda banker: den Calcutta-baserade UCO Bank, vars styrelse består av den indiska regeringen, Reserve Bank of Indias representanter och Halk Bankasi (Peoples Bank) – Turkiets sjunde största bank som regeringen äger.

Usas president Barack Obama signerade en lag den 31 december 2011, med nya sanctioner som söker straffa andra länder för import av Irans olja eller utföra transaktioner med Islamska Republikens CentralBank.

Utländska ministrar inom den Europeiska Unionen införde också sanktioner mot Irans oljeimport för landets fredliga kärnenergiprogram under sitt måndagsmöte i Bryssel.

Sanktionerna involverar ett omedelbart emargo på alla nya oljekontrakt med Iran och en frysning inom Eu av landets Centralbanks tillgångar. Teheran har varnat att embargot kommer få negativa konsekvenser, som höjda oljepriser.

http://presstv.com/detail/222857.html

--------
Då oljepriserna stiger av Iron_Clay 24.01.2012

'Indien ska köpa Irans olja för guld inte dollar'
Kina och Indien kunde lätt handla med guld och sälja det till andra. I vilket fall måste all denna olja komma från och till någonstans och detta är en krigszon.
----
'Indien köper Irans olja i guld inte i dollar'

Indien har kommit överens om att betala oljan man importerar från Iran i guld, vilket blir det första land som går ifrån USA dollarn för inköp av iransk olja.

Enligt rapporten publicerad av DEBKAfiles nyhetswebbsida, har icke nämnda källor betonat att Kina också förväntas ingå.

Indien och Kina behöver omkring en miljon fat om dagen(bpd), elle 40 procent av Irans totala export på 2.5 miljoner fat och bägge har väldiga guldreserver.

Rapporten tillade att genom handel i guld kan New Delhi och Peking låta Teheran komma förbi frysningen av dess Central Banks tillgångar och oljeembargot som den Europeiska Unionens utrikesministrar gått med på att införa måndag 23 jan.

Eu köper för närvarande omkring 20 procent av Irans oljeexport.

Å andra sidan säger experter att de väldiga summor som är involverade i dessa transaktioner väntas blåsa upp priset på guld och hålla nere värdet på dollarn på världsmarknaden.

“En indisk delegation besökte Teheran i förra veckan för att diskutera betalnings-förslag med tanke på nya sanktioner. De båda sidorna rapporteras ha gått med på att betalningen för oljan skulle bli delvis i yen och delvis i rupees.

Övergången till guld hade hållits i skymundan”, förklarade rapporten.

Indien är Irans näst största oljekund efter Kina, och man säljer dit för runt USD 12-miljarder-per-år av Irans råolja, eller omkring 12 procent av dess konsumtion.

Delhi ska utföra sina transaktioner, enligt rapporten, genom två statsägda banker: den Calcutta-baserade UCO Bank, vars styrelse av direktörer består av indiska regeringen, Indiens ReserveBank representanter och HalkBankasi (FolkBanken) – Turkiets sjunde största bank vilken ägs av regeringen.

USAs president Barack Obama har den 31 december 2011 godkänt en lag med nya sanktioner, som försöker straffa andra länder för import av olja från Iran eller planerar införa sanktioner mot Islamiska Republikens CentralBank.

Europeiska Unionens utrikesministrar har också infört sanktioner mot Irans olje-import för landets fredliga kärnenergiprogram, under sitt måndagsmöte i Bryssel.

Sanktionerna har infört ett omedelbart förbud mot alla nya oljekontrakt med Iran och en frysning av tillgångarna i landets CentralBank inom EU. Teheran varnade för att embargot kunde få negativa konsekvenser, till exempel ökade oljepriser.


övers I.T

Etiketter:

måndag, januari 23, 2012

Barn dör ännu efter anfallet mot Gaza

Ett barn har dött av de skador hon led av sedan tre år tillbaka i Gaza
av Saed Bannoura 22 jan 2012
Palestinska medicinska källor rapporterade i söndags att Hanin Kamal Abu Jalala, 16 år, dött av de skador hon drabbats av under den israeliska offensiven mot Gaza för tre år sedan. Barnet var allvarligt skadat av de fosforbomber som den israeliska armén avfyrade mot civila områden i Gaza.

Abu Jalala bodde med sin familj i Al-Boreij flyktingläger i centrala Gaza. Hennes skada hade dessutom resulterat i lungfibros.

Hon blev sängliggande i det israeliska sjukhuset Hadassa och föll i coma för nära tolv dagar sedan efter pågående kirurgi.

Hennes far, Kamal Abu Jalala, berättade för Safa NyhetsByrå att Hadassah-sjukhusets administration ansvarade för hans dotters hälsa och tillade att administrationen vägrar ge honom en kopia av hennes medicinska fil.

Hennes kropp kommer flyttas från Hadassah till det islamska sjukhuset Al Maqassed i Östra Jerusalem, innan hon flyttas tillbaka till Gazaremsan.

Under treveckorskriget i Gaza som startat den 27 december 2008, bombade israeliska trupper civila områden och utnyttjade fosforbomber i direkt brott mot Internationell lag.

1419 palestinier dödades under kriget, och tusentals skadades; dussintals hade dött av sina skador.

Majoriteten av offren var civila, inklusive småbarn, barn, kvinnor och äldre, läkare och journalister.

Armén har också bombat infrastrukturen, medicinska-och utbildningsanläggningar, UNRWA byggnader och civila hem och byggstrukturer.


övers IT

Etiketter:

lördag, januari 21, 2012

Tareq Ali om Obamas krig i Afghanistan

Carl Bildt har ljugit om en inbjudan
Sent den 13 december 2011 kom beskedet från Utrikesdepartementet, att Sverige inte hade fått någon inbjudan att strida i Afghanistan, som
Carl Bildt påstått i en proposition.


Tariq Ali säger i democracynow.org 20 jan 2012 att Obamas Expansion av kriget i Afghanistan-Pakistan "har kommit att explodera upp i ansiktet på honom"

Mitt under pågående spänningar mellan Usa - Pakistanska och en rädsla för
militärkupp i Pakistan, har brittisk-pakistanska politiska kommentatorn, historiken, aktivisten, filmskaparen och novellisten, Tariq Ali inbjudits.

Ali diskuterade Pakistans interna oroligheter, liksom Pakistans attityder gentemot USAs utrikespolitik, GOPs presidentval och utsikterna av en militärkupp inom Iran. "Pakistanierna] lider egentligen i grunden, eftersom Obama arrogant eskalerat kriget i Afghanistan och Pakistan och har klarat sig ifrån det. Först nu har det exploderat upp i ansiktet på honom", säger Ali.

Etiketter:

20 jan Ron Paul om Usas förbjudna lag

Etiketter:

Inramning av Syrien


Framing Syria
av Amal Hanano 21 nov 2011


Syriens Bashar al-Assad verkade inse att inga nyheter från hans sida inte nödvändigsvis är bra nyheter. Kanske i ett försök att presentera en mer fördelaktig historia, här för några få utvalda som tillåtits att komma in i landet.

Journalister som Robert Fisk, Andrew Gilligan och Nir Rosen har knappast blivit åtföljda och inte varit förklädda. Deras artiklar stämplas som "exklusiva," "unika," med obegränsad tillgång till "alla sidor", bemyndigade att visa en radikalt annorlunda del av revolutionen.

En annan än den som för närvarande översvämmar regionala och internationella mediautgåvor, vilka är baserade på en stadig ström av dagliga video och redogörelser från ögonvittnen. Trots att dessa journalister varierar i bakgrund och expertis, är deras redogörelser utformade på ett likartat sätt:

De fokuserar på den gryende, dödliga sekterism; som erbjuder förekomsten av en väpnad opposition; jämställer regimens makt med folkets meningsskiljaktigheter; medan man ställer upp demostranternas berättelse i ett moln av tvivel... Och förvånande nog verkar Nir Rosens nya serie för Al Jazeera English lida av samma regim-färgade närsynthet.


Rosen tillbringade sju veckor under sommaren i Syrien, åkte till Daraa, Damaskus, Homs, Latakia, Hama och Aleppo och talade som han säger, "med alla sidor". Men från den första artikeln med rubriken, "Revolutionen blir väpnad", står det klart hur tungt ensidig denna serie skulle bli.

Hans fokus är på alawiternas djupa, historiska lidanden (men inte sunniterna) i sin trosuppfattning och hans ändlösa jämförelser från Syrien till Irak, kastar en tydlig känsla av domedag och hopplöshet över varje del...

De uttalanden han gör färgas av den sekternism som inramar varje avsnitt av serien...


not- Den styrand al Basharfamiljen i Syrien tillhör de sällsynta kristna Allawiterna
I övrigt domineras landet av shia-troende och sunni

övers och kommentar I.T

Etiketter:

tisdag, januari 17, 2012

Arab Woman om Usasoldaternas 'Pisstävlingar' på dödade afghaner


17 januari 2012 Pissing Contests...PissTävlingar
av Layla Anwar - An Arab Woman Blues
Jag har läst en hel del om politiken i "urinering", en serie artiklar som ger uttryck för "indignation" vad gäller den video som stolt cirkulerat om vissa av era "modiga" pojkar som "urinerar" på döda afghanska kroppar efter att ni har mördat dom.
Alla era främsta och propra "samvets"människor har visat indignation, inklusive er uppspelta fru Clinton, hon som också har för vana att sätta igång och skratta otroligt, då döda kroppar dyker upp på hennes telefonskärm. Man har sagt oss att detta med att "urinera" på döda kroppar vare sig är del av er moral eller er etik.

OK jag vet att ni fortfarande försöker räkna ut vad de här två orden betyder - moral och etik, men vid det här laget vet vi redan, att ni använder ord som ni knappast förstår betydelsen av.

Rent ut sagt förstår jag inte all denna indignation som plötsligt gripit er?! Och vad betyder det att "urinera"? Kan ni inte använda de verkliga orden - efter att alla era pojkar pissat på de döda. Anses "urinering" som mer renligt, medicinskt? Eller är kanske meningen att göra detta mer artigt och mer acceptabelt? Nej mina vänner, ni har helt enkelt pissat på de döda.

Är detta en av era underliga vanor, att pissa på de döda? Inte alls.

Jag minns då jag hade "privilegiet" att tillbringa en viss tid i England, då de engelska gossarna, när man stängt puben, hade tävlat om vem som kunde pissa längst. De samlades i flockar som hundar och började pissa överallt,att markera territoriet. Hur mycket är det som skiljer er från hundarna?

Min vän hade en hund, och då hennes far dog i sin säng stod hunden hela tiden vid hans döda kropp och vaktade, tills min vän anlänt... hunden var mer nobel. Han kände sitt revir och sina skyldigheter... som hund, men då det gäller er stolthet över er själva, att vara "människor", "fria människor"...

Så att tävla om att pissa längst är i er "kultur" inte säskilt konstigt, det är något manligt AngloSaxiskt, och jag är säker på att det "modiga" som stinker från Amerika måste ha fångat detta AngloSaxiska kulturella fel...som ett slags nationellt arv, ett slags kulturellt "arv".

Dessutom, varför all denna upprördhet, denna oro vid ordet "urinering"? Var det så att era "modiga" pissat på de levande?

Men det har dom naturligtvis gjort, då jag vid otaliga tillfällen har rapporterat om detta ... men då såg jag ingen indignation -- istället blev jag kallad lögnare, vansinnig. NEJ ni smutsiga bastarder, jag är vare sig lögnare eller dåre... snarare en polerad diamant.

I juli 2008 - skrev jag om Ahmad och detta är vad jag hade att säga: "Då de anlänt, placerade man dom i ett hörn i en smutsig cell och började pissa på deras sårade kroppar medan de skrattade hysteriskt. Utan att vara nöjd med bara det, tog de(amerikanerna) in en balja som användes till att samla skit från deras mobila toaletter och tömde den över Ahmad och de andra fångarnas huvuden"

Jag har skrivit om Ahmad i Baghdad...Jag har skrivit om kvinnorna ni bundit med benen isär, tills ni delat kropparna på mitten... delat deras kroppar, deras själar och deras mänsklighet... Jag skulle starkt föreslå att ni läser det jag skrivit - Jag kallar det för "Korsfäst av Friheten".


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Palestinierna i fortsatt svårt läge


FN-kommitté kräver att Israel respekterar palestiniernas mänskliga rättigheter.

FNs särskilda kommitté för undersökning av Israels ockupation av Palestina, pekar i sin senaste rapport på fortsatta svåra brott mot mänskliga rättigheter.


Särskilt betonar man palestinska barns situation, och de palestinier som fängslats av Israel förutom blockaden av Gaza. Man oroar sig också över stölden av land, förstörelsen av palestinsk egendom, utbyggnaden av bosättningar och begränsningar av den fria rörligheten.


Rapporten konstaterar också att Israel i egenskap av ockupationsmakt är skyldig att följa den Fjärde Genèvekonventionens (1949) regler för behandling av civila under ockupation. Detta innebär bland annat förbud mot stöld eller förstörelse av egendom, internering av fängslade utanför ockupationszonen och förflyttning av den egna befolkningen till ockuperat område – något som Israel hela tiden bryter mot. Man har istället trots ideliga uppmaningar konsekvent vägrat att samarbeta med FNs kommitté.


Vad gäller Gaza konstaterar kommittén att 70% av befolkningen idag är beroende av hjälp från FN. Vart tionde arbete är ett FN-jobb. Arbetslösheten är 40% och lönerna har sjunkit med 30% sedan Israel inledde sin blockad. 90% av fabrikerna har också slutat fungera och 38% av familjerna lever i en osäker matsituation.


Sjukdomar som högt blodtryck och cancer ökar, och psykiska problem som depression, neuroser och post-traumatisk stress är utbredda. Hälften av de gravida kvinnorna lider av depression och en tredjedel har blodbrist.


Eftersom 95% av vattnet som används egentligen är otjänligt att dricka ökar sådana tillstånd som methaemoglobinaemi (”blue baby syndrom”). Utsvältningen har genom importrestriktioner satts i system. Israeliska myndigheter har också räknat ut att varje palestinier borde kunna överleva på ett näringsintag på 620 kcal per dag (normalintaget är 2.000 kcal per dag).


Under den israeliska ”Operation gjutet bly” för tre år sedan förlorade runt 51.000 människor i Gaza sina hem. Egentligen skulle 76.000 nya hus behöva byggas. Minst 100 nya skolor skulle man också behöva. Endast 28% av återuppbyggnaden är godkänd av Israel, och endast en gränsövergång hålls öppen för byggnadsmaterial.


Det mesta måste istället smugglas in genom tunnlar och äger ofta dålig kvalitet och även cancerframkallande ämnen. Tillgången på elektricitet är 38% mindre än behovet. Inte ens sjukhus och blodbanker har säker el. Endast knappt hälften av kokgasen för hushållen kommer in (110 ton per dag mot behovet 200-300 ton) och leveranserna har under perioder helt uteblivit som mest upp till 10 dagar.


Israel har ensidigt begränsat fiskezonen i Gaza till 3 sjömil (mot 20 sjömil enligt Osloavtalet), och beskjuter och fängslar fiskare som överträder linjen. 92% av fiskarna lever nu i fattigdom. Människor som rör sig närmare den israeliska gränsen än 1,5 kilometer riskerar att bli skjutna.


Under år 2010 har bland annat 17 palestinska barn dödats på detta sätt. Mängder av land, växthus och odlingar har förstörts och omkring 35% av Gazas yta är i praktiken inte längre tillgänglig för jordbruk. Vattnet från Mount Hebron har omdirigerats till israeliska jordbruk, det som återstår är av dålig kvalitet, och all export av jordbruksprodukter från Gaza – utom små mängder av jordgubbar och blommor – har förbjudits.


Barnen i Gaza har alla upplevt grovt våld på nära håll och känslor av hopplöshet och förlorade möjligheter är vanliga. 75% av spädbarnen lider av blodbrist och 13% av barnen under 5 år av direkt undernäring. 26% har koncentrationssvårigheter och 23% är sängvätare. Antalet barn med beteendestörningar ökar liksom våldet i hem och skola. I 20 fall har barn förvägrats utresa ur Gaza för medicinsk vård, i åtminstone en treårings fall med dödligt resultat.


40.000 barn saknar skollokaler och FN-skolorna drivs nu i dubbla skift. De över 65.000 barn som bor nära Israels ”buffertzon” kan endast resa till och från skolan i fullt dagsljus, för att inte riskera att skjutas. Vid flera tillfällen har barn som letat saker att sälja skjutits ihjäl. 17.000 barn som går ut skolan varje år hittar inga jobb.


På Västbanken fortsätter landkonfiskationen. 893 palestinska hem förstördes under perioden augusti 2010 till juni 2011. Det har färdigställts 9.204 hus för nya judiska bosättare, och godkända planer finns för ungefär 50.000 fler.


Separationsmuren, som hela tiden byggs ut, kontrollerar 10% av Västbanken och avskiljer 12% av palestinierna från resten av Västbanken. Avfall dumpas regelmässigt på palestinskt land och bosättarna, som lagt beslag på den mest bördiga jorden, använder 36 gånger så mycket vatten per person som palestinierna.


I Jerusalem tilldelas palestinierna, som utgör 36% av befolkningen, bara 9% av budgeten. Infrastrukturen är eftersatt. 70% av palestinierna lever under fattigdomsgränsen. Några byggnadstillstånd för nya palestinska hus beviljas i stort sett aldrig, och det senaste decenniet har 1.704 hus förstörts och omkring 60 milj US Dollar utdömts i böter för ”olagligt byggande” – något som judiska bosättare aldrig råkar ut för. Nästan ½ miljon bosättare bor nu illegalt på Västbanken, och kontrollerar runt 40% av området.


Våldet från bosättarna mot palestinierna har nått nya rekord, och israeliska soldater hjälper regelbundet till genom att sätta upp vägspärrar för att hindra palestinier att stoppa anlagda bränder och genom att släppa loss hundar mot palestinier som försöker skydda sin egendom från attacker. Bosättarna åtnjuter i stort sett straffrihet, och i ett fall blev en bosättare som dödat fyra palestinier endast dömd till husarrest.


Skolsituationen är alarmerande. 22% av eleverna, mest pojkar, slutar skolan i förtid och involveras i barnarbete eller kriminalitet. 5.300 barn i östra Jerusalem går inte alls i skola. Det fattas 1.000 klassrum och stadsdelen har endast 2 förskolor mot 56 i det judiska västra Jerusalem. Runt 15.000 barn saknar förskoleplats. Fem privatskolor, som ger 750 barn fri undervisning, hotas av rivning. Murbyggen och avspärrningar hindrar ofta både elever och lärare att nå sina skolor. Vid ett tillfälle har bosättare svämmat över en skola med avloppsvatten.


I de palestinska förorterna Silwan och Al-Bustan fängslades under 2010 mer än 1.200 barn av israelisk militär. Varje palestinsk familj i Silwan har det senaste året haft något barn i fängelse. Gripandet av barn i åldern 8-10 år ökar oroväckande. I en genomgång av 45 fall konstaterar kommittén att 98% av de fängslade barnen hade fått händerna bundna, 91% fått ögonbindel och 60% blivit sparkade eller slagna.


69% hade arresterats efter midnatt, 60% utsatts för hot, 56% kroppsvisiterats nakna och 76% internerats inne i Israel, utan kontakt med sina familjer. 29% hade utsatts för sexuella trakasserier och 9% för sexuellt övergrepp. 69% hade erkänt anklagelser mot dem inom en timma och skrivit på erkännanden på hebreiska – ett språk de inte förstår.

Studenter som protesterar mot orättvisorna råkar illa. De senaste fem åren har 480 studenter arresterats, ofta i nära anslutning till viktiga examina. 72% av alla barn på Västbanken har arresterats någon gång, 16% flera gånger, och hälften har inte fått träffa någon advokat eller anhörig på månader.


I nuläget finns mellan 5.900 och 7.000 palestinska fångar i Israel. 260 av dem är barn, och 36 kvinnor. 220 personer befinner sig i ”administrativt förvar”, utan rättegång eller dom, och 9 är parlamentariker, utsedda i allmänna val. Israel håller i fängsligt förvar även kropparna efter personer som dödats i samband med olika militära eller andra attacker.


En av fyra palestinier har någon gång fängslats sedan ockupationen inleddes. En ny kategori fångar är ”olagliga stridande” som, efter amerikansk förebild, saknar rättigheter vare sig som krigsfångar eller kriminella. En ny lag ger också möjlighet att utan särskild anledning fängsla varje palestinier som någon gång tidigare varit fängslad.

Vissa fångar har upp till 5 år, ”av säkerhetsskäl”, förvägrats besök av anhöriga. Det råder generell brist på mat, kläder och böcker. 1.500 fångar har undanhållits nödvändig medicinsk vård. Tortyr och annan grym och förnedrande behandling, som kroppslig misshandel, isolering (i ett fall upp till nio år!) och berövande av sömn, är vanligt.

Fångar tvingas förbli i plågsamma kroppsställningar långa perioder, placeras i celler fulla av insekter, utsätts för kyla och nakeninspektioner med misshandel av könsorgan och instoppande av föremål i ändtarmen, bränns med het olja och hotas med kvävning. 203 fångar har avlidit till följd av missförhållandena. Av 700 anmälda fall till myndigheterna har inte ett enda lett till någon utredning.


FN:s kommitté uppmanar Israel att nu, i enlighet med sina åtaganden, äntligen samarbeta med FN. Israel måste tillförsäkra barnen i Gaza tillräckligt med mat och andra förnödenheter och underlätta nödvändiga resor för medicinsk vård. Reglerna för arrestering och fängslande, inte minst av minderåriga, måste anpassas till internationell lag.


De palestinska barnen måste bli garanterade sin rätt till utbildning. Man måste häva blockaden av Gaza och respektera jordbruket och fisket. Inget mer land ska få konfiskeras på Västbanken. En plan för återlämnande av jord måste utarbetas och raserade palestinska hem återuppbyggas.

Man måste upphöra med sin politik att flytta den egna befolkningen till ockuperat område och bosättningarna nermonteras. Man måste sätta stopp för diskrimineringen av palestinier i östra Jerusalem och omedelbart sätta in effektiva åtgärder gentemot bosättar-våldet.Gunnar Olofsson

Medlem av Palestinagrupperna i Sverige

Etiketter:

söndag, januari 15, 2012

Åter om den starkes överlevnad - Brzezinski om Ryssland


Azeri Press Agency 4 jan 2012
Zbigniew Brzezinski: Amerikas nedgång kommer också att påverka Södra Kaukasus
av Habil Suleymanzadeh


Baku: Nedgången för Amerikas globala företräde kommer också påverka Kaukasus, sa Usas presidents förre nationelle säkerhetsrådgivare, Zbigniew Brzezinski till nyhetsmedia.

Enligt vad en artikel i 'Foreign Policy' skriver, skulle Kina, Ryssland och andra regionala makter kunna dra fördel av en nedgång i Usas finanser och politiska inflytande. 'Med nedgången av Amerikas globala företräde kommer svagare länder att bli mer mottagliga för hur självsäkra länder påverkar större regionala makter.

Indien och Kina är på uppåtgående, 'Ryssland alltmer imperialistiskt sinnad' och Mellanöstern 'alltmer instabilt'. Möjligheten för en regional konflikt i frånvaro av ett internationellt aktivt Amerika är en realitet. Var beredd på en global verklighet karaktäriserad av den starkes överlevnad'.

Brzezinski namngav åtta svaga länder, som kommer att drabbas i samband med en nedgång i Usa - och Georgien är den första av dessa. 'En amerikansk nedgång skulle göra denna lilla kaukasiska stat sårbar gentemot ett ryskt politiskt hot och militär aggression', säger han.

Förenta Staterna har försett Georgien med $3 miljarder i hjälp alltsedan år 1991 - varav $1 miljard sedan kriget med Ryssland år 2008. Den amerikanska nedgången sätter nya gränser för Usas möjligheter,och rör av sig själv upp ryska känslor om att kunna återvinna den tidigare inflytelsesfären'.

'Rysk dominans av södra energikorridoren till Europa kan möjligen leda till en större påtryckning mot Europa att ta till sig Moskvas politiska agenda; som en dominoeffekt gentemot Azerbaijan', sa Brzezinski.övers IT

Etiketter:

fredag, januari 13, 2012

Nu måste Guantanamo stängasNu måste Guantanamo stängas
av Gösta Hultén - författare och talesperson för Charta 2008 SvD 11 januari 2012

För exakt tio år sedan, 11 januari 2002, fraktades de första 20 fångarna till Guantánamolägret.

Det var starten på efterkrigstidens mest uppmärksammade och långvariga rättsövergrepp. Redan bilderna från flygplanen, där fångar fraktades till andra sidan jorden fastspända som kollin i plågsamma ställningar, väckte häftig kritik.

Sedan dess har totalt 779 fångar hållits inspärrade under tortyrliknande förhållanden, utan rättslig prövning eller tidsbegränsning.

”Jag har sagt många gånger att jag tänker stänga Guantánamo och det kommer jag att genomföra… Det är en del av ansträngningarna för att återupprätta Amerikas moraliska anseende i världen.”

Barack Obama i CBS 60 Minutes 18/11 2008 - Den 31 december 2011 undertecknade president Barack Obama en lag om icke tidsbegränsad internering utan rättegång, National defense authorization act, som nu hotar att bli en kvardröjande skamfläck på USA som rättsstat.

Lagen är desto märkligare eftersom Obama tidigare hårt kritiserat Guantánamolägret och lovat att stänga det. Det sägs att 32 av de återstående fångarna ska få en militärrättegång. Men bara en har ens fått veta vad han anklagas för.

46 av de kvarvarande kan fortsätta hållas inspärrade för all framtid enligt den nya lagen, utan rättslig prövning.

När Obama tillträdde fanns 242 fångar i lägret. Fortfarande sitter 171 fångar kvar, en del sedan tio år. Det innebär att Obama frigett långt färre fångar än George W Bush.

Guantánamo markerade ett sammanbrott för den humanitära folkrätt som hade växt fram under mer än 50 år. Enligt formeln ”kan de så kan vi” har auktoritära regimer i hela världen gjort fängslanden utan rättegång och politiserade anti-terroristlagar till standard.

Fängelsedomarna mot de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson med stöd av en färsk etiopisk antiterroristlag visar vilka farliga följder som ett rättsligt missbruk av terroristbegreppet kan öppna för, i Guantánamosystemets efterföljd.

Det var heller ingen tillfällighet att Eritrea den turbulenta hösten 2001 tog tillfället i akt att fängsla Dawit Isaak och andra regimkritiska
journalister.

När till och med länder som Burma och Egypten nu friger politiska fångar, även terroristanklagade, framstår USA:s halsstarrighet om Guantánamo som än mer utmanande.

Sverige och EU måste kräva att Guantánamolägret stängs. De som är misstänka för brott ska ha en rättvis rättegång och övriga, där så är möjligt, återvända till sina hemländer.

Human Rights Watch har också krävt att tortyren, både på Guantánamo och i Afghanistan utreds och att de skyldiga ställs inför rätta. Man kräver också att USA betalar skadestånd till dem som felaktigt frihetsberövats och torterats.

Två av Guantánamos offer finns i Sverige. Mehdi Ghezali hölls inspärrad i lägret i två och ett halvt år, trots att dokument från sajten Wikileaks nu visar att inte ens det officiella USA trodde att han var terrorist. Han frigavs 2004, efter en partipo-litiskt bred protestaktion.

Det gäller också Adil Hakimjan. 1999 lämnade han Xinjiang i Kina för att söka arbete. När USA i flygblad lovade 5000 dollar för misstänkta terrorister sålde bybor i Pakistan troligen Adil, liksom Mehdi, till amerikansk militär.

Först efter fem år släpptes Adil från Guantánamo och dumpades i Albanien. I februari 2009 fick han asyl i Sverige, där han råkade ha en syster. Även i hans fall var det en bred solidaritetsaktion som gav resultat.

USA har inte ens gett dem en ursäkt, än mindre något skadestånd.

Liksom Human Rights Watch har professor Ove Bring, Sveriges främsta folkrättsexpert, krävt att den svenska regeringen ska vända sig till USA om skadestånd till de drabbade. Det är det minsta de kan begära för år av lidande, förvisning och förtal.

Etiketter:

torsdag, januari 12, 2012

Efter 10 år i Afghanistan erkänner Sverige sitt misslyckande


Afghanistansolidaritet 12 jan

Enligt DN 9 januari skriver Bo Persson att Sverige efter 10 år erkänner sitt totala misslyckande med Afghanistanpolitiken. När skall de svenska soldaterna i Afghanistan i så fall tas hem?

De som från början var emot militärinsatsen fick hela tiden höra att de ska tas hem när jobbet de kommit dit för att utföra är klart. Och då under amerikanskt kommando för att slå ned en väpnad upprorsrörelse.

Det kan jämföras med vad som sker idag.
I veckan är det tio år sedan Sverige fick de första förfrågningarna om att bidra till en militär insats för stabilisering av läget i Afghanistan.

I regeringen Afghanistanproposition som nyligen överlämnats till Riksdagen står att man ska börja dra tillbaka de svenska soldaterna från Afghanistan. Det ska börja nu år 2012 och efter att år 2014 har löpt ut, ska det inte längre finnas kvar några väpnade svenska förband på afghansk mark…

Inga reservationer eller villkor ska knytas till tillbakadragandet. Inget tal om att jobbet först skall bli gjort... Räknar Carl Bildt kallt med att vi ska nöja oss med att soldaterna äntligen vänder hem? Och att han efter ett tag kan fortsätta den inslagna vägen? Ut i nya krigsäventyr. Ungefär som man från början sa om Sveriges engagemang i Afghanist?

Inget parti hade då kunnat föreställa sig att det hela var något annat än ett 40-tal personer som under en kortare tid skulle stanna i Afghanistan. Tio år senare stod en svensk försvarsminister och delade ut medaljer till svenska soldater som stridit i Afghanistan.

Någonstans längs vägen kunde man se att Sverige hade hamnat i krig, utan att någon riktigt kunde fatta hur det hade gått till.

Det kunde vara den svåraste miljö de svenska soldaterna hade verkat i, åtminstone på mycket länge. I alla fall enligt Fp-försvarspolitikern Allan Widman, som tycker säkerhetsläget försämrats för varje år som gått sedan år 2003.

Etiketter:

lördag, januari 07, 2012

Fula krafter i krig i Syrien

torsdag, januari 05, 2012

Återigen oro i Irak


5 jan 2012
Minst 59 människor har idag dödats i flera olika sprängattentat i Irak, skriver Michael Scheuer
Nära staden Nassiriya i söder hade minst 30 shiamuslimska pilgrimer dödats och cirka 70 skadats. I huvudstaden Bagdad dödades minst 29 människor i shiamuslimska områden och många skadades.

"De politiska ledarna slåss med varandra om makten och det är vi som får betala priset". En ny blodig bombvåg dödade 24 människor i Irak.. I huvudstaden Bagdad dog minst 24 människor och minst 66 skadades efter en serie explosioner i shiareligiösa områden.

För inte så längesedan sprängdes två bilbomber i stadsdelen Kadhimiya i norra Bagdad och en motorcykelbomb briserade i Bagdads shiareligiösa fattiga stadsdel Sadr City nära den plats där människor brukade samlas för att söka arbete.

Iran är till största delen shiareligiöst. Irak däremot är i stort från norr till söder uppdelat i en kurdisk, sunnimuslimsk och shiamuslimsk del, medan huvudstaden Bagdad i stor del är sekulär, men ändå har stadsdelar som domineras av någon av dessa trosriktningar, som före Saddams fall ändå sinsemellan accepterade varandra.

Usa gick emellertid under sin invasion medvetet in för att söndra mellan dessa skilda trosriktningar för att själv kunna härska och få tillgång till den irakiska oljan med sin höga kvalitet.

Bombdåd började inträffa på olika platser och mot olika grupper, något som fick dessa att skylla på varandra och dessutom slåss inbördes. Bevisligen var det en tacksam metod för amerikanarna att så splittring.

Däremot har detta aldrig kommit fram i Usa-israelisk dominerad internationell media.

Jag har själv hört trovärdigt folk tala om hur de sett amerikanska soldater i början av kriget gräva ner bomber vid sidan av huvudvägen från Bagdad och neråt, för att på det viset få folkgrupper skylla på varandra, och irakierna är mycket trovärdiga.

Det har också varit väldigt spänt i Irak sedan de sista amerikanska trupperna börjat lämna landet. De nya dåd som ägt rum följde på en rad attentat de senaste veckorna.

"De politiska ledarna slåss mot varandra om makten, och vi får betala priset", förklarar vittnen för media. Inom regeringens styrande shia, sunni och kurder har splittringen också ökat, trots att delar av dom uppbär ofantliga mutor 'utifrån'.

Iraks regering krisar sedan landets shiareligiösa premiärminister Nouri Al Maliki för några veckor sedan utfärdade en arresteringsorder för sunnimuslimske vicepresidenten Tareq al Hashemi. Denne förnekar anklagelserna om att ha beordrat dödande av sina motståndare.

Hashemi är för närvarande i Erbil i kurdiska delen av landet i skydd av den kurdiska regeringen. Al Maliki ställde emellertid krav på överlämnande.

USA och FN å sin sida manade till lugn mitt under det politiska dödläget och krävde att de nationella ledarna skulle börja samtala. Men ännu har detta knappt ägt rum.

Premiärminister Nuri al-Maliki har tonat ner sina hot om att sparka alla de sunnireligiösa ministrarna, som i samband med detta bojkottade parlamentet.

Den vice sunni-premiärministern Saleh al-Mutlak har fördömt Maliki och kallat honom en diktator värre än själve Saddam Hussein.översättning och egna kommentarer Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, januari 03, 2012

Kriget i Irak är ännu inte över


av Joyce Wagner IrakVeteraner Mot Krig

2 jan 2012Nyss var media fyllt av meddelanden om att kriget i Irak äntligen avslutats. Men krig utkämpas inte enbart av värvade fotsoldater, utan i huvudsak också av företag, legotrupper och fjärrstyrda farkoster, som man tror leder till ett slut?


Som soldater och veteraner har vi ända sedan vår organisations bildande oupphörligt arbetat med att sätta press på militär och regering för att få ett slut på kriget och ockupationen av Irak.

Det irakiska folkets motstånd tillsammans med Usa-veteraners och allmänhetens röst, har till slut fått den amerikanska regeringen att fullfölja den överenskommelse som utformats i dess egen och Iraks 'Status Of Forces Agreement'(SOFA).

Det kräver ett tillbakadragande av alla trupper fram till slutet av året. Detta har man inte nått upp till, såvida man inte hade valt den rätta politiken. Detta är vad vi hr gjort, eftersom vi gjorde våra röster omöjliga att bortse ifrån.

Men arbetet är ändå långt ifrån över.

Trots att det här är en viktig och betydelsefull milstolpe,innebär detta att dra bort trupper från Irak inte nödvändigtvis slutet på ockupationen. Ännu är de amerikanska fotspåren tunga i form av kontrakterade företag med anställda vid namn av "tredjelands nationalitet" och legotrupper utan ansvar, översikt eller öppenhet.

Den irakiska motståndsrörelsen förbereder det man kallar 'ockupationens andra ansikte'. Enligt ett uttalande från Uday al-Zaidi innehåller det strukturer som Usa infört i stil med sekteristiskt styrelseskick och en konstitution som håller på att förorsaka splittring.

Hundratusentals irakier har blivit dödade, familjer har splittrats, förflyttats och tvingats i exil runt hela världen. Vi stöder det irakiska folkets självbestämmande och kommer fortsätta att arbeta för målet att gottgöra detta folk, som så djupt har drabbas av kriget med sina efterverkningar.

President Obama vände sig nyligen till Fort Braggs soldater och tackade då deras familjer för att ha burit krigets bördor, och gav till soldaterna uttryck för att deras fallna kamraters minnen kommer att leva vidare i parader och minneshögtider.

Under tiden har över 4000 amerikanska soldater dödats och många fler lever nu med fysiska och osynliga skador, sådana som posttraumatisk stress, militärt sexuellt trauma och större depressiv stress. Trupper får leva med odiagnoserade traumatiska hjärnskador, många av dem utan att på månader upptäckas eller till och med år.

Istället för att få behandling efter att man återvänt, får många soldater order om att bli förlagda till Afghanistan, även om en del av dom blivit kvar i krigets Irak.

Om det nu är så att denna nation verkligen vill hedra sina veteraner, måste vi också få landet att hedra vår rätt till läkning.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, januari 02, 2012

Dem Now året 2011 tillbakablick

Lögnerna om Libyen och Khadaffi