torsdag, maj 31, 2012

Iran emotsätter sig Israels terror och drönarkrig mot landet och dess kärnenergiprogram
1 Jun 2012

En högre iransk skriftlärde säger att Västs försök att stärka den israeliska sionistregimen genom att beväpna terrorister i Syrien är fruktlösa, då Israels slutdatum gått över tiden och är dömt att utplånas.


Sex-punktsplanen för fred i Syrien som FN-Arabförbundets envoyé Kofi Annan lagt fram bådade gott fram till dess Västvärlden började beväpna terroristgrupper i länder som då skulle stödja Israel, sa Teherans interimledare för fredagsbönen Hojjatoleslam Kazem Seddiqi.

Eftersom muslimska nationer i regionen alla är Zionistregimens fiender, måste man ena sig mot denna cancer tumör, tillade han.

Seddiqi kom också in på de nyliga överläggningarna mellan Tehran och P5+1 gruppen - Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och Förenta Staterna plus Tyskland - sa i Bagdad att Iran inte gått ifrån sin position trots all påtryckning från Väst.

Iran har en odiskutabel rätt till fredlig kärntteknologi, påpekade han. Iran och P5+1länder har hållit tre sessioner med plenarsamtal i Bagdad den 23-24 maj efter en tidigare samtalsrunda under mitten av april i turkiska staden Istanbul.

De båda sidorna kom överens om ännu en samtalsrunda i Moskva från o med 18-19 juni.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, maj 30, 2012

Nu ska Usa bestycka italienska drönare
29 maj

USA är redo bestycka italienska drönare, har vi fått veta. Washington säger att USA nu är beredd bestycka italienska drönare med vapen.

Regeringen väntas att inom en tid lägga fram ett förslag om att låta Italien förena sig med Storbritannien och utrusta de förarlösa planen, MQ-9 Reaper, med laserstyrda bomber och Hellfire-missiler.


En överföring av tekniken till Italien kommer enligt experter att försvåra för USA att neka andra Nato-medlemmar att köpa in denna best.

USA har använt sin bestyckade drönare i Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia och Pakistan med fruktansvärda följder för befolkningna, som ofta 'av misstag, tas för terrosrister från Usas styrcentral där borta i Florida.

Där följer man de bilder på marken som drönarna filmar - och utifrån dessa skickar manskapet i Florida kommandon om eventuell bombning av målet - vilket gör att det trots det tekniska underverken, lätt blir fel.

För det finns också något som heter 'den mänskliga faktorn', som gör detlätt går snett ddet lätt blir fel, med hela familjer utplånade nere på marken.

Offren får också särskilda namn i sammanhanget -'collateral damage'. Se gärna i lexikonet vad det betyder.


TT-Reuters

Etiketter:

tisdag, maj 29, 2012

28 maj Assange och Ockupy MovementDå man kommer in på kriget i Mellanöstern berör man kort detta med att starta krig mellan grannar så det ser ut som om en av dem först anfallit den andre....men att det funnits en annan aktör i bakgrunden, som kommit med falska anklagelser grannar emellan, att en av dem utfört hemliga operationer mot den andre - trots andra av Usa uppbackade aktörer legat bakom...

IT

Etiketter:

måndag, maj 28, 2012

Snälla operabalett, göd inte apartheid!

I dagarna åker Göteborgsoperans Balett på turné till Tel Aviv, Israel.
Balettchefen Adolphe Binder säger- ”Att turnera är att andas. Vi kommer tillbaka med nya intryck samtidigt som vi ökar kännedomen om oss och det som är unikt med just oss”.

Men snälla baletten: det land ni kommer till är inte något trevligt kulturland, där alla kan få nya intryck och andas fritt. Det är ett segregerat samhälle där människor behandlas olika på grund av etnisk och religiös tillhörighet. En apartheid-stat av samma typ som det vita Sydafrika.

Segregationen finns inom alla områden – boende, utbildning, infrastruktur. Endast bänkarna med texten ”Bara för…” saknas.

Palestinierna som är hälften av befolkningen bor på de ockuperade områdena,eftersom Israel dessutom är en militärdiktatur, där man hindras i sin vardag av murar, avspärrningar och militära checkpoints.

Människor använder timmar i väntan på att få passera, och föder ibland barn eller rent av dör utan att få komma fram. Ett land där människor oavbrutet berövas alltmer av sitt land och blir trakasserade av beväpnade judiska bosättare. De sågar ner palestinska olivträd, förstör egendom och förorenar deras brunnar.

I Israels fängelser sitter uppemot 5.000 palestinska fångar, de flesta för att de har protesterat mot ockupationen. 190 av fångarna är barn, oftast dömda för att ha kastat sten mot israeliska soldater och militärfordon. Barnen hämtas mitt i natten, och förs till en polisstation i någon olaglig judisk bosättning.

Där misshandlas de med sparkar och slag och får huvudena nedstoppade i toaletter. I en summarisk rättegång tvingas de underteckna ”erkännanden” på hebreiska,ett språk de inte förstår och interneras inne i Israel på anstalter tillsammans med kriminella vuxna – där de inte kan få besök av sina anhöriga.

Palestinierna på Västbanken och i Gaza har inte chans i världen att besöka Tel Aviv och bese någon av den svenska balettens föreställningar. Hur bra de än är. Till det behövs speciella tillstånd – som man aldrig får.

De flesta har inte ens möjlighet att besöka Jerusalem. Jag betvivlar starkt att den israeliska operaledningen ska arrangera någon föreställning som kan ses av alla palestinier. Eller ge baletten några nya intryck från den verklighet som faktiskt råder.

Över 200 organisationer inom det palestinska civilsamhället har i ett gemensamt upprop vädjat till oss i våra länder att inte samarbeta med den israeliska regimen, så länge de inte ändrar sin politik, upphör med ockupation av arabiskt land, behandlar alla medborgare lika och ser till att de som blev fördrivna får återvända.

Snälla balett, gör inte palestinierna så illa, att ni ändå åker dit och festar loss med förtryckarna. Tänk om, och stanna hellre hemma! Ta inte och göd apartheid!


Gunnar Olofsson, operaälskare och aktiv i Palestinarörelsen

Etiketter:

söndag, maj 27, 2012

Syriens komplexitet (1-2)


Layla AnwarEn farlig och komplex situation i Syrien, verkligt farlig. Men så är alla situationer då de dyker upp i arabvärlden.

Detta är ett försök att få ordning på och sprida lite ljus över det som visar sig vara ett mörkt kapitel i Syriens historia.

Jag är inte säker på att lyckas men jag försöker. Min analys baserar sig på olika uppgifter i böcker plus vittnesmål från de syrier jag kommit i kontakt med.

Nära 40 års regering av Assad familjens alawitiska klan. Alawiterna är en gren av Shia och mycket svår att tränga igenom, t.ex förstå deras trossystem. En märklig kombination av Shiatroende och Druzisk ideologi.

Alawiterna är i minoritet i Syrien, ursprungligen från lägre klasser i samhället. Deras uppgång till makten under Assadregimen och greppet om viktiga sektorer inom regeringen säkrades genom att placera de egna på viktiga poster i samhället.

Som en syrisk bekant sa - de har infiltrerat Syriens samhälle som en åttafoting. Det förklarar hur Syriens alawiter kunnat ha kvar sin makt under en så lång tid, då de verkligen utgör en liten minoritet.

Det stämmer att sekularism var ordern för dagen och syriska samhället var sekulärt. Att förneka detta vore en uppenbar lögn. I vilket fall, då regeringen känt att snaran dragits åt runt nacken, genom de genuint folkliga protesterna mot repression-en plus en besvärlig ekonomisk situation, då i runda tal 3 miljoner syrier lever i
uppenbar fattigdom.

Och privilegier bara gäller den elit som Assadklanen relateras till,eftersom regimen hemfallit åt inbyggd sekterism och har sina särskilda band till Iran och Libanons Hizbollah. En regim kan inte fortsätta en så brutal nedbrytning av sina egna medborgare, såvida den följer en av två val,

antingen a) ett nihilistiskt närmande som i grunden säger -'mot mig och mina fiender' - ett populärt arabiskt talesätt, översatt till "Vi bränner ner allt" eller
b) Man vet naturligtvis att man så småningom blir av med det.

Det andra scenariet är lite mer komplicerat, och jag tror det är något man behöver reflektera över. Genom att vidhålla sin destruktiva handlingslinje-inbjuder i själva verket nuvarande syriska regim, reducerad till en liten klick, till händelser av utländsk intervention.

Jag tror personligen att Bashar Al-Assad förlorat kontrollen över sin närmaste regering. Jag menar "innersta" regering för det är så sakerna är i Syrien. De viktiga sektorerna, särskilt de väpnade styrkorna och säkerhetsapparaten, har ett eget fungerande system och styrs av den innersta klick, som knappast någonsin är offentlig - och backar upp korridoroperationer.

Det sägs att Assads gamle partisanfader, är den som idag kontrollerar Syrien, och inkluderar Maher Al-Assad, Bashars bror. Jag tror Bashar Al-Assad som person skulle bli kanonföda. Som vi säger på arabiska -han är placerad i kanonröret och när den kanonen avfyras, blir han den första att gå. Det betyder inte att hela regimen får sluta med honom, då uppbackade regimer som i fallet Syrien har en förbluffande makt att ömsa skinn och få ett nytt, som vi ska se.

Men det här räcker inte för en analys, då den inte tar hänsyn till de andra regionala spelarna - nämligen Iran, Turkiet och Israel plus de andra Arabländerna, särskilt Khatar. Sedan Iraks fall och nu Libyen på grund av västlig intervention och ockupation, är det klart att Västs sionistagenda för den arabiska regionen (Iran är inte arabisk)först och främst gör sig av med sekulära, progressiva regimer eller vad som är början på progressiva regimer.

Regimförändring betyder också UTPLÅNING av sina ideologiska rötter, vilka i grunden är antiimperialistiska (även om det finns brister) och har härstammat från kolonial erfarenhet. Så var fallet med Iraks Baathparti-stämpel och Libyens folkliga Jamahiriyah.

Dessa regimförändringar har följts av två distinkta trångmål 1) en ersättning för de partier som påstår sig vara islamska (i.e som härstammar i sin politiska ideologi från Islam) och 2) en period av intensiv klanmässig, etnisk och civil strävan att fullfölja den ursprungliga förstörelsen som har triggats av Västs invationer.

I Västs agenda för dessa regimer (Irak och Libyen) finns andra regionala spelare, som också tävlar markant om makt och inflytande. I fallet Irak var det Iran och Israel - och i fallet Libyen var det Turkiet och Khatar. Detta är en viktig punkt att hålla i minnet, för man kan helt enkelt inte skilja utvecklingar i varje särskilt arabland åt, utan att placera dem i en geopolitisk kontext.

Tillbaka till Syrien, som är det ursprungliga ämnet som spelar roll. Genom att dra observationer som de däruppe från Irak och Libyen, kan man också komma fram till Väst agenda för regimförändring i Syrien. Man kan också lägga till regionala spelare som Iran, Turkiet och Khatar (igen), vilka tävlar om att antingen ha kvar, utvidga eller förändra nuvarande regim.

Det betyder inte, att alla Syriens folkliga protester har framkallats av utländska makter, det betyder heller inte att de inte kan försvara sig, de minskar heller inte regimens brutala sönderfall, men betyder att Syrien inte är en ö och att de regionala försök som görs för att gripa makten även reflekteras internt.

Iran behöver behålla sitt grepp om Syrien av flera skäl, där ett är koninuitet av makten i Libanon, då Iran inte ger upp Syrien så lätt, och Assadregimen därmed fått ett förbluffande släpphänta ultimatum från Arabförbundet och den Internationella samfälligheten. Det är klart att den som blandar sig i Syrien genom att flexa sina muskler alltför mycket, triggar Irans (och Hizbollahs) vrede. Därmed har det "diplomatiska" närmandet varit att föredra,

vilket helt klart inte var fallet med Irak eller Libyen, där brutala makter tagit sig in för att få till en regimförändring. Turkiet och Khatar håller å ena sidan på att lirka med en regimförändring i Syrien. Inte för att de bryr sig särskilt mycket om det syriska folket, men eftersom Usa generöst har gav bort Irak till Iran, känner sig i synnerhet Turkiet förhindrad i sin plan för regional överlägsenhet. Konflikten eller tävlingen om regionalt inflytande mellan Turkeiet och Iran reflekteras då i Syrien.

Khatar å andra sidan har också planer att bli en stor arabspelare - och att överta den traditionella roll som Saudiarabien haft - och detta är också en del av den nya amerikanska agendan för regionen -med SaudiArabiens gradvisa isolering
-----
Man kan se Khatars uppstigande makt genom dess inympningar öppet och hemligt i Libanon (med dess band till Hizbollah) som fredsmäklare, med Israel som den första Gulfstaten vilken öppet inviteratTzipi Livni under 2006, med Bahrain där man blandar sig i för att skapa regimförändring i maskopi med Iran och Bahrains opposition, i Libyen där det öppet stött och deltagit i NATOs operationer, i Tunisien där man utvidgat en livlina till Ennhadas islamistparti som nu är vid makten efter Ben Alis fall.

Dessutom har Khatar utmärkta bilaterale band med Iran och nära 40% av dess ekonomi ägs gemensamt med iranska investerare från den islamska republiken. Och sist men inte minst är nu Khatar USAs bortskämda arabiska barn som ska vaggas till en fullvärdig politisk vuxen. Man kan säga att Khatar är som en parasit som försöker odla två ben. Och USA säkrar, så att man inte gör det.

Vad har då detta med Syrien att göra? Allt det jag nämnt där uppe reflekteras i Syrien, om det så är inom regimen eller i syriskan oppositionen mot regimen. Låt osss börja med den syriska oppositionen. Denna opposition har inte bara en utan skilda röster. En del vill ha med Turkiet, andra önskar en Västintervention och somliga vägrar kategoriskt båda. Och man kan inte förneka deras libyska variant.

Inuti Syrien gäller detsamma. Armésoldater deserterar inklusive några få alawiter och druser (enligt nyheterna) och går med demonstranterna. En del av dessa HAR beväpnats, det kan ligga en del sanning i påståenden att de har beväpnats av Turkiet, men i realiteten har avhoppare från armén tagit till vapen med dom.

Det förklarar hur några få demonstranter idag är beväpnade, vilket inte från början var fallet, då demonstrationerna/ upproret startade. Emellertid förblir majoriteten demonstranter obeväpnade och består av civila.

Vad händer på regimfronten? En viktig utveckling bör noteras. - För det första finns där den lokala milisen - Shabiha. Minns vad som tidigare sagts, att alawiterna är en liten minoritet i Syrien. Shabiha får förstärkning i män från följande a) Hizbollah i Libanon 2) Quds Brigaderna i Iran 3)och denna senaste nyhet från någon i Damaskus -Muqtada al Sadrs milis, Jaysh Al Mahdi, har anlänt med fullpackade bussar i Syrien.

Jag ska påminna om att Muqtada Al-Sadrs 'Jaysh Al-Mahdi' är en av de största shia-miliserna i Irak och ansvarat för en massiv sekteristisk rensning av icke-shiatrogna under det så-kallade "inbördeskriget" i Irak, som nådde sin höjdpunkt under 2006-2008

- För det andra spelar denna iranska förstärkning roll liksom dess ställföreträdare, på grund av: a)armén deser- tering b)behov av att hålla kvar Damaskus i regimens händer- märk väl har det mesta av dödandet skett i utkanten av huvudstaden och inte inne i staden.

Ett skäl för det är att (återigen enligt mina syriska källor) huvuddelen av Shabiha finns spridda över huvudstaden och snabbt tar itu med alla protester genom att direkt slå ner dessa utan att behöva förflytta tanks och manskap c) Det är en känd krigsstrategi, att om man förlorar huvudstaden förlorar man också slaget, och därför är det viktigt med en nära kontroll av Damaskus.

- För det tredje betyder förstärkningen från Iran en förberedelse för sekteristiskt krig. Ligger det i Irans intresse med inbördeskrig i Syrien? Mitt svar är ja, det gör det. Precis som det låg i Irans intresse att bedriva inbördeskrig i Irak, där man kunde garantera resultatet genom sina 33 väpnade shiamiliser plus dess eget revolutionsgarde.

Det kallas maktbalans. Hizbollah var för några dagar sedan i hög beredskap och begärde mobilisering av sina män. Idag hör 'Jaysh Al-Mahdi' till länder som Syrien. Dessa är två säkra tecken på att något förbereds i full skala.

Ligger det i Israels intresse med inbördeskrig i Syrien? Naturligtvis är det så. För första gången idag efter en relativt lång tystnad, har Ehud Barak kommit med uttalande om Syrien som löd - "Bashar Al-Assad har endast några fler månader, hans öde är samma som Husseins och Khadaffis".

- För det fjärde, handlar frågan om Turkiet? Kommer man återigen finna sig relativt utestängd, som man var i Irak eller får man också en del av kakan, men nu utan NATOs intervention som i Libyen?

Som jag sa, försöker jag sprida lite ljus över detta och jag har inte alla svar. Dessutom är jag medveten om att jag inte har täckt allt, exempelvis efterdyningarna till ett mycket troligt sektaristiskt krig i Syrien om Libanon och Irak, och Ryssland hålls också ute.

I vilket fall, trots ramarna för denna post, är det något som klingar sant - och äras den som äras bör - så sa någon på Twitter till mig, att vad gäller Syrien - skulle Iran inte bli nöjd förrän ordet arab sopats bort från varje arablands lexikon.

Han har rätt vad gäller detta. Det han glömde nämna är att samma gäller Israel. Vad man också behöver notera och hålla i minnet - från USAs ockuperade Irak, genom en av sina nickedockor, talmannen H.Zebari är utrikesministern som bett om ovillkorligt stöd till Assads regim.

Minns att de av USA/Iran installerade irakiska nickedockorna är våldsamma antiBaath-partister. Ändå har de US/Iran-installerade irakiska nickedockorna inga betänklig-heter att stödja den syriska Baathpartiregimen.


övers Ingrid Ternert

ev tidigare gjord

Etiketter:

Washington förlorade Vietnamkriget, men vann det på filmduken

25 maj Asia Times
Oscars-vinnande regissören Kathryn Hurt Locker Bigelow hade redan startat processen för att "vinna" Irakkriget på duken - åtminstone moraliskt. Nu är det dags för hennes nya projekt - en ännu inte namngiven film - på "Grip Osama" maj 2011 Abbottabad räden och händelser som leder till det.

Med POTUS (Förenta Staternas president) som hjälten i sin egen aktionfilm 'Move over, Spider Man'.

 Så i själva verket blir detta Hollywoods 90-min multi-miljondollar kampanjreklam, som finns på Amerikas alla filmdukar och säljer Obama som den macho överbefälhavare George W Bush alltid drömt om att vara. Det är samma modus operandi som det nya Blockbusters slagskepp - vilket inte varit annat än en extremt högljudd reklamfilm för rekrytering till Usas flotta. Washington DC-baserade rättshjälp för allmänheten.

Den har just avslöjat en serie dokument - 153 sidor från Pentagons protokoll och 110 sidor från CIAs protokoll - beskrivna som "nästan lika svårt att få ut från Obama administrationen som att köpa en vinstlott på lotteri i den lokala livsmedelsbutiken".

Det tog Rättshjälpen inte mindre än nio månader och en federal dom för att tvinga Obamaadministrationen släppa dokumenten. Dokumenten detaljerar hur Bigelow och hennes filmskapare Mark Boal både blev Pentagons älskningar och CIAs.

De har fått privilegiet att få tillgång till en "planerare, operatör och befälhavare för SEALs Lag Sex" - detta i toppen av SpecialStyrkorna som kan (eller kanske inte, enligt miljoner runt världen) ha dödat Bin Laden i en räd mot hans anläggning i Abbottabad,Pakistan, för ett år sedan.

Själva räden beskrevs som "ett 'modigt beslut' av POTUS", och "Vita Husets inblandning har varit viktig". Bigelow och Boal hade till och med fått tillgång till "valvet" - CIAbunkern som varit platsen för viss kritisk taktisk planering av räden.

Som fotona och videon skulle bevisa - utöver skäligt tvivel - att det verkligen varit Bin Laden som blivit dödad under räden, har 'Judicial Watch' ständigt hindrats från undersökning. För Obamaadministrationen handlar det hela om nationell säkerhet.

Det som betydde något var, att allting är lugnt då det gäller SpindelMannnen Obamas operation; med särskild timing får reklamen från 12 okt visas på alla USAs biografer.Tala om icke-oktober överraskning.

övers Ingrid Ternert

onsdag, maj 23, 2012

Usa anställda hejdar Obama om Iran
Usa anställda är helt öppna om Israels påtryckningar mot Obama om att attackera Iran. Ändå vet Israel att Irans kärnenergiprojekt är helt fredligt till sin natur och användning, och att Iran inte har någon bomb. Detta vet också resten av världen.

Obama sägs inte vara intresserad av ett krig mot Iran trots Israels påtryckningar.

Vad får då Usa att vilja attackera Syrien? Då det lätt skulle resultera i att radikala sunnimuslimer kommer i släptåg som Al Qaida? Och man vet det inte är bra. Dessa är t.ex av en dylik extrem tros-uppfattning.

Syrien äger också bra luftförsvar och dess marktrupper är bland de bästa i världen. Men Obamas krigsprat är bara till för att få in pengar av Kongressen, och är enbart måttligt intresserad - men vill bli omvald.

Iran är i sin tur fortfarande en teokrati, som om 10 år kan ha förändrats. Så det är bättre att se hur landet kommer att moderniseras i framtiden. Nu då man inte ens där är särskilt vänlig mot araber.

övers I.T

Etiketter:

tisdag, maj 22, 2012

Chicagomötet, demonstrationer och Wall Streets fruktansvärda fara för folket

Ryske Premiärministern säger att en aktion mot Syrien och Iran kan leda till kärnvapenkrig. "Vid en punkt kan sådana aktioner som underminerar staters suveränitet leda till ett fullskaligt regionalt krig, även om jag inte vill skrämma någon om användning av kärnvapen", sa Medvedev. "Alla bör hålla det i minnet".

18 maj 2012 Ryske premiärministern Dmitry Medvedev varnade före G8 mötet, där man tänker diskutera Syrien och Iran, att en militär aktion mot självständiga stater kan leda till regionalt kärnvapenkrig och uttryckte Moskvas starka motstånd mot en västlig intervention.

"Hastiga militära operationer i utländska stater brukar i vanliga fall få radikaler vid makten", sa Medvedev, president under fyra år tills Vladimir Putins invigning den 7 maj vid konferensen i St Petersburg, som kommentar på regeringens webbsida.

"Vid en viss punkt kan sådana aktioner som underminerar statens suveränitet leda till ett fullskaligt regionalt krig, även om jag inte vill skrämma någon med använd- ning av kärnvapen", sa Medvevev. "Var och en bör hålla det i minnet".

Medvedev gav ingen ytterligare förklaring. Ett kärnvapenbeväpnat Ryssland har offent-ligt förklarat, att det inte finns någon skyldighet att skydda Syrien om det blir attackerat, och analytiker och diplomater säger att Ryssland inte bör blanda sig i en militär aktion, såvida Syrien skulle attackeras.

Ryssland har enträget bett nationer i Väst om att inte attackera Iran för neutralise-ring av dess kärnenergiprogram eller en blodig intervention mot syriska regeringen, då Förenta Nationerna säger, att landets styrkor har dödat mer än 9000 människor.

Medvedev ska representera Ryssland vid G8-mötet istället för Putin, vars beslut om att hoppa över mötet i Förenta Staterna kom att betraktas som att flexa sina muskler upp i ansiktet på Väst.

Putin sa tidigare att hot bara uppmuntrar Iran att utveckla kärnvapen. Analytiker har sagt att Medvedev också menat, att regionala kärnvapenmakter som Israel,Pakistan och Indien skulle kunna bli inblandade i en konflikt.

Som president instruerade Medvedev Ryssland, att i FNs Säkerhetsråd avstå från omröstning av resolutionen om godkännande av NATOs intervention i Libyen, ett beslut Putin följaktligen kritiserat, då han jämförde resolutionen med "medeltida uppmaning till korståg".

Medvedev hånade Putin för anmärkningen, och vissa inhemska Kremloger har sagt, att konfrontationen om Libyen var en faktor i Putins beslut om att i år återvända till presidentskapet, istället för att låta sin yngre partner söka ännu en omgång. (anm Ingrid-dessa båda hade från början gjort upp om, att i olika omgångar dela de båda posterna sinsemellan).

Ryssland har sedan dess anklagat NATO för att gå utöver sina befogenheter i resolutionen, då man hjälpt rebeller störta den mångårige ledaren Muhammed Khadaffi, och har varnat för, man inte kommer låta något liknande ske i Syrien.

Eftersom Putin siste september gick ut med sina planer för en tredje presidentomgång och göra Medvedev till premiärminister, gav Ryssland sitt veto mot två SäkerhetsRåds-Resolutioner och fördömde den syriska Assad-regeringen,för att den borde ha uppmanat honom att lämna över makten.

Rysslands G8 'lasso' Arkady Dvorkovich sa, att Ryssland kommer försöka påverka den slutliga versionen av G8 uttalandet vid mötet i Camp David under veckoslutet för att undvika ett "ensidigt" närmande, som skulle gynna den syriska oppositionen.

"I G8mötets slutliga uttalande vill vi undvika rekommendationer sådana som dessa man tvingats på under förberedelserna i slutet av FNs SäkerhetsRåd resolutioner", sa Dvorkovich. "En ensidig signal är för oss inte acceptabel".

Ryssland lyckades framgångsrikt vattna ner uttalandets del om Syrien på G8 mötet i Frankrike under maj 2011,och få bort uppmaningarna till aktion mot Syriens president Bashar al-Assads regim.

"Vi anser att FN är det huvudsakliga forum till att diskutera sådana frågor", sa Dvorkovich. G8 mötets sista framträdande ser ut att bli det sista framträdandet för alla industrialiserade nationers ledare. För Medvedev som välkomnat president Barack Obamas "återställning", förbättras de ansträngda banden mellan nationerna.


Dvorkovich sa att Putins frånvaro på mötet, första gång en rysk president hoppat över något sådant, inte skulle påverka resultatet: "Jag såg alla ledares reaktion och är beredd till övergripande arbete med ordföranden i regeringen (Medvedev)".

Dvorkovich sa att på ett bilateralt möte med USAs president Barack Obama går Medvedev emot vissa amerikanska Kongressledamöters försök att införa lagar, som gäller brott mot de Mänskliga Rättigheterna i Ryssland.

Sådan lagstiftning kunde yttra sig som den så-kallade Sergei Magnitskylagen, benämnd efter den ryske advokat som dog år 2009 i fängelse. Kremls Råd för Mänskliga Rättigheter säger, att han troligen blivit slagen till döds.

Lagen skulle ha nekat Förenta Staterna att förbjuda visum och frysa inne ryssars egendom eller andra med kopplingar till dennes fängslande och död, såväl de som utför andra brott mot de mänskliga rättigheterna.

"En ny lagstiftning som tar upp nya politiska frågor betraktas av vissa amerikanska Kongressmän eller Senatorer som oacceptabel", sa Dvorkovich och utlovade hämnd.

-----------

Anti-krigs demonstranter tågar mot Obamas kampanj högkvarter
av Nick Carey del 1

Fredsaktivister deltar i en anti-NATO demonstration i Chicago 17 maj 2012. Ledare från NATOalliansens medlemmar förväntas diskutera den förvärrade situationen i Afghanistan på mötet i söndags.

Chicago 17 maj 2012 av Mary Wisniewski och Eric Johnson genom
Reuters/Kamil Krzaczynski

En liten grupp anti-krigs demonstranters gjorde i torsdags en fredlig "die in" under president Barack Obamas valkampanjs huvudkvarter i Chicago för att kräva ett slut på kriget i Afghanistan och dess obemannade attacker med drönare.

Trots tidigare uppmaning,sa några av ungefär 50 demonstranter att de inte kunde ge ett brev till Obamas kampanj med uppmaningen att FörentaStaterna lämnar NATO och dess "våldsamma mission till att skydda de 1 procenten i den globala ekonomin som representerar 99 procent av företags-förmögenheten i världen.

"En 99 procent slogan har blivit signaturen för anti-Wall Street Ockupy rörelsen, som säger att 1 procent av befolkningen äger alltför stor förmögenhet.Obamas kampanj svarade inte upp mot kommentaren om protesten. Det var den andra lilla kampanj-protesten vid Obamas kampanjhuvudkvarter denna vecka i inledningen till tvådagars- NATOmöte som startade i söndags i Chicago.

Demonstrationer var på måndag vid Obamas kampanj-huvudkvarter och på tisdagen i en federal immigrationsdomstol, som resulterade i 12 arresterade. I flesta fall hade polisen beordrat demonstranterna att lämna, men vissa hade vägrat. Vid en protest på onsdagen fanns där inga arresteringar, som krävt ett ettårigt moratorium vad gäller husstängningar.

Men en dust på tisdagen mellan polisen på cyklar och demonstranter marcherande neråt gatan till en man från Los Angeles, som häktats med ett värre batteri mot en polis. Polisen sa att Danny Johnson, 31år, hade ropat obsceniteter och vandrat genom gatutrafiken, då en polis försökt få honom tillbaka till trottoaren. Polisen sa att
Johnson hade slagit till konstapeln och slagit ner honom från cykeln. Han friades för $10 000 i borgen.

Det var en stark polisnärvaro vid torsdagens händelse, trots det inte var något upplopp och mestadels på cyklar.Chicagopolisens chef Garry McCarthy var vid demonstrationen och sa: "Allt går mycket bra. De protesterar fredligt och vi underlättar det hela."

"Vi är här för att tala ut om krig och militarism. Vi uppmanar NATO att upplösas", sa på torsdagen Leah Bolger, 54 år, Corvallis, Oregon. Hon bar ett linne med en duva på framsidan. "Jag hatar krig" skrivet på baksidan.

Mitt i karnivalatmosfären under en varm, solig dag, spelade cirka 10 demonstranter dödade av en drönare gjord av kartong målad i silver, som hölls uppe i luften också med ljudeffekter. Demonstranternas kroppar var också upptecknade med rosa krita. Dödandet av misstänkta militanter av USAs drönarflygplan, inklusive amerikanska
medborgare där över haven, har blivit kritiserat av människorätts- och civila rättighetsgrupper.

Demonstranterna flyttade sig sedan till kanadensiska och tyska konsulaten. Folkmängden ökade till omkring 100 utanför kanadensiska konsulatet, då man slöt upp med demonstranter från en separat miljövänlig protest, varav de flesta på cyklar och med en gitarr-spelande folksångare på en hjulförsedd plattform.

Vid det kanadensiska konsulatet hällde demonstranterna ut en blandning av melass, sirap och kakaopulver på en parodierad oljepipeline med åtta demonstranter, som ligger på marken medan massan ropar: "Inget blod för olja! Inget blod för olja!"

Kanada och Tyskland har båda trupper i Afghanistan, vilka är en del av NATOstyrkan. Militäralliansens strategi i Afghanistan blir det största ämnet på agendan för NATOmötet. Chicagos myndigheter förberder sig på stora protester under mötet, men
det har varit glest med dom och till största delen varit fredligt.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, maj 21, 2012

ICC undersöker NATOs bombningar av Khadaffis LibyenRyssland vill att ICCundersöker alla NATOs bombningar av Libyen. Moskva: Ryssland hoppas att Internationella Kriminal Domstolen kommer se över alla fall av NATOs flyganfall i Libyen, vilka kom att föranleda civila offer, sa talesmannen för Ministeriet för de Mänskliga Rättigheterna Konstantin Dolgov i ett uttalande som publicerats på Ministeriets webbsida.

"Vi välkomnar ICCs åklagare Luis Moreno-Ocampo att överväga de påstådda brotten mot Internationell Lag om Mänskliga Rättigheter", sa uttalandet. "Vi förmodar att ICC överväger alla fall av NATOs bombningar som har framkallat civila offer. Frågan om civila offer under NATOs Libyenkampanj har nämligen oupphörligt rests vid FNs SäkerhetsRåd och FNs Råd för de Mänskliga Rättigheterna.

En opartisk internationell utredning om effekterna av NATOs flyganfall under 'Operation Förenat beskydd' i Libyen är nödvändig för att i framtiden kunna hindra en dylik tragedi från att inträffa, sa uttalandet. Ryssland vill att ICC undersöker alla NATOs bombningar av Libyen.
övers IT

Etiketter:

fredag, maj 18, 2012

Ska Grekland ut ur unionen?
Europa har det svårt, men även USA krisar

EUsystemet skyller på politiker som inte såg att existensen av en enda valuta, som ska passa alla EUs länder, är i fara och lägger skulden på enskilda länder som från början Tyskland och därefter svaga länder som Grekland.

Ändå sa Eu-skeptikerna från början just detta som nu är ett faktum, idag Grekland... och därefter Spanien och Italien...och


IT

Etiketter:

torsdag, maj 17, 2012

Ratko Mladic inför rätta för Sarajevos belägring under 1970-talets Jugoslavienkrig

måndag, maj 14, 2012

8 NATO soldater döda på 3 dagar då Afghanistan utsträcker sin myndighet

CNN 13 maj, 2012 8 dödan NATO soldater på 3 dagar då Afghanistan utsträcker sin myndighet.

KABUL, Afghanistan: Två soldater med NATOs ISAFstyrka (Internationella Säkerhets Assisterande Styrka) - i Afghanistan dödades i söndags, och gjorde att dödstalet bland NATOs trupper gick upp till åtta på tre dagar.

De båda dog efter en improviserad attack av en explosiv anordning i östra Afghanistan, sa ISAF. Tre andra dödades under de följande dagarna och blev offer för sk "grönt på blått" attacker, i vilka afghanska säkerhetsstyrkor hade vänt sina vapen mot ISAFs personal.

Två av dem var brittiska soldater, sa det Brittiska FörsvarsMInisteriet. "Genom att tjäna som del av ett team rådgivare, erbjöd de båda soldaterna säkerhet inför ett möte med lokala tjänstemän nära patrullbasen Attal i Lashkar Gah distriktet inne i Helmandprovinsen, då de blev skjutna och dödade av medlemmar i den afghanska Polis-Styrkan".

De tre andra dödade inom ISAF inbegriper en soldat dödad i en motståndsattack,en annan dödad av en vägbomb och en som dog av icke-stridsrelaterade skador, sa tjänste-männen.

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, maj 12, 2012

NATOs Hemliga Armé - fram till 90-talet i Västeuropa

Voice of Russia 5 maj 2012
NATOs Hemliga Armé av Alexander Artamonov - Intervju med Daniel Ganser

Natos hemliga armé existerade inom Västeuropeiskt område till i början av 90talet. Och kanske idag fortfarande fungerar. Den kallades Gladio, vilket betyder svärd på latin. Ett av deras emblem är en salamander, som markerar tillhörighet till syndikat inom underrättelsetjänsten.

För att förstå vad denna rörelse verkligen representerade, eller möjligen fortfarande representerar, konsulterade vi den välkända schweiska historikern Daniel Ganser, som har publicerat en bok om den hemliga armén.

Herr Ganser, ni är historiker och specialist i modern historia och internationella relationer från år 1945. Ni föreläser vid Basels universitet och har författat otaliga arbeten, som har blivit en sensation över hela världen. Jag skulle vilja tala med er om er mest välkända bok, Natos Hemliga Armé.
---
Natos Hemliga Armé är ett dåligt studerat fenomen. Även mina kollegor brukade säga till mig: "Men Nato har aldrig haft någon hemlig armé!" Hela världen trodde att något sådant inte existerade. Och sedan bekräftade under 1990 den italienska premiärministern Giulio Andreotti, att alla europeiska Natoländer hade hemliga arméer. Deras mål var att motstå en sovjetisk invasion.

Men som ni vet inträffade under Kalla krigsperioden ingenting av det här slaget. Därför trodde människor att dessa arméer var värdelösa, men så var det inte. De användes för att manipulera det politiska klimatet i många europeiska länder - Frankrike, Belgien, Scweitz, Sverige, Turkiet, Italien, Grekland, Österrike,Spanien, Portugal och Finland. Det var helt enkelt ett storskaligt fenomen.

Er bok NATOs Hemliga Armé inspirerade filmregissören Emmanuel Amaro till att skapa en utomordentlig dokumentär på 52 minuter. Din bok handlar både om Ryssland och Västeuropa. Har din bok blivit publicerad än i Ryssland?

Nej, inte än! Men inom två veckor presenterar jag den ryska versionen av min bok i Moskva. Vi hade fått bevis på att den hemliga armén verkligen hade existerat, åtmins-tone till början av 90talet. Fortfarande finns inget skäl att tro det har avvisats.

Kan ni tillägga vissa viktiga detaljer till det ovan nämnda? Ja historiker säger att denna armé faktiskt utfört terroraktioner i avsikt att ändra den politiska kursen i ett eller annat land, ständigt avskilt från det gamla SovjetUnionen och Östeuropa.

Så 2 augusti 1980 exploderade en bomb i väntrummet på en järnvägsstation i Bologna och tog livet av 85 människor. 200 personer skadades olika allvarligt.
Från början kopplade den italienska polisen detta terroristdåd till Röda Brigaderna, men till slut förklarades Gladio som skyldig. En och en halv månad senare, under Oktoberfesten i Munchen, kom ännu ett terrordåd. Överste Klaus Fishner, tidigare anställd inom Stasis kontraspionage sa:

"Uppgiften var att skapa spänningar inom Natoländer och undertrycka varje politisk vänsterrörelse". Som vi kan se var detta uppgiften, då med syfte att rättfärdiga existensen av denna hemliga armé."Den tyske historikern Erich Schmidt-Eenboom försäkrar att i Tyskland rekryterades en avsevärd del av den hemliga armén, omkring 25%, från fd medlemmar av SS".


Den vanliga publiken är väl hemmastadd med filmen "The Bourne Identity". Bara det att människor inte vet, att den mystiska organisationen Dread Stone, som stod bakom de anonyma märkliga amerikanska politiska morden och var inhyst i Langley, har en verkligt hemsk prototyp. Och det är Gladio.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: , ,

fredag, maj 11, 2012

Angie Selter stöder öbor i Asien gentemot de amerikanska baserna

7 eller 8 nya immigranter utförde gängvåldtäkt av svensk kvinna

12 april 2012 ArabNyheter Svensk mainstream-media försöker uppenbarligen ge så lite publicitet som möjligt åt detta fruktansvärda brott, och är mer intresserad av attackera olika svenskar för att göra politik av det som hänt.

Nationalisterna säger att allt är resultat av massinvandringen, och att det förstör svensk etik och kultur, och till slut svenskar som etnisk grupp eller folk.

Nationalisterna, här anti-sionister, här anti-sionist, och här sionist är de enda som täcker detta fruktansvärda brott med full information, och påstår också att det som hände är racism mot svenskar.

Och för denna mainstreammedia kallas dom alla "racister" eller "Nazi", även de som tycker att alla etniska grupper eller folk har samma rätt att leva, och ingen bör stå över den andre.

Som palestinier är jag stolt över att vara palestinsk, och jag vill inte att vårt folk blir förstört av massimmigration av judar eller något annat folk. När vi får tillbaka vårt land kommer vi välkomna folk från andra delar av världen, men inte på ett sätt som förstör vårt land.

De får inte bli för många, och de måste rätta sig – inte nödvändigt assimileras – till vår kultur. Palestinier har under sin histora haft olika religioner, kristna, muslimer, judar och mer, och levat i fred tillsammans. Före de judiska sionistiska bosättarna från Europa och USA kom och stal vårt land.

Jag tycker att mainstream media i Sverige agerar kontraproduktivt i detta fall, eftersom alla i Sverige känner till problemen med massinvandring, men vågar inte tala om det för att bli betraktade som “extremister”, “Nazister” eller liknande, då många bara bryr sig om sitt eget land och folk. Jag tror det bästa är en öppen diskussion om problemen.

Och varför inte arbeta mot de kriminella nykoloniala krigen som har en så stor del i problemen med mass immigration i Västländer, istället för att delta i dem?

Att sparka Alan GreenspanUnder intervjun till dokumentären Real Estate 4 Ransom, diskuterar prof Michael Hudson Greenspans rykte under sina normativa dagar på Wall Street, och en kontroversiell händelse år 1966. Varför faller lönerna?

MH: De, lönerna, har gått ner för att ekonomin i själva verket förändrats radikalt över världen, och startade år 1979, när Margaret Thatcher blev vald till Englands premiärminister och Ronald Reagan blev vald till president här i USA … sa sig vilja försvara kapitalet.

Reagan - Bushs administration förstorade skulden fyra gånger under sina 12 år, genom att minska skatterna för den översta gruppen genom att kraftigt öka skatterna för arbetare.

De ökade den stort genom att ha Alan Greenspan till att skapa Greenspan Kommissionen och såg till så att myten om att socialförsäkringen måste betalas med förskottsbespa-ringar, så amerikanska arbetare egentligen taxerades 11% mellan sig själva och anställda för att betala socialförsäkring och denna väldiga ökning i skatt för socialförsäkringen användes till utlåning för amerikanska regeringen till att förse sig med nog pengar att minska skatter för de rika och det var Greenspans ploy.

Han belönades med att bli chef över Federal Reserve för sitt verkliga hat mot arbetare och hans längtan efter att minska levnadsstandarden för att öka vinsterna för kapitalet.

När jag var på Wall Street, inhyrdes Greenspan där som del av en studie jag gjorde öm att balansera oljeindustrins betalningar. Och min boss, John Deaver kom till mitt kontor och sa att han verkligen oroade sig för

Greenspan som att bli del av denna rapport, då han var känd som en oviktig politiker som alltid gav …sina klienter vad de ville istället för något reellt.

Så han (JD) gav mig Greenspans siffror om värdeminskning i producerande raffinerade tillgångar i Europa och bad mig finna ut var felet låg? Han sa han inte kunde tro att Greenspan själv skulle göra detta av falska siffror och det tog mig ungefär en vecka att räkna ut var felet i siffrorna kom från och det var för att Greenspan helt enkelt plockat upp värdeminskningstalen relativt avkastningen för Förenta Staterna och projicerade dom på Europa.

Så jag gick över och talade med hans assistant Lucille Woo och hon sa, “allt är underförstått” och då jag konfronterade henne med det sa hon,“Ja det är vad vi gjorde”! Och så, Greenspan blev verkligen ‘övertygad om studien’ och vi möttes… John Deaver, David Rockefeller och jag själv,och jag fick veta att Greenspan var en sådan liten bastard, att om de sparkat honom, skulle han hysa agg mot Chase Manhattan i åratal.

Och de sa att jag var killen som ger honom nyheten att vi inte kunnat utnyttja hans (skratt) statistik över detta, och på den tiden var jag en 25 årig ekonom och han kände mig knappt alls, så jag var killen som… därefter blev känd som ‘mannen som hade sparkat Alan Greenspan’.


övers Ingrid Ternert

torsdag, maj 10, 2012

Vad gäller rättsligt i fallet Libyen?Verkligen en insats av denna grupp som till skillnad från oss andra klart och koncist orkar ta upp och ifrågasätta, om även ett lands befolkning ska anses skyldiga för de brott som dess överhöghet utfört.

Ta Libyen till exempel och dess diktator Khadaffi och hans närmaste. Om då även dess medborgare ska få utsättas för dödande och bombningar.

Samtidigt som Usa 'omhändertagit' landets banktillgodohavanden, inklusive dess väldiga guldskatt som 'betalning' för 'befrielsen', liksom vissa praktiskt taget outnyttjade oljereserver.

Ett land med fyndigheter som nu stormakter i omvärlden satt sina blickar på och velat utnyttja, till mångas förvåning i Väst. Inte för att oljeexporten varit särskilt stor, utan för att oljefyndigheterna inte på långa vägar exploaterats till sin fulla potential, liksom andra rika fyndigheter...


IT

Etiketter: , ,

onsdag, maj 09, 2012

Persiska Vikens stater i USA-Israels sammansvärjning mot Iran


Staterna i Persiska Viken går in i USA-Israels sammansvärjning genom att acceptera en missilsköld.


av Iranska flottbefälhavaren Ali Razmjou 9 maj 2012

En iransk flottbefälhavare varnar för, att om arabländer i Persiska Viken går med på Washingtons förslag om en missilsköld i regionen, går de amatörmässigt in i en USA-Israelisk komplott.

Ali Razmjou varnade länder i regionen för att samarbeta med USA, och att planen om missilskölden skulle utsträcka sig till att gå med på den “operationella fasen i USA-Israels komplott” i regionen.

Han sa att planen på en missilsköld var fortsättningen på organiserade försök till att garantera Israel överlevnad och säkerhet.

Razmjou sa att vissa Västländer genom att skapa Iran-fobiska scenarier fått länder i södra delen av Persiska Viken till USAs och Europas vapenlager .

USA söker skydd gentemot Iran för sina otaliga militära baser i regionen genom att etablera en ny missilsköld, vars kostnader arabiska värdländer tänker betala, förklarade han och betonade starkt, att de regionala staterna borde tänka sig för två gånger, innan man ansluter sig till planen.

I mars höll USAs utrikesminister Hillary Clinton överläggningar i SaudiArabien om planer på ett missilförsvars-system i Persiska Viken för att gå emot detta, vilket hon beskrev som ett potentiellt hot från Irans sida.

Hon sa med hänvisning till Persiska Vikens Samarbetsråd - där USA i SamarbetsRådet skulle ha velat att Washington hade tagit "praktiska och särskilda steg för att stärka vår ömsesidiga säkerhet, en sådan som hjälper vår militär att förbättra interoperabiliteten och samarbetet om maritim säkerhet och missilförsvar och koordinera ett svar på krisen.”

Iranska tjänstemän har gång efter annan poängterat, att Teheran följer en försvars-doktrin baserad på avskräckning och betonar att den Islamska Republiken inte utgör ett hot mot något land.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 08, 2012

Democracy Now! 8 maj 2012Lyssna särskilt på Robert B Reich! För det han säger om USAs risiga ekonomi och folks behandling, riskerar också vi här i Europa. Och hur Usas oligarker ostört fått förstör människors ekonomi, tvärtemot allt det som borde gälla.

Dessutom hur behandlingen av Guantanamofångarna går emot allt vad etik och lag heter.

Etiketter:

söndag, maj 06, 2012

Iran tror Usas trupper blir kvar i Afghanistan till år 2024 i klart brott mot uppgörelsen och med risk för talibansk infiltration

Syrien som krigets Kosovo

Etiketter:

torsdag, maj 03, 2012

'Ryssland förbehåller sig rätten' till förebyggande anfall mot USA-stött missilsystem i Europa'
http://www.presstv.ir/detail/239385.html"Ryssland 'förbehåller sig rätten' till förebyggande anfall mot ett 'US-backed missile system in Europe' (torsdag den 3 maj)

En högre rysk militär tjänsteman säger att Moskva har kvar rätten till förebyggande anfall mot det Usa-ledda missilsystemet i Europa, såvida Washington vägrar ingå en konstruktiv dialog i frågan. “Med tanke på det amerikanska ABM-systemets destabili-serande natur, nämligen skapa en illusion av att kunna göra ett avväpnande kärnvapen-anfall med straffrihet.

Beslutet om att förebygga utplacering av anfallsvapen hade kunnat tas då situationen hårdnar”, sa på torsdagen chefen för den ryska generalstaben,general Nikolay Makarov till de ryska väpnade styrkorna. I ett tal på den AntiBallist-Missil(ABM)konferensen i Moskva sa Makarov, att Ryssland inte har några planer på utplacering av en missilförsvars-anläggning utanför det egna nationella territoriet.

“Vi har inte haft och har inga planer att utveckla ryska missilförsvarsanläggningar utanför vårt nationella territorium. Ett sådant närmande skulle utesluta påverkan på ryska missilförsvars-anläggningar som en avskräckande potential för varje stat som deltagit i projektet”, tillade han.

Ryssland har redan hotat att utplacera kortdistans Iskandermissiler i Kaliningrad regionen, efter att Washington avfärdat Moskvas förslag att gemensamt utveckla ett europeiskt missilförsvarssystem.

Ryssland har upprepade gånger avfärdat utplacering av missilsystemet och säger att Moskva är det huvudsakliga skälet till detta Usastödda drag, emedan de har ett avsevärt antal kärnvapen.

I vilket fall menar chefen för NATOdelegationen, vice generalsekreterare Alexander Wershbow, som närvarar vid ABMkonferensen, att Rysslands argument inte övertygar honom om, att det Usa-ledda systemet'aldrig skulle komma att slå till mot Ryssland’.

Tidigare på torsdagen sa ryska försvarsministern Anatoly Serdyukov,att samtal mellan Förenta Staterna och Ryssland över det europeiska missilförsvars-systemet hade nått en slutpunkt.

Obama lämnar Afghanistan, men när?
Obama lovar att lämna Afghanistan, men inte än, förutom att han alls inte lovar att vilja lämna. Överenskommelsen är öppen. Obama talade på torsdagen om att lämna över till afghansk kontroll, men dylikt tal har vi hört förut under ett decennium. Det är inte samma ljusa idé, som skulle ha krävt 2.5 år att utveckla.

Obama talade om att bekämpa al Qaida, men USA har inte bekämpat al Qaida i Afghanis- tan, och har i åratal erkänt att där uppenbarligen inte finns någon al Qaida på plats. Detta är inte det tvååriga projektet, och det är inte skälet till att man efter år 2014 ska vara kvar där för evigt.

Överenskommelsen kräver att alla "enheter" inlemmas i en fredsprocess som avvisar våld, men det kommer inte talibanerna att göra medan man står under utländsk ockupa-tion, mer än vad Förenta Staterna skulle ha gjort under en ockupation.


Detta är ingen seriös plan för att dra sig ur. Inte heller en plan baserad på afghansk suveränitet,trots otaliga sådana påståenden, då det ändå är tvärtemot.

Detta är ett avtal för flera års krig efter Bush-Malikis avtalsmodell typB för Irak, men med denna skillnad, att deras avtal innehöll ett slutdatum. Avtalet säger att det går in med kraft, då "parterna meddelar varandra genom diplomatiska kanaler, med fullföljande av sina respektive interna legala krav".

USAs Konstitution kräver att alla avtal ratificeras. Kongressen kunde ha insisterat på sin rätt att godkänna eller avvisa det hela, just som det afghanska parlamentet kan. Om inte, hade Kongressen kunna krävt ett omedelbart bortdragande i stil med resolution HR 780 med sina 70 garantier.

Den skrivna överenskommelsen nämner inte detta, men på tisdagen sa Obama att man skulle dra tillbaka 23000 trupper vid slutet av sommaren. Därefter fortsätter neddragningar "i jämn takt". Med tanke på de 90000 Usatrupper som idag befinner sig i Afghanistan, borde alla tas hem i jämn takt inom ungefär ett år och inte efter två och ett halvt år.

Men Obama säger att det blir i slutet av år 2014, inte då den sista truppen lämnar, utan då ett signifikant antal trupper återstår
, då afghanerna skulle bli "fullt ansvariga för sitt lands säkerhet" --förutom vad USAs trupper kan göra.

Obama är full av lovord över USas trupper, som om de vore bra för Afghanistan. Och han är full av omsorg om Usas truppers lidanden och Usas medborgares. Då han nämner afghaner, jämställer han som bäst deras lidanden under Usas bomber,drönare, nattliga räder och fängelseceller med amerikaners lidanden genom sin rädsla,som via sina TVapparater 'tvingas äta för mycket för att befria sig från sin stress'

"Vare sig amerikaner eller det afghanska folket har bett om detta krig", sa Obama, och glömde att det ena av dessa båda länder har invaderat och ockuperat det andra i över ett decennium. "Skälet till att Amerika är säkert, det är ni", sa Obama till de amerikanska trupperna och glömde det är kriget, som har gjort vår nation än mer hatad runtom i världen.

Denna överenskommelse är oförlåtlig. Samtidigt är den vag och preliminär. Ett mer detaljerat avtal skulle behöva arbetas fram den 20 maj, då NATO ska mötas i Chicago. Då behöver vi vara där 'en masse' i protest.Artikeln är från WarisaCrime.org 1 maj 2012


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 01, 2012

Nato som James Bonds 007-styrka

Pakistan Observer 28 april 2012 Nato - Som James Bonds 007styrka - Geopolitiska påpekanden från Indien - av M D Nalapat

Om Natos personal hade arresterats för att ha dödat oskyldiga civila, skulle tiotusentals nu befinna sig i fängelse för mord på hundratusentals i Irak, Afghanistan, Libyen och andra ställen. Att ingå i Nato betyder att få ett osynligt 007 märke, vilket erkänner rätten att döda, utan risk för straff.

Det enda sättet att lära Nato att Indien fortfarande är en oberoende stat, skulle vara att sätta upp en lika stor summa till kompensation för dem som släktingarna inom alliansen själva kräver, då en nära släkting blivit dödad.

Länder runtom i världen vars invånare förlorat livet till följd av Natoaktioner, skulle ha behövt gå samman och få FN att göra något, genom en utredning av fallet hellre än att ignorera detta, då FNs ärevördiga huvudkvarter domineras av Natomedlemmar, vars licens att döda utan förskoning borde fråntagits dom, innan ytterligare tusentals oskyldiga förgås i bomber, kulor och missiler.
---
Domare K John Mathew inom Lok Adalat (FolkDomstolen)i Kochi, Kerala har beräknat värdet av ett mänskligt liv till Rs 1 crore. Det är pengar betalda av italienska myndigheter till närmaste släktingar, endera till en av dom eller till båda, till dessa som för månader sedan skjutits till döds av italienska marinen. Trots att offren befunnit sig i vatten där det inte funnits några problem med pirater, och i en liten fiskebåt snarare än ett mycket större piratfartyg.

Och alla utom en hade uppenbarligen legat till sömns på däck då attacken ägt rum, så han dog då han vaknade upp till ljudet av ett skott och lyfte på huvudet. Italienarna påstod att skjutandet kom sig av, att man hade misstänkt att dessa var pirater färdiga till attack mot Enrico Lexie, ett italienskt tankfartyg.

Varför pirater beredda på attack mot ett väldigt fartyg skulle ligga i djup sömn på däck förutom att vara tydligt obeväpnade, har av italienska flottan inte fått någon förklaring, där man var arg för att två av deras män hade arresterade just för att ha skjutit de båda oskyldiga från Indien till döds. Då allt kommer omkring, om Natopersonal skulle arresteras för mord på oskyldiga civila, hade också tiotusentals kunnat göra det, både där och på andra ställen. Att gå in i Nato är att få ett osynligt 007 märke på sig, vilket ger en rätt att döda, utan fara för att bli straffad.

Beundrare av Italien i Indien (och där finns åtminstone en prominent politisk familj som är mycket nära Bhuttofamiljen och bara talar italienska, vilka tillsammans försäkrade, att den centrala regeringens advokat försökt ursäkta dessa italienska marinkårssoldater med att säga, att skjutningen hade ägt rum 'utanför Indiens territorialvatten', vilket inte är sant.

Om ett sådant argument hade kunnat accepteras, skulle en person som velat genomföra en avrättning, bara behövt lura ut offret utanför Indiens territorialvatten och där döda honom eller henne. Enligt regeringens advokat, Harish Rawal, skulle det betyda att indiska domstolar automatiskt hade noll i jurisdiktion över fallet.

Det intensiva försöket att fria de båda italienarna skulle ha kunnat säkra att de nästa månad hade kunnat få åka tillbaka till sitt land, ifall Kerala Högsta Domstol skulle acceptera Rawals argument. Ett sådant resultat skulle betyda att Indien de facto gått med i Afghanistan, Irak och andra ställen där Natopersonal inte kan ställas till ansvar i lokala domstolar, utan måste skickas tillbaka, vanligen för att frias även efter att de våldtagit och mördat.

Händelsevis placerades först de båda italienarna som hade dödat fiskarna i ett lyxigt pensionat och senare flyttades de till en specialcell i ett Trivandrumhäkte, där de hade kunnat klä sig och röra sig som de ville, och få särskilt lagade mål serverade. Detta är en av fördelarna med att arbeta för Nato. Domare Mathew borde ha beslutat, att åtminston den italienska regeringen skulle få betala Rs 5 crores för var och en av de döda fiskarna. I dessa dagar kostar till och med en medelstor våning i en storstad Rs 1 cro re att köpa.

Att försörja en familj i denna huvudstad hade varit mycket svårt. Därmed det faktum att åtminstone Domare Mathew borde ha betalt Rs 5 cro res till var och en av de båda av Nato drabbade änkorna. Den summan hade fortfarande varit mycket mindre än vad man krävde av den libyska regeringen (och fick) av Europeiska regeringar efter Lockerbies flygkatastrof.

Det är otur att myndigheter i Indien verkar vara nöjda med en situation där priset på ett människoliv är placerat på en nivå långt under vad som gäller ett liv i en av Natos medlemsstater, kanske hindras Turkiet, som EU ev inte accepterar som nog europeisk, för att ingå i gruppen.

Juristen Mathew följer i spåret av ChefJuristen i Högsta Domstolen, RS Pathak, som beslutat att tiotusentals dödade och skadade under 1984 års Bhopal gasolycka endast var värda runt $400 miljoner totalt, då faktum är, att ett mycket mer lämpligt värde skulle varit $4 miljarder, allra minst.

Enda sätt att lära Nato att Indien fortfarande är ett självständigt land, hade varit att sätta en siffra för kompensation som motsvarat vad alliansens medlemmar själva föreslår, då en älskad anhörig dödas. Indien är en demokrati, där högsta prioritet för regeringen är att skydda ryktet och den styrande grenens tillgångar i Nehru familjen, vilken intressant nog har mycket mer kontakt med den italienska sidan av familjen än med den indiska.

Medan släktingar från Italien med jämna mellanrum kommer för att åtnjuta Sonia Gandi älskvärda gästfrihet i sitt av regeringen erbjudna fäste, utvidgas nästan aldrig ett sådant privilegium till indiska släktingar, av vilka de flesta möter henne - om någonsin - endast under särskilda tilldragelser sådana som bröllop, också det på offentliga ställen.

Tjänstemän som vet att om deras identitet döljs kommer de stå inför allvarliga straffåtal, så Sonia Gandis italienska släktingar har medlat ett flertal gånger i frågan om de arresterade italienska marinkårerna, och att de själva och deras berömda syster 'blivit regelbundet kontaktad' av italienska myndigheter för att säkra, att de tidigt släpper de båda Nato anställda.

Vi vet inte om sådana påståenden är korrekta. I vilket fall är vad som sägs, att den indiska regeringen gått dessa extra tiotusentals miles för att tillmötesgå de önskningar som funnits på den Italienska sidan. Det har också varit rapporter från Vatikanen i Rom, som medlat med prominenta indiska politiker för att säkra ett tidigt frisläppande av båda marinkårssoldater.

Återigen är en sådan rapport svår att acceptera. Varför skulle Vatikanen involveras i ett mordfall, just därför att de påstådda förövarna är italienare? Världen är en mycket mindre säker plats på grund av att James Bond-stilens 007 privileger har förlänats Natopersonal i aktion. En mänsklig varelse är en mänsklig varelse, och just för att hon eller han är afghan, indier eller irakier betyder inte, att ett mord ignoreras av Interna-tionella MänniskoRättsBrigaden, på det sätt som vid dylika mord idag.

I Libyen för att berätta just det exemplet, gick flera tusentals civila liv förlorade genom Natomilitären i aktion, förutom mycket mer som resultat av den pågående bärsärkagången av dessa väpnade, betalda och av Nato tränade till att döda sina grannar. Det finns inte längre någon säkerhet i liv eller egendom för Libyen, och ändå vare sig BBC eller CNN eller Al Jazeera refererar alls till landet i sina utsändningar, utan har flyttat till nästa mål, Syrien.

Här finns också väpnade gäng som skjutit, så det inte längre finns kvar någon säkerhet att tala om i några delar av landet. Länder runt världen som förlorat liv till följd av en Natoaktion behöver komma samman och begära av FN att genomföra en undersökning i frågan, snarare än att ignorera den, eftersom huvudkvarter för denna ärevördiga institution domineras av Natos medlemmar, vars licens är att döda utan förskoning, vilket bör tas bort innan än fler tiotusentals oskyldiga förgås i bomber, kulor och missiler

Som då italienska marinkårssoldater, som dödat oskyldiga fiskare utanför Keralas kust, är chanserna att Natomakten kommer att säkra deras flykt från rätten. De blir inte den första Natopersonal som kommer undan med mord.Intressant nog sitter sådana som Bradley Manning, vilken försökt påvisa dylika brott, nu i fängelse snarare än att hyllas för sin etik och sitt mod.


Men varför skylla på Nato? När regeringar krälar för alliansen, vem kan då beskylla dom för att fortsätta se sig själva som att stå utöver internationell lag och moral?


-författaren är Vice-Chair, Manipal Advanced Research Group, UNESCO Peace Chair & Professor of Geopolitics, Manipal University, Haryana State, Indien.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: