lördag, juni 30, 2012

28 juni Gahrton om Almedagsveckan - krig fred Afghanistan


Aftonbladet 28 juni Per Gahrton om Almedagsveckan

Av de rätt många länder jag besökt kan jag inte påminna mig något som hela "makteliten", från den politiska högern till den fackliga vänstern via branschorganisationer, folkrörelser, forskningsinstitutioner och givetvis massmedia helt fredligt diskuterar på samma sätt som i Almedalen. Naturligtvis är det i första hand OrganisationsSverige, som träffas och minglar, men allmänheten har tillgång till och kan ibland medverka i arrangemangen.

Almedalen är faktiskt en symbol för Sveriges kanske viktigaste kapital – något som varken är järngruvorna, Nobelpriset eller deckarvågen – utan FREDEN, den yttre och den inre. Finns det något annat land som inte haft krig på sitt territorium under 198 år? Finns det något annat land med så lång och för det mesta effektiv inre social fred? Neutralitet, alliansfrihet, Saltsjöbadsanda, förhandlingskompromiss – för mig är detta honnörs- begrepp, motpoler till krig, kamp, strid, blod, våld.

Visst har både den yttre och den inre freden solkats i kanten ibland, t ex genom Kongoinsatsen på 60-talet som urartade i krig. Eller genom Ådalen 31, då fredliga arbetare blev mördade av statsmaktens lakejer. Att vi minns Ådalen 31 beror dock inte på, att det var en särskilt blodig konfrontation i ett internationellt perspektiv. Vi minns Ådalen 31 för att blodsutgjutelsen gick på tvärs med den sociala freden och vår tradition: Här strider vi inte om våra konflikter, vi pratar. Här etablerade vi inte proletariatets eller någon annan grupps diktatur, här skapar vi lösningar i samförstånd.

Denna "svenska modell" är kanske inte så hjältemodig. Det finns en del som tycker att vi borde ha förklarat Hitler krig, istället för att behålla vårt land fritt från nazistockupanter, så att vi kunde ta emot flyende danska judar och norska motståndskämpar. Det finns de som vill att vi ska vara med på riktigt i NATO och inte stå "vid sidan om".

Som om några hundra svenska soldater i Afghanistan – hur idealistiska de än är – skulle spela större roll för världsfreden än Roul Wallenbergs, Folke Bernadottes, Dag Hammarskjölds och andra svenskars freds- och medlingsinsatser. Vilka aldrig skulle blivit av, om vi inte hade varit alliansfria. Det finns skribenter som manar till "klasskamp" för total rättvisa, utan att minnas hur alla tidigare klasskamper urartat i segrares förtryck av förlorare.

Visst är det mer spännande med väpnat motstånd, befrielsekrig och klasskamp. Men det sannaste av alla folkliga talesätt lyder: Våld föder våld. Det som vinns med våld – också oblodigt våld – provocerar oundvikligt till motvåld. De största förlorarna är alltid de oskyldigaste. Därför är det alltid bättre att prata, kompromissa och nå samförstånd än att slåss och påtvinga andra segrarens vilja.

I denna konst är Sverige världsmästare. Almedalen är en mäktig symbol för freds- och samförstånds-Sverige. Därför ska jag åka dit, utan att förneka att det också är ett mediespektakel.

Per Gahrton

Etiketter:

onsdag, juni 27, 2012

Afghanistan - Det går dåligt för de utländska styrkorna

Det går inget bra för ockupationsstyrkorna i Afghanistan - Peter Hjukström

De pumpar in mer och mer manskap - och i andra ändan går det i accelerande takt ut nya förlustsiffror. Britterna har haft en tung vecka i Helmand. Minst sju stupade soldater - för ingenting. Ansvariga brittiska politiker borde ställas tills svars för att de år efter år sänder militär personal till ett orättfärdigt krig och en högst möjlig och meningslös död i Afghanistan, i ett krig som de aldrig kommer att kunna vinna.

Då det gäller brittiska politiker är det särskilt anmärkningsvärt att hjärnkapaciteten förefaller ligga på en amöbas nivå (då bortser jag givetvis från att de visat sig väldigt intellegenta då det gäller att sko sig själva med diverse materiella parlamentsförmåner). Ingen läskunnig britt, än mindre brittiska politiska beslutsfattare, bör dock vara okunniga om tidigare brittiska katastrofer i

Afghanistan1838-1919.

Nedan återfinns minnesrunan från det brittiska Försvars Departementet över den senaste brittiska dödade i Helmand/Afghanistan. Så onödigt, så meningslöst - och ett så fullkomligt bortkastat liv för ingenting.

Soldaten från Fusiliers Kungliga Regemente dödades i Afghanistan

Det är med stor sorg Försvars-ministeriet ger tillkänna, att igår en brittisk soldat från 2a Bataljonen Fusiliers Kungliga Regementet dödats i Afghanistan,

Soldaten dog av ett gevärsskott, då han var på uppdrag med en fotpatrull nära Sangin i Helmand Provinsen. Händelsen ägde rum i går eftermiddag.

Talesesman för Helmands Special Styrka, ÖversteLöjtnant Nick Richardson sa: "Han var en soldat som var här i ett enda syfte - att hjälpa det afghanska folket. Denna sanna hjälte betalade det ultimata priset och hans minne kommer leva med oss för evigt. Vi sörjer förlusten av honom och våra tankar och böner är med hans familj och vänner i denna svåra stund."

Ingen annan skadades i denna incident. Soldatens närmaste har informerats och hans familj bad om en tid av sorg innan ytterligare detaljer kunde offentliggöras

Etiketter:

söndag, juni 17, 2012

Clinton på Sverigebesök

Clinton var här - det trots Nato inget är för oss. Och USA fortsätter sina bomb 'misstag' i Afghamnistan, men Sverige har ändå hälsat Usas utrikesminister så välkommen till Sverige--- Och Sverige fortsätter kriga i Afghanistan på Usas inbjudan...Trots båda borde dra sig ut, och det snart. De som här debatterar vill dessutom avveckla dagens militära samarbete med Nato och skriver-
'Vi är glada över att USA:s utrikesminister på sin resa besöker även vårt land! Mellan de amerikanska och svenska folken finns gamla och nära band av vänskap, samhörighet och samarbete. Hon är mycket välkommen både som representant för sitt land och som person!Genom åren har USA och Sverige upprätthållit en öppen diskussion under ömsesidig respekt både i frågor som förenar oss och som skiljer oss. USA är en stormakt med en stormakts inflytande och ansvar. Sverige är en europeisk småstat som genom militär alliansfrihet och neutralitet lyckats bevara sin fred i 200 år.Vi utgår från att den svenska regeringen i sina samtal med den amerikanska utrikesministern begagnar tillfället till att förklara att det svenska folket önskar fortsätta sin fredspolitik och att det folkliga stödet för en svensk anslutning till Nato är mycket svagt.

Bara en av fem svenskar vill att Sverige ansluter sig till Nato. Därför är ett svenskt Nato-medlemskap otänkbart. Sveriges nuvarande militära samarbete med Nato bör omedelbart avvecklas!

En av anledningarna till det är Natos fortsatta beroende av kärnvapen, senast bekräftat av kommunikén, paragraf 54, av 21 maj 2012, från Natos toppmöte i Chicago. Sverige är ett land fritt från kärnvapen och motarbetar deras spridning, direkt och indirekt, till andra länder.I Mellanöstern finns en kärnvapenmakt: Israel. Ansträngningar att hindra Iran från att utveckla en kärnvapenkapacitet, bör utgå från att göra hela Mellanöstern till en kärnvapenfri zon.


USA har deklarerat att de tänker stanna kvar med så kallade stödjande trupper i Afghanistan och ska fortsätta sina nattliga räder och drönarattacker minst tio år till efter år 2014. Det innebär ett krig utan slut.Den svenska regeringen bör förklara för den amerikanska utrikesministern att ett folkligt stöd för det svenska deltagandet i Natos och USA:s krig i Afghanistan blir allt mindre.


En majoritet av Sveriges folk är idag klart emot ett svenskt deltagande i kriget. Den svenska regeringen bör göra som den nya franska regeringen och tillkännage sin avsikt att ta hem de svenska soldaterna och inte stödja, vare sig militärt eller ekonomiskt, ett fortsatt krig.Det är viktigt att Sveriges regering inte faller undan för USA:s krav och önskemål. Vi vill ha ett omedelbart slut på svenska krigsäventyret i Afghanistan. Detta bör tydligt markeras för USA:s utrikesminister.Undertecknat avAnders FermGunnar FredrikssonLars-Gunnar Liljestrand Ingela Mårtensson Thaqe G Peterson Maj Britt Theorin
www.nyhetsbanken.se/

Etiketter:

lördag, juni 16, 2012

Voltaire Network Damaskus Syrien 11 Juni 2012För ett bra tag sedan runt den 15 juni, väntade syrierna att se sina statsägda TVstationer utbytta med TV program som CIA hade skapat.


Studiotillverkade bilder visar massakrer som skyllts på den syriska Regeringen, människor som demonstrerar, ministrar och generaler som tar avsked från sina ställningar, president Al-Assad som flyr, rebeller som samlas i de stora statskärnorna, och en ny regering installerar sig själv i president-palatset.

Denna desinformationsoperation, direkt organiserad från Washington av Ben Rhodes, USAs vice nationella säkerhetsrådgivare för strategisk kommunikation, ämnat åt att demoralisera den syriska för att bana väg för en kupp.

NATO, missnöjt över Rysslands och Kinas dubbla veto, som därmed lyckas segra över Syrien utan att illegalt attackera landet. Vilken dom som man än utformat vad gäller de aktuella händelserna i Syrien, kommer en statskupp att få slut på allt hopp om någon demokratisering.

Arab League har officiellt bett satellitkanalerna Arabsat och Nilesat att stoppa utsändning av syriska media, vare sig offentlig eller privat (Syrisk TV, Al-Ekbariya, Ad-Dounia, Cham TV etc) Något sådant existerar redan eftersom

ArabFörbundet lyckats censurera Libyens TV för att hindra ledarna för Jamahiriya att kommunicera med sitt folk. Det finns inget Hertz nätverk i Syrien, där TV bara fungerar med satelliter. Satsningen kommer emellertid inte att lämna TVskärmarna svarta.

I själva har förra veckan flera internationella möten organiserats för att koordinera desinformations- kampanjen. De första två var tekniska möten, som hölls i Doha (Khatar); den tredje var ett politiskt möte och ägt rum i Riyad (Saudi Arabien).

Det första mötet som samlade PSYOP tjänstemän, inbäddade i Al-Arabiyas satellit TV kanaler samt Al-Jazeera, BBC, CNN, Fox, France 24, Future TV och MTV. Det är känt att sedan 1998, har man inbäddat folk tillhörande USA-Arméns Psykologiska OperationsEnhet (PSYOP) i CNN. Sedan dess har NATO också utvidgat denna praxis för annan strategisk media.

Den förfabricerade falska informationen på basis av ett manus upplagt som en “historie-berättelse” också av Ben Rhodes team vid Vita Huset. En procedur av växelverkande validering installerades, med varenda media citerande andra medias lögner för att göra detta trovärdigt för TV tittarna.

Deltagarna beslutade inte enbart rekvirera CIAs TVkanaler för Syrien och Libanon (Barada, Future TV, MTV, Orient News, Syria Chaab, Syria Alghad) utan också omkring 40 religiösa Wahhabi TV kanaler för att uppmana till konfessionella massaker under uppmaning av “Kristna till Beirut, Alawiter till grus!”

Detta andra möte hölls för ingenjörer och tekniker till att fabricera påhittade bilder, mixa en del i en utomhusstudio, den andra delen med datorgenererade bilder. Under de gångna veckorna hade studios i SaudiArabien satts upp för att bygga repliker av de två president-palatsen i Syrien och de stora torgen i Damaskus, Aleppo och Homs. Studier av denna typ existerar redan i Doha (Khatar), men de räcker inte.

Det tredje mötet höll general James B. Smith, USAambassadör, en representant för UK, prins Bandar Bin Sultan (som förre US presidenten George Bush kallat sin adopterade son, så USAs press kallade honom “Bandar Bush”). På detta möte koordinerade man medias aktioner med dessa som den 'Fria Syriska Armén', i vilken prins Bandars legoknektar spelar en avgörande roll.

Operationen hade planerats under flera månader, men USAs Nationella SäkerhetsRåd beslutade att snabba på aktionen efter att den ryske presidenten Vladimir Putin påpekat för Vita Huset, att han med alla medel skulle sätta sig emot, även med våld, varje illegal militär NATO intervention i Syrien.

Operationen har dubbel avsikt: det första är att sprida falsk information, det andra syftar till att censurera alla möjliga svar.

Hindrandet av TVsatelliter för militärt bruk är inte nytt. Under press från Israel har USA och EU blockerat libanesiska, palestinska, irakiska, libyska och iranska TV kanaler, den ena efter den andra. I vilket fall blev inga andra satellitkanaler från andra delar av världen censurerade.

Utsändningen av falska nyheter är heller inget nytt, men fyra signifikanta steg har tagits under det sista decenniet i propagandakonsten.

1994, en popmusik-station kallad “Free Radio of the Thousand Hills” (RTML) gav signalen till folkmord i Rwanda med uppropet, “Döda kackerlackerna!”

2001, NATO utnyttjade media för att införa en översättning av 9/11 attackerna och rättfärdiga sin egen aggression mot Afghanistan och Irak. Redan vid den tiden var det Ben Rhodes som Bush administrationen hade utnämnt att kontakta Kean/Hamilton Kommissionens rapport om attackerna.

• 2002 utnyttjade CIA fem TV kanaler (Televen, Globovision, ValeTV och CMT) för att Venezuela tor offentliggöra att fantom demonstranter hade fångat den valda presidenten, Hugo Chávez, och tvingat honom att avgå. I själva verket var han offer för en militärkupp d’etat.

• 2011, Frankrikes kanal 24 tjänade som informationsministerium för Libyens CNT, enligt ett undertecknat kontrakt. Under slaget om Tripoli producerade NATO falska studiofilmer, överförde dem sedan via Al-Jazeera och Al-Arabiya, och visade fantombilder på libyska rebeller på huvudstadens centrala torg.

Medan de i själva verket fortfarande var långt borta
. Som en konsekvens av detta övertalades invånarna i Tripoli att kriget var förlorat och gav upp allt motstånd.

Nu för tiden stöder media inte bara krig, dom producerar det själva.
Denna procedur våldför sig på Internationell Lags principer, först av allt Artikel 19 i Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna i förhållande till det faktum, att få och ta del av information och idéer genom varje media och utan någon hänsyn till gränser.” Framför allt skadar denna Förenta Nationernas General- Församlings Resolution, som antogs efter slutet av Andra VärldsKriget, i avsikt att hindra ytterligare krig.

Resolutions 110, 381 och 819 kom med förbud att “sätta hinder i vägen för fritt utbyte av information och idéer” (som att skära av syriska TV kanaler) och “all propaganda provocerad eller uppmuntrad till hot mot freden, bryta mot freden och alla akter av aggression”. I lagen är krigspropaganda ett brott mot freden, det värsta av alla brott, eftersom det banar väg för krigsbrott och folkmord.av Thierry Meyssan

Källa- Komsomolskaïa Pravda

Etiketter:

måndag, juni 11, 2012

Usa har haft sitt Haditha - men också i Afghanistan...

 22 mars, 2012 " The Nation" -- Irak har haft sitt Haditha. Nu är det Afghanistan som har sitt Panjwai.


Brända barn— så långt har det gått.

Efter de rutinartade bombningarna av bröllopsfester, hundratals dödade i Usas Special Styrkors okontrollerade “nattliga räder”, har morden av “dödspatruller” under 2010 och detta år varit fruktansvärda, det digitalt upptagna urinerandet på döda afghaner av amerikaner i uniform—för att inte tala om Koranbränningar månaden innan— står det klart att det inte finns hopp om någon framgång för “missionen”. Vad nu det är.

Massakern på sexton afghaner av en amerikansk soldat på söndagen, inklusive många barn, kommer säkerligen att inflammera anti-ockupantkänslor i Afghanistan, skicka rekryter till talibanerna och oppositionen hårdnar till ett långvarigt avtal med Förenta Staterna bland politiker. Det är också ett dödligt slag mot president Obamas plan att organisera ett i god ordning värdigt tillbakadragande från kriget.

Glöm ett organiserat överlämnande till afghanska säkerhetsstyrkor under 2014—ja, det skulle i så fall vara de samma afghanska säkerhetsstyrkor vars personal mer och mer avrättar USAs officerare och ingående män.

Om Obama över huvudtaget har något vett, skulle han snabba på det amerikanska bortdragandet från Afghanistan detta år, efter att neddragningen av 30 000 styrkor är färdig i september.

Att snabbt dra sig ur Afghanista, vilket hade offentliggjorts innan valet i november, är en garanderad vinst för Obama. Även Newt Gingrich har fått budskapet. Newt sa: Jag tror det är mycket troligt vi förlorat—tragiskt förlorat liv och


genomlidit skador till ett märkbart antal unga amerikaner på en mission som vi kommer inse inte är oomstridd. Se bara det som pågår runt regionen och fråga sedan er själva, ‘Är detta i själva verket ett hårdare, djupare problem som inte är disponerat för militär styrka, åtminstone inte militärstyrkor i den skala vi är förberedda på?’


Trots att bara en soldat, en stabssergeant, sitter fängslad, säger afghanska ögonvittnen att fler trupper var inblandade i massakern, och de var “fulla och skrattade.”
Rapporter i National Journal, en centristisk, officiell publikation:

Nyliga händelser i Afghanistan, inklusive söndagens hemska skjutande på afghanska civilaav en Usa-soldat, kommer inte bara ändra USAs strategi där. De ser snarare ut att avbryta den. Även innan den senaste tragedin, försökte president Obama få till en utväg ur detta gungfly, som redan är det längsta kriget i amerikansk historia.


Då han stått inför en tuff strid hemma för återval. Nu ser Obama snarast ut att vilja skynda på saker och ting. Journal sammanfattar:

Allt illustrerar en tragisk sanning: Även efter tio år i det här kriget, som har kostat nära 1 800 amerikanska liv, 15 000 sårade, och ungefär $400 miljarder, vidare framsteg är knappast skönjbart, och relationer med Amerikas två chefsallierade, regeringarna i Afghanistan och Pakistan, är värre än de någonsin varit. Och det är därför båda
administrationers tjänstemän och medlemmar av Kongressen säger det är dags att gå.

John McCain, som tar ett avbrott från kravet att Förenta Staterna bombar Syrien och Iran, säger att Obama inte ska ge upp Afghanistan: Jag förstår frustrationen och jag förstår ilskan och sorgen.

Jag förstår också att vi inte får glömma attackerna mot Förenta Staternas 9/11 som var för Afghanistan.

Men naturligtvis har Förenta Staterna dussintals gånger om dödat mer folk i Afghanistan än dem som dött under 9/11. Washington Post rapporterar att även Republikaner till slut vänt sig mot kriget, och i en ny opinionsmätning sammanfattar man att en stor majoritet amerikaner vill ut:

Totalt 60 procent av amerikanarna tycker kriget inte var värt förlusten i liv och pengar, enligt Post-ABC News opinionsundersökning, som gjordes under onsdag till lördag, före söndagens attack i Kandahar provinsen. Det har följdriktigt varit en majoritet mot krig för oppositionen under nära två år.

Ett krig som aldrig skulle ha startat år 2001 måste nu komma till ett snabbt slut.


övers Ingrid Ternert

----

lördag, juni 09, 2012

Dem Now 5 juni

Democracy Now! 6 juni

fredag, juni 08, 2012

Massaker

Nya%20rapporter%20om%20massakrer%20i%20syrien.

Etiketter:

FBI förföljerAssanges medarbetare

 FBI förföljer Assanges medarbetare
6/7/2012 http://www.rt.com/news/assange-fbi-julian-us-991/
Jeremy Zimmerman, en av grundarna av en organisation för frihet på Internet,  La Quadrature du Net, greps på väg från USA till Frankrike efter att ha deltagit i Assanges TV-program på kanalen "Russia Today".
http://assange.rt.com/cypher-punks-episode-eight-pt1/

Zimmerman greps av FBI-agenter, rapporterar Wikileaks hemsida, och fick tillbringa flera timmar i en helt annan sorts intervju än den Assange just hade gjort. Agenterna frågade honom om olika detaljer om Julian Assange. När Zimmerman frågade om sina rättigheter hotades han med arrestering och fängelse.

Smari McCarthy, en av grundarna av en isländsk grupp för digitala friheter, har också stoppats vid inresa i USA, tillägger källan. McCarthy kontaktades sedan av tre amerikanska tjänstemän i Washington DC som bad henne bli angivare.

Just nu är McCarthys vistelseort okänd, men han har kontakt med  den isländska parlementsledamoten Birgitta Jonsdottir.

I en tidigare händelse i april misshandlades Nabeel Rajab, en människorättsaktivist i Bahrain, på landets internationella flygplats när han återvände från Libanon. Det skedde direkt efter att Rajab hade varit med i avsnitt 4 av Julian Assange Show.

I avsnittet berättar Rajab att det samma dag som han meddelade på sin Twitter-konto att han skulle dyka upp på Russia Today omringades hans hus av nästan 100 poliser beväpnade med maskingevär. Som tur är var han inte hemma.

Amerikanska senatorer och höga tjänstemän har upprepade gånger anklagat Assange för spioneri och terrorism, en del säger också att han måste prövas av en krigsrätt och dömas till döden.

Enligt "Russia Today" finns det grundad "oro för att Sverige inte kommer att vara Assanges slutdestination och att han sedan kommer att utlämnas till USA , där han kan mycket väl kan åtalas av en åtalsjury."
Enligt USA-media finns redan ett sådant åtal förseglat i väntan på utlämning.

På sin blogg skriver Carl Bildt att värmen i relationerna med USA smälte det 86-åriga köldrekord som noterades när Hillary Clinton hemsökte Sverige 3 juni.

torsdag, juni 07, 2012

Kina och Ryssland flexar sina muskler mot Väst

Kina och Ryssland flexar sina muskler mot Väst av - Gareth Porter 6 juni 2012 Att flexa kinesiska och ryska muskler mot Västs äventyrliga politik i Iran, Syrien och därborta finns till full åskådan vid Shanghai Cooperation Organisations möte. Fullt av samtal mellan ryske president Vladimir Putin och hans iranska motpart Mahmud Ahmadinejad.

Peking och Moskva sätter nu en enad front i centrum för att blockera Västs försök till regimförändring. av Brendan O'Reilly (6 juni 2012) Nodas framtid hänger på en tax-tråd Japanska Premiärministern Yoshihiko Noda, som haft makten sedan slutet av september, har stakat ut sin politiska framtid genom att få igenom lagstiftning om en ökad moms innan nuvarande parlamentssession Det skulle i så fall gälla en ökad konsumtions-skatt före den nuvarande slutar den 21 juni.

Med ekonomin i ett farligt tillstånd,är detta inte troligt - och landets svängdörr med kortvariga premiärministrar ser ut att vända ännu en gång. - skriver Kosuke Takahashi (6 juni 2012) USA avvisade Irans 'inga kärnvapen-erbjudande' I en central episod i diplomatik runt Irans nukleära fråga, blockerade Förenta Staterna ett förslag från Teheran under 2005. Det handlade om att konvertera allt sitt anrikade uran till bränslestavar, vilket skulle ha gjort det omöjligt att användas i atomvapen, avslöjade Irans tidigare högsta nukleära förhandlare Seyed Hossein Mousavian.

Om planen accepterats skulle den nuvarande diplomatiska krisen kunnat förhindras Att be vid St Drone's kyrka - Praying at the Church of St Drone av Tom Engelhardt 6 juni 2012 http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/NF07Df01.html Hur långt har vi gått bara under två presidenskap!Avrättning via fjärrstyrnings- program har institutionaliserats som ett slags dödskult i det Ovala Rummet och och erbjuds som en rimlig lösning på amerikanska globala problem. Var vecka väljer Barack Obama, denna chefsmördare, målen, vilket är dåliga nyheter för Pakistan eller Jemen - och amerikansk demokrati. övers IT

tisdag, juni 05, 2012

film

fredag, juni 01, 2012

Massakern i Syrien. Men i norra Europa diskuteras kärnkraftens framtid

 Av de över 100 drabbade barnen i massakern i Syrien kom över 49 från de nära grannländer som också blivit drabbade.

FNs säkerhetsråd utreder nu massakern i Houla och håller Syrien ansvarig för brott mot mänskligheten. I MR rådet kommer majoriteten stå bakom beslutet.

Det förstärkta MRrådet har kallat till beslut och debatt om 'Ansvaret att skydda' (Responsibility to Protect RTP), ungefär som i Libyen till skydd för de civila.

47 medlemsstater av MRrådet i Geneve ger nu ett viktigt bidrag till Säkerhetsrådets beslut. Idag kommer inte Ryssland stå bakom detta och ev inte vissa andra nära förbundna länder. Men ICCrådet överlämnar ändå det till SäkerhetsRådet.


övers Ingrid T

Etiketter: