måndag, april 29, 2013

Al-Qaida och Iran: Fiender att dra nytta av

av Matthew Duss


Den 22 april arresterade kanadensiska tjänstemän två män som påstods planera för att ett Usa-bundet passagerartåg skulle spåra ur. Tjänstemännen sa att al-Qaida element i Iran hade gett "anvisningar och ledning" till Chiheb Esseghaier, 30, och Raed Jaser, 35. Men polisen har inte funnit några bevis på Irans stats-sponsorskap. Och Teheran har förnekat varje koppling till komplotten.

Vilken är Irans relation till al-Qaida?
Iran och al-Qaida har haft en komplex och stenig relation under två decennier. Shi'a-teokratin och Sunni-terrorist organisationen är inte naturliga allierade. Al-Qaedas hårdföra Salafist/Wahabbist-tolkning av Islam ser Shiatroenden som kättare. Under 2009 proklamerade en al-Qaidaledare på den Arabiska Halvön att Shia, särskilt Irans, utgjorde större fara för Sunnis än Judar eller Kristna. Iran har pss varit fientliga mot al-Qaida och dess förre Taliban värdar i Afghanistan.

Men länder och rörelser med till synes olika synsätt kan arbeta tillsammans när omständigheterna så garanterar . 9/11_ Kommissionen rapporterade att Irans och al-Qaidas kontakter går två decennier tillbaka, och började då Osama bin Laden var baserad i Sudan.

Rapporten noterade också "starka men indirekta bevis" för att al-Qaida spelat en "viss men ännu okänd roll" i 1996 års bombning av KhobarTornen, amerikanska militärbaracker i Saudi-Arabien, genom den Iranstödda saudiska Hizbollah. Ett antal av 9/11-kaparna reste genom Iran till Afghanistan, trots det saknas bevis för att Teheran varit medveten om komplotten.

En del av den bästa tillgängliga informationen om relationen al-Qaida-Iran skulle man ha funnit i maj 2011 under räden mot Osama bin Ladens läger i Abbottabad, Pakistan. Dokument "visar att alliansen inte har en dylik relation, utan indirekta och obehagliga förhandlingar om frisläppanden av fängslade jihadister och deras familjer, inklusive medlemmar av Bin Ladens familj", enligt TerroristBekämpningsCentret vid West Point.

 "Fängslandet av prominenta al-Qaida medlemmar verkar ha sparkat igång en hotkampanj, som tagit gisslan och haft indirekta förhandlingar mellan al-Qaida och Iran, under vilka i åratal varit indragna i detta och skulle ha kunnat fortsätta med det."

Iran och al-Qaida är helt klart på kant med varandra i det syriska inbördeskriget. Bashar Assads regim är Irans viktigaste arabiska allierade, och Teheran lägger ner avsevärda ansträngningar att stå emot Damaskus.

Al-Qaida å andra sidan har anslutit sig till anti-Assad gerillan. Ayman al Zawahiri, Osama bin Ladens efterträdare, har bönat och bett de stridande runtom i regionen att gå in i striden mot Assad. Nusras front, några av Syriens starkaste rebeller, har nyligen förklarat sin trohet till alQaida 

Finns kända al-Qaida element i Iran? I så fall var? Hundratals al-Qaida krigare i Afghanistan har flytt västerut till Iran efter den Usa-ledda koalitionens intervention i okt 2001, och många har fängslats av iranska myndigheter i östra Iran nära den afghansk-pakistanska gränsen. Iran hävdar att man utvisat mer än 500 till sina hemländer i Mellanöstern, Afrika och Europa.

Vissa hög-profilerade fångar, inklusive den höga al-Qaida-strategen Saif al Adel och Osama bin Ladens svärson Sulaiman Abu Ghaith, har hållits i husarrest i Iran med sina familjer, möjligen som en försäkring mot al-Qaidas attacker mot iranska intressen eller utnyttjas i köpslående.

 Al Adel och Abu Ghaith har fått större frihet att resa i utbyte mot 2010 års frisläppande av en iransk diplomat som hållits i Pakistans klanområden. Under februari 2013 tillfångatogs Abu Gaith i Jordanien av Förenta Staterna.

Det är oklart hur nära man i Irans säkerhetstjänst håller ett öga på al-Qaida element, vilka för närvarande bor i östra Iran. Det avlägsna området längs den Afghanistansk-Pakistanska gränsen är sparsamt befolkad och hem till Balocher - en Sunni-etnisk grupp - som under ett decennium bedrivit ett långt uppror mot Pakistan och Iran.

 En rapport år 2011 från Usas finansdepartementet anklagade Teheran för ett hemligt avtal med al-Qaida, vilket skulle ha låtit gruppen överföra fonder och operativa genom Irans territorium. Men rapporten citerade inte iranska tjänstemän som varit inblandade i terrorism.

 Kanadensisk polis har sagt, att det hittills inte funnits några bevis på ett iranskt sponsorskap. Vad som är känt ifråga om Irans roll? Det skulle i så fall markera ett strategiskt skifte, såvida Iran varit aktivt inblandad i planeringen av al-Qaidas attacker.

 Kanadensiska tjänstemän har hävdat att al-Qaidaledare i Iran gett de bägge männen en avsevärd självständighet i planering och utförande av den påstådda komplotten. Den iranska ledaren hade förmodligen inte låtit dessa få denna operationella frihet. Utifrån de bevis som Canada släppt, var Teheran troligen inte inblandad på något särskilt sätt.

 Kostnaderna skulle heller inte ha uppvägt fördelarna för Iran. Någon bevisad iransk roll i den terroristattack som fått ett passagerartåg att spåra ur, skulle ytterligare ha stärkt den internationella opinionen mot Teheran. Emellertid är man redan isolerad och står inför en hel del rader av ekonomiska sanktioner.

Tidpunkten är också galen. Irans inblandning skulle ha kunnat skada förhandlingarna om landets kontroversiella kärnenergiprogram med Förenta Staterna och fem större världsmakter. Samtidigt har den iranska strategin varit otydlig, även mot dom som observerat Iran under decennier.
av Matthew Duss, politisk analytiker vid 'Center for American Progress'.

övers Ingrid Ternert