torsdag, april 18, 2013

Ökade attacker - nu tydligaste tecknet på hur avskyn mot utlänningarna blivit ohanterlig
3 jan New York Times - Då Matthew Rosenberg undersökte vad den amerikanska regeringen betraktar som något mystiskt med de afghanska soldater som i ökad takt attackerar Usas trupper, upptäckte han en chockerande verklighet: att folk till slut inte tycker om de som ockuperar och bombar deras land -”De afghanska säkerhetsstyrkornas insider-attacker mot västliga allierade har blivit 'signaturen till våldet år 2012´, är vad en tidigare amerikansk talesman hade sagt.

Ökningen av attacker har hittills gett det tydligaste tecknet på, att afghanernas avsky mot utlänningar nu blivit ohanterlig och amerikanska företrädare nu uttrycker oro över den förödande effekt , som detta ger på det utbildnings-uppdrag, vilket utgör kärnan i Usas plan rörande tillbakadragandet år 2014. ´Men bakom allt detta sammanfattar många högre koalitions- och afghanska företrädare, att nu efter nära tolv års krig många afghaner har kommit att betrakta de utländska trupperna på ett sätt som speglar talibanernas.


Hoppet har förvandlats till hat och vissa afghaner kommer framöver agera  med detta i botten.” Med andra ord har mer än ett decenniums ockupation och brutalt våld gjort stora delar av befolkningen till talibaner. (The Guardian 4 jan)