fredag, juni 28, 2013

Chuck Hagel mötte försvarsminister Karin Enström i Pentagon

NATOs 29te medlem, Sverige: USAs försvarschefer möts i Pentagon.
28 juni 2013 av Rick Rozoff

Förenta Staternas Europeiska Kommando
Idag mötte i Pentagon försvarsminister Chuck Hagel Sveriges försvars-minister Karin Enström. Under mötet prisade Hagel Sverige för dess roll som viktig partner för USA och NATO, sa Little.

Särskilt ville Hagel tacka minister Enström för Sveriges deltagande och uppoffringar i Afghanistan och för sitt viktiga ledarskap i andra NATO operationer sådana som Libyen och Kosovo.

“Hagel upprepade Förenta Staternas fasta hållning att stå tillsammans med Usas allierade och partner,” sa Little.Och Hagel fastslog, att  “försvarsdepartementet fortsätter leta vägar till att utvidga vår  bilaterala försvarsrelation med Sverige”, tillade Little, “och att våra båda nationer fortsätter arbeta i nära samarbete för att föra fram våra gemensamma intressen runt världen.”
------
Orwell hade fel – mardrömmen finns i USA Aftonbladet 29 juni 2013

38 000 människor jobbar på NSA. George Orwells roman ”1984” finns just nu på en högst oväntad försäljningstopp. Förresten inte bara oväntad -det är djupt ironiskt att orsaken till romanens nya vår tycks vara senaste spionskandale i USA, där det visade sig att den tekniskt och elektroniskt inriktade spionorganisationen NSA i stort sett övervakar hela världen via spioneri på internet.

Orwells dystopiska framtids­roman är nämligen en skildring av Stalintidens Sovjetunionen, ett  totalitärt system där alla medborgare övervakas (”Storebror ser dig”) och där alla historiska sanningar görs om och medborgarna indoktrineras tro, att allt sker för deras eget bästa.

Romanen har ända sedan den kom ut 1948 fungerat som ett av de allra mest effektiva argumenten mot en totalitär kommunism. Orwell själv var en antiimperialistisk vänsterman, som i dag skulle befunnit sig på samma ståndpunkter som t.ex Vänsterpartiet.

När DDR kollapsat och det östtyska övervakningsmaskineriet Stasi avslöjats, då förstärktes onekligen bilden, av att kommunismen med någon sorts historisk självklarhet alltid måste leda till samhällen där Storebror ser dig.
Stasi förvandlades till själva sinnebilden för ett antidemokratiskt
övervakningssamhälle.Men i ljuset av den senaste spionskandalen i USA framstår ändå det tyska Stasis övervakningssamhälle som en mild västanfläkt.
Då ställs vissa historiska självklarheter på huvudet. Det var alltså inte Stalinkommunismen, som kom att upprätta denna totala mardröm av  övervakning och åsiktskontroll som i 1984, utan USA, världens största demokrati?
NSA har för närvarande enligt officiella uppgifter 38 000 anställda tjänstemän. Och man bygger nya gigantiska anläggningar i Utah, för att hysa de superdatorer och tjänstemän som nu skall till, då man ger sig in i att spionera på hela Internet.

Dessutom pågår sedan länge en process att ”avreglerin” spioneriet, för att utnyttja en populär svensk term. Det vill säga, spionverksamheten
håller i snabb takt på att privatiseras.
Utanför de officiella spionorganisationerna i staten växer privata underleverantörer upp som svampar ur jorden och beräknas sysselsätta upp till en miljon människor.
Vilket ironiskt nog har visat, att politiker faktiskt kan ordna jobb. Men det blir förstås de amerikanska skattebetalarna som står för notan. Just nu spenderar USA 7 800 miljarder kr  årligen på försvar och säkerhets-tjänster.
 Och precis som i romanen 1984 är det fullkomligt omöjligt för någon medborgare att ifrågasätta systemet, utan att bli utdefinierad som opatriotisk.

Ingen politiker vågar ifrågasätta de väpnade styrkorna eller kostnaderna  som utgör hälften av världens militärbudget. Hela amerikanska statsledningen försvarar övervakningsmaskineriet, med att detta räddar så många amerikanska liv, för att det har avslöjat så många terrorist-komplotter, hemligt vilka.
Eller att det faktiskt var NSA som spårade en telefon, vilket kom att  möjliggöra lönnmord på landets fiende nummer ett, Usama bin Ladin.

Eller att systemet möjliggör dagliga lönnmord från luften på misstänkta terrorister runt Mellanöstern och Afrika.

Och den som ifrågasätter systemet 'ställer sig på terroristernas sida', mot demokratin och det amerikanska folket'.
Kort sagt, George Orwell och många med honom hade fel. Det var inte sovjetkommunism som skapat en mardröm av övervakning betydligt mer omfattande än i romanen 1984, det var världens största demokrati.
 Jag är inte ironisk, USA är världens åtminstone näst största demokrati, beroende på hur man ser på Indien. I vart fall den ledande och den starkaste demokratin.
Och ändå detta totalitära system. Det är inte lätt att få dessa bilder att gå ihop. Man får föreställa sig USA som en demokrati med vissa undantag.
Demokratin gäller inte försvar, utrikespolitik och hemlig övervakning av egna medborgare? En demokrati med undantag, kan verkligen gå att tänka sig? Bland-demokrati?
Eller än svårare att få ihop: Om flertalet USAmedborgare stöder systemet, och kräver mer övervakning av sig själva o övriga världen, upptrappning av lönnmord på misshagliga utlänningar och tortyr av misstänkta, eller åtminstone internering som i koncentrationslägret
Guantánamo, så uppstår den besvärligare frågan, om amerikanska administrationen trots allt har  någon demokratisk legitimitet för sitt antidemokratiska system?
 Att det totala övervakningssamhället kunde uppstå i diktaturer som Stalintidens Sovjetunionen eller Hitlertidens Tyskland föreföll länge som ett axiom, en självklarhet, typisk just för diktaturer.
Men om nu ett ännu mer omfattande system av det slaget åstadkom-mits av en demokrati?
Så är mardrömmen oändligt mycket mer smärtsam än vad George Orwell kunde föreställa sig i sina mest dystra stunder.

IKEA utvecklar platta paket FLYKTINGLÄGER

27 juni 2013

IKEA utvecklar platta paket flyktingläger designade att ersätta tältläger i katastrofzoner.

Den svenska möbelgianten IKEA utvecklar nu sitt grepp till en ny front - krigszoner. Med sitt innovativa tunna skyddspaket, kommer idag också flyktingar att erfara IKEAs samlade boende.

Genom sin välgörenhetsdel har IKEA Foundation utvecklat ett alternativ till det ursprungliga flyktingtältet...något man nu hoppas göra det desperata tillståndet för flyktingar runt världen mer uthärdligt.

tisdag, juni 25, 2013

1 juni NEW YORK. Angelina Jolie är på krigsstigen. I går kritiserade filmstjärnan FN:s säkerhetsråd för att inte göra något åt det sexuella våldet under  väpnade konflikter.
– Världen ger fortfarande inte våldtäktsoffer i krigszoner någon prioritet, sa hon.
Jolie, 38, talade inför rådet efter att i förra veckan ha besökt flyktingläger i Jordanien.
Hon sa bland annat att hon hade mött en kvinna som hade våldtagits i Syrien, men att kvinnan av rädsla för att bli dödad om hon avslöjade något inte ville uppge sitt namn.
Jolie berättade också hur hon träffat en fembarnsmamma som våldtagits utanför en polisstation i Goma i krigsdrabbade Demokratiska Republiken Kongo.

Hon kallade de båda kvinnorna offer för straffri kultur” och konstaterade att bara en handfull liknande händelser lett till åtal.
– Det är den sorgliga, upprörande och verkligen skamliga verkligheten, sa hon.
– Jag inser att det finns många svåra ärenden för säkerhetsrådet att komma överens om, men sexuellt våld under konflikter borde inte vara en av dem.
Den första person på posten som särskild FN-representant för frågor som rör sexuellt våld i konfliktzoner var Margot Wallström.
Hon efterträddes i fjol av Zainab Hawa Bangura.

söndag, juni 23, 2013

FBIs licens att döda agenter

lt; iframe width="200" height="115"
href="http://www.democracynow.org/embed/story/2013/6/21/" www.democracynow.org/embed/story/2013/6/21//src> the_fbis_license_to_kill_agents"/frameborder="0"></iframe> /div>

torsdag, juni 20, 2013

Aftonbladets nyhet - knappast någon nyhet, om sanningen ska fram om flygkraschen TWA 600

Aftonbladets nyhet 20 juni 2013 - knappast någon nyhet,
såvida sanningen ska fram om flygplanskraschen TWA 600
'Nu bryts tystnaden om TWA 600', skriver Aftonbladet, men sanningen att säga, var det ganska länge sedan den kom fram - även om det hela rätt snart tystnade ...
För denna flygplanstyp var ny och man ville därför inte därefter riskera, att ingen vågade åka med ett flygplan av denna typ. Det var alltså bäst folk inte visste, det var en felkonstruerad liten ledning från bränsle-tanken till motorn som läckte och antände jetmotorn.

Hur har man kunnat säga det? För att uppgifter från utredningen också har läckt ut till den amerikanska pressen, men bolaget tystade snart ner det hela och ville inte riskera kundernas förtroende för denna flygplanstyp. Emedan ledningen varit felkonstruerad, och vid läckage lätt kunnat antända jetmotorn.

Den här flygolyckan i USA kablades ut över världen, där 'National Transportation Safety Board' och FBI som utrett kraschen, kom fram till att olyckan inte hade orsakats av en terroristattack.

Som sagt, det tog ett tag innan man ordnat upp det hela och gått ut till pressen. "Vittnen såg eldklot", skriver Aftonbladet. "I stället var det en kortslutning som utlöste explosionen. Kortslutningen startade troligtvis i en bränsleledning och letade sig därefter in i bränsletanken  vid ena vingen för att slutligen antända dess dödliga bränsleångor."

"Flera av dom som blev vittnen till olyckan uppgav de såg ett stråk av ljus och ett eldklot strax innan, vilket orsakade misstankar om att terrorister skulle ha skjutit ned planet med en raket", fortsätter tidningen.

Jaha, det var Aftonbladet det, som säger sig vara först med nyheter

IT

lördag, juni 15, 2013

Rättegång idag om NSAs telefon-avlyssning både här och i USA

-13 juni 2013 tog EU upp frågan om amerikanska NSAs insamlande av telefonsamtal från USA och Europa
EU justitiekommissonär Viviane Reding sa i tisdags att det kräver USAs försäkringar om att EUmedborgare och företag fått samma grundläggande fundamentala respekt och rättigheter som USAmedborgare då det kommer till skydd av data, enligt Washington Post.

EUs executiva rättsskipare sa vad gäller detta, att man skall ha ett möte med Holder i Dublin, Irland nu på torsdagen för att svara på frågor om nyliga spion-operationer riktade mot EU medborgare och företag.

“Commissionen har rest detta systematiskt i sin dialog med Usas myndigheter, särskilt i kontexten av förhandlingar om överenskommelser om skydd av EU-USA data särskilt i det polisiära och juridiska fältets samarbete, där förlagan till texten nu varit på dagordningen i två år,” sa Mina Andreeva, kommissionärens talesperson.

Usas President Barack Obama’s administration har nyligen kommit i skottgluggen vad gäller USAs institution för spionverksamhet, då Nationella Säkerhetsorganet (NSA), beordrat nationens  större  telefonbolag att samla in och bekräfta telefonsamtal från tiotals miljoner amerikanska och eurobeiska kunder under en  'topphemlig'  domstolsorder i april.

Avslöjandena kom att vidare bekräfta internationella misstankar om USAregeringens övervakningåtgärder i samhället. "Nationell säkerhet är en fråga för medlemsstaterna, men i det här fallet visar man, att ett klart internationellt ramverk till skydd för personliga data inte är lyx eller en  inskränkning: det är en fundamental rättighet,” tillade Andreeva.

Trots människors ilska har Obama och chefen för Usas Nationella UnderrättelseByrå James  Clapper försvarat de massiva övervaknings-ansträngningarna som “legala”, långvariga och väl kända av Kongressen.

Under tiden på söndagen avslöjade denna USAs tidigare  systemadmi- nistratör och ex-CIA hemlig agent, Edward Snowden, att han varit källan till denna utläckta information om en massiv NSA övervakning av amerikansk elektronisk kommunikation.
--------------------------------------------------------------------

Ännu en spik i EUs kista
Die Presse 29/5
Vill man veta hur diskussionerna i Bryssel gick innan kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike torpederade det gemensamma vapenembargot måste man gå till finländsk eller österrikisk media.

I Sverige dominerar som tidigare propagandan att civilbefolkningen i Syrien lider för att president Bashar al-Assad är ond och för giftkrig mot en opposition som har folkets stöd.

Österrikiska "Die Presse" konstaterar att av det myckna talet om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), som beslutats i en ceremoni i Maastricht 1992, återstår intet."Ju längre det pågick, desto värre blev det," sa en diplomat som deltog i förhandlingarna.

Tyskland spelade en skamlig roll genom att framförallt försöka pressa motståndarna till krigslinjen, Österrike, Sverige, Finland och Tjeckien, till eftergifter.
Under flera timmar framlades dussintals kompromissförslag och  förkastades tills Österrikes utrikesminister Michael Spindelegger i en paus meddelade att samtalen kollapsat och sanktionerna löpt ut.

Resultatet: varje EU-land beslutar på egen hand, om man ska skänka  krigsmateriel.
Alla påståenden om att EU fattat någon sorts gemensam ståndpunkt är en förfalskning av verkligheten, anser Julien Barnes-Dacey vid European Council on Foreign Relations.

För de diplomatiska ansträngningarna för att åstadkomma ett slut på inbördeskriget i Syrien, var denna utveckling inte ett gott omen. Och inför den fredskonferens som planeras till juni i Genève, anser
Barnes-Dacey att Frankrike och Storbritannien knappast kommer tillåta några andra européer vid förhandlingsbordet tillsammans med USA, Ryssland och de regionala aktörerna.

För EU-skeptikerna bekräftar detta att EU endast kan uppnå enighet i  "mjuka" frågor som demokratisering, mänskliga rättigheter, etc.  När det gäller handfasta geopolitiska intressen, kan EU-medlemmarna inte underkasta sig gemensamma beslut.

Det var exempelvis fallet i Mali, där Frankrikes president Francois Hollande ensam beslutat om en militär intervention mot islamistiska rebeller. EU fick skicka militärhjälp i efterhand.

Och i det tidigare fallet med Libyen stod EU splittrat, eftersom Berlin inledningsvis sa nej till att stödja rebellerna. Följaktligen intrigerade britter och fransmän med USA och gick vid sidan om EU.

Tyskland spelade en nyckelroll i de syriska förhandlingarna. Deras inledande farhågor om att beväpna rebellerna övergavs av den tyska regeringen. Och med tanke på Tysklands förbundskansler Angela Merkels för närvarande starka åtaganden att hålla kvar Storbritannien i EU, verkar det troligt att den tyska omsvängningen var en gåva till den inhemskt pressade premiärministern David Cameron (vilken betalas med syriska liv).
Die Presse påpekar att den brittiska ståndpunkten är hycklande eftersom britterna av allt att döma redan skickar vapen.

Från november 2012 till februari 2013 levererade man 3 000 ton vapen från Kroatien till Syrien via Jordanien. Saudiarabien har betalat,turkiska och jordanska flygplan har transporterat vapnen och brittisk under-rättelsetjänst sägs ha spelat huvudrollen i distributionen.

Innan Frankrike och Storbritannien kan börja sända vapen i dagsljus återstår ett hinder: EU:s gemensamma ståndpunkt 2008/944/. I denna fem år gamla lagstiftning finns  åtta bindande kriterier för vapenexport.

Exportören måste kunna bevisa att inga vapen kan  "avledas till terroristorganisationer", en risk som är påtaglig i Syrien, där flera av de 660 rebellgrupperna är allierade med terrornätverket al-Qaida.

---  se också https://stop-nato-messages

övers Ingrid Ternert

onsdag, juni 05, 2013

4 juni Rättegången mot Bradley Manning började med frågan där sanningen sätts på spel...Democracy Now! kommenterar

av DM/SL “Ifall man hade haft en fri tillgång till hemliga handlingar i nätverk… och fått se otroliga saker, hemska saker… saker som tillhörde den offentliga sfären, och inte på någon server placerad i ett mörkt rum i Washington DC… vad skulle du göra då?”
“Gud vet vad som händer nu. Förhoppningsvis diskussioner i hela världen, debatter och reformer… jag vill att folk ska veta sanningen … för utan information, kan man som befolkning inte ta några välavvägda beslut.”
- från en online chat som rörde Bradley Manning

Den 3 juni startade rättegången mot PFC Bradley Manning.
Han har tillbringat över tre år i fängelse. Under sitt första år i fångenskap satt han under tortyrliknande förhållanden. Dessa fördömdes av FNs särskilda rapportör om tortyr, Juan Mendez.

Den amerikanska regeringen har lagt ner mycket energi och resurser på Bradley Mannings åtal sedan arresteringen av honom år 2010 för att ha lämnat ut dokument till WikiLeaks, vilka visat på Usas krigsbrott i Irak och Afghanistan.

Allt detta är del av president Obamas krig mot 'visslare' vilket lett till att hans administration arresterat mer människor under  1917 års spionerilagstiftning än alla tidigare regeringar tillsammans.

Fram till dess Obama kom till makten, hade Usas regering bara åtalat tre whistle-blowers (kallas 'visslare' i svenska språket) på 40 år. Nu under Obama harsex människor blivit dömda för aktiviteter som 'visslare'.

Åtalet mot John Kiriakou, en tidigare CIA underrättelse analytiker som blivit dömd till 2,5 års fängelse för avslöjanden om tortyr, då den oficiella  amerikanska politiken summerar attityden hos Obamaregeringen.

Obamas regering försöker skicka ett mycket klart budskap till både manliga och kvinnliga soldater och de i underrättelse-tjänsterna. Till dessa amerikaner säger han, ni skulle bara våga släppa några dokument som skulle visa  Usas  utrikespolitik i kritisk dager, i annat fall kommer vi efter er och placerar er i fängelse under en mycket lång tid.

Naturligtvis är detta inte det enda målet Obama har i sikte. Det står mycket klart från tidigare häktnimngsförhandlingar, att militär-åklagarna vill skicka ett budskap till journalisterna, vilket är: Ifall  du har någon kontakt med Amerikas fiender, blir du skyldig till att hjälpa fienden och vi kommer också att jaga dig.

Journalisten Alexa O'Brien har täckt Bradley Manning fallet från starten. Som hon påpekar, är åtalet mot Manning en av de viktigaste civilrättegångarna sedan 9/11. I sin blogg kommenterade hon:
“Åtminstone i rättegången mot Manning utgör faran för demokratin och lagenligheten, regeringens utvidgade kontroll över informationen i den digitala eran och utnyttjandet av prejudicerande åtal, som gör detta att gå ut offentligt om brott mot lagen till förräderi och journalistik till spionage eller krigsbrott.''

Det utgör ingen överraskning att man varit ute efter Bradley Manning med tanke på de avslöjanden han påstås ha gett till WikiLeaks, då han tjänstgjorde i Irak   som underrättelse- specialist.

WikiLeaks dokument har öppnat Pandoras Ask av högst generande och illegala aktiviteter utförda av amerikanska styrkor.

The ''Iraq War'' loggar avslöjade att amerikanska väpnade styrkor rutinmässigt ignorerat tortyren av misstänkta av irakiska säkerhetsstyrkor. De hade i sanning själva använt tortyr. De avslöjade också krigsbrott utförda av Usas styrkor.

Den ökända videon hur en Apache attackhelikopter, som sköt mot och dödade 11  människor i Bagdad år 2007 är förmodligen det mest berömda avslöjandet.

The Afghan war logs reveal a relentless katalog av Natostyrkors dödande av civila, many of which are war crimes. Not surprisingly, most of these unlawful killings have not been investigated.

The most infamous of which is the major scandal surrounding the NATO bombing of a village at Kunduz. This massacre of 140 Afghani civilians gained worldwide media coverage at the time.

The military trial that Bradley Manning will receive will not be open and transparent. Military judge Denis Lind had ruled that some sections of the trial would be closed to the public to protect classified material.

She has also ruled that the testimony of 24 of the 150 witnesses for the prosecution will be heard in closed sessions of the court.

On 22 May, a group of prominent journalists, that includes Julian Assange, filed a lawsuit that tries to force military judge Denise Lind to grant the public and press access to transcripts of the trial proceedings, the government's filings and court orders.

Center for Constitutional Rights Senior Attorney Shayana Kadidal has commented, “If this lawsuit fails, Manning’s trial will take place under conditions where journalists and the public will be unable as a practical matter to follow what is going on in the courtroom. That ensures that any verdict will be fundamentally unfair …''

Amy Goodman of Democracy Now! is one of the journalists bringing the lawsuit against military judge Denis Lind. She has warned:

“Secret trials are commonplace in dictatorships, but have no place in this country. The Obama administration conducts unconstitutional dragnet surveillance of journalists to uncover protected sources, and targets whistle blowers with unprecedented use of the espionage act.
Access to court documents and proceedings in the court martial of Bradley Manning is vital to the public's right to know to what lengths their government will go to keep secret their conduct of wars and occupations abroad.”
This is one of the most important trials of the last decade yet it is largely ignored by the mainstream media in the US. Internationally support is growing for Bradley Manning. In the UK, he was recently voted The Guardian’s Person of the Year by readers.

In early December three Nobel Peace Prize winners, Archbishop Desmond Tutu, Mairead Maguire and Adolfo Perez Esquivel called upon the American people to stand up for the whistle-blower who has done so much to defend their democratic rights.
Their letter of support for Bradley Manning concludes: “We Nobel Peace Prize laureates condemn the persecution Bradley Manning has suffered, including imprisonment in conditions declared “cruel, inhuman and degrading” by the United Nations....
In the conflict in Iraq alone, more than 110,000 people have died since 2003, millions have been displaced and nearly 4,500 American soldiers have been killed.

If Bradley Manning released the documents, as the prosecution contends, we should express to him our gratitude for his efforts toward accountability in government, informed democracy and peace.”

Daniel Ellsberg who leaked the top-secret Pentagon Papers in 1971, that exposed the destructive and immoral nature of America's war in Vietnam, has made an appeal for people all over the world to support Bradley Manning:

“We need money to support ongoing grass roots efforts-including rallies, petitions, and ads. Most importantly, however, we need to continue fully funding Bradley’s legal defense efforts-including possible appeals, all the way up to the US Supreme Court, if need be.
The future of truth-telling is at stake, and a young man’s sel?ess, heroic act of patriotism deserves our support.”

To learn more about Bradley Manning’s case or to get involved, visit the Bradley Manning Support Network website.
------
De övergripande anklagelserna mot Manning kan komma att sluta med krigsrätt och en livstidsdom. Detta utgör det mest högprofilerade fallet för Usa-presidenten Barack Obamas administration, som kommit att kritiseras för sitt  hårda nedslag mot ’visslare’.
Under veckoslutet har, som i andra länder, tusentals demonstranter samlats. I Usa demonstrerade man utanför Washingtons  militärområde för att protestera mot det negativa porträtt man gett fallet Manning bland amerikansk media och politiker.
Demonstrationer hölls också i mer än ett dussin andra länder i världen, inklusive Kanada, Frankrike, Tyskland och SydKorea, för att protestera mot Mannings tredje rättegång inför militärdomstol.

övers IT

Democracy Now om protesterna i Turkiet och Bradley Mannings rättegångs första dag

tisdag, juni 04, 2013

Dem Now! om turkiska protesterna

måndag, juni 03, 2013

Libyen vill återfå tillgångar i SydAfrika


Libyen söker återfå tillgångar förre libyska
diktatorn Muammar Gaddafi haft i SydAfrika
2 juni 2013
Libyerna reste sig i feb 2011 mot Gaddafis regerings
innehav sedan fyra decennier tillbaka och avsatte honom
i augusti 2011. Han avrättades den 20 oktober samma år."

kommentar IT Artikelförf hade inte kunskap om hur
hans guldtackor och andra tillgångar skulle komma i
säkert förvar, då de senare blev lastade till bankvalv i
USA -"för att finnas i säkert förvar" ! 
Former Libyan dictator Muammar Gaddafi
Libyen försöker få tillbaka mer än $1 miljard i
tillgångar, vilka påstås ha placerays i Sydafrika av
sin förre diktator Muammar Gaddafi, rapporterar
en lokal tidning. (se ovan)
Tidningen sa att den sydafrikanska regeringen
uppmanats att hjälpa regeringen i Tripoli att få
tillbaka diamanter, guld och pengar.

Reports said that Libyan investigators had provided
the South African treasury with evidence that four local
banks and two security companies have held the assets.

'The process of verifying the group's claim is under way',
said Jabulani Sikhakhane, the spokesman for South African
Finance Minister Pravin Gordhan.

The daily published extracts of letters from Libya's justice
and finance ministers to their South African counterparts
which said Libyan investigators had “uncovered large funds
and assets in South Africa and neighboring states.”

The investigators found out about the state funds hidden
in South Africa from Gaddafi’s former intelligence chief
Abdullah al-Senussi, reports said. He was imprisoned in
Libya after being extradited from Mauritania.

Gaddafi’s former chief of staff Bashir Saleh is alleged to
be in control of part of the missing cash. He is wanted
in Libya on charges of fraud and is also the target of
an Interpol arrest warrant.

According to South Africa's main opposition party
the Democratic Alliance (DA), Saleh was seen in South
Africa several times.

The opposition party said it would hold an urgent meeting
of a parliamentary committee to find out why he had not
been arrested.

Libyans rose up against Gaddafi’s four-decade rule in Feb
2011 and deposed him in August 2011. He was slain on
October 20 of the same year.

MR/AS
The truth about Syria is being revealed by activist and
blogger ‘Syrian Girl’ (Mimi Al-Laham) who spells out
what others fear to think, let alone say. For example,
everybody realizes that the Americans are arming
al-Qaeda, but few know that the Rothschild national
banks are behind the attacks on Libya and Syria.

These banks are at the heart of the New World Order
run by a global elite intent on controlling the rest of the
world by putting it into un-repayable debt. They do it by
ensuring that everybody is trapped into borrowing money
at high interest. For ever after, the interest is paid, paid
and paid again to keep the elite in clover.

As soon as the Gaddafi government had been defeated
the globalists put the Libyan national bank back under
Rothschild control. It’s also what they are doing to Egypt
which has been trapped into accepting USD 4.8 billion,
at interest, from the International Monetary Fund. What
a mistake by President Morsi! And since when have true
Muslims agreed to pay riba? In either case, Libya or Egypt,
the New World Order has no intention of allowing an Islamic
national bank which would issue its own money at no interest

Moreover, those who borrow in dollars have to repay in
dollars and, when the time comes, the international
financiers crash the currency exchanges thereby ensuring
that the borrowed money becomes un-repayable. The result
is that national assets have to be sold at rock-bottom prices
to the financiers.

At present Syria has no debt from the IMF. It only has
loans from friends such as Russia. It is therefore becoming
a target for American and NATO aggression.

Let nobody make the mistake of thinking that national bank
independence does not matter. If a country is free from
foreign financial control, it can have an independent foreign policy.

And that is the second big reason, identified by Syrian Girl,
as to why the New World Order is determined to attack Syria.
In Palestine, Iraq and Libya, Syrian foreign policy has been
anti-Zionist, anti-globalist and anti-New World Order.

Syria is one of the few countries which do not recognise
the self-pitying, aggressive, apartheid entity of Zionist Israel.
Syria can have this foreign policy because it has an
independent central bank.

So Rothschild control is what the New World Order
intends for Syria.

As also is control by Monsanto and the other big
international agricultural corporations. Syria has no
Genetically Modified Organisms because opposition
to GMO is embodied in Syrian law.

When Iraq was invaded in 2003 one of the first things
the Americans did was to issue the notorious Bremer
Orders. Order 81 insisted that Iraqi farmers could not
store their own seeds, developed over hundreds of years.
Instead, they must buy Frankenstein seeds which have
to be bought annually from Frankenstein corporations
like Monsanto. These seeds have terminator genes which
ensure that the seeds can only be used for one season.

In India, one small farmer commits suicide every half an
hour (usually in the very painful way of drinking herbicide).
If a crop fails the small farmers cannot rely on stored seed
but must buy Monsanto seed and borrow at interest rates
of a minimum of 50 - 60% and often 100% or more.

Food supply is now another way by which the global elite
is coming to control other countries. The world is having
to get used to the fact that, when the Americans get involved,
an iron law prevails Pay Monsanto or Starve.

Syrian Girl points out that natural gas has been discovered
off the Syrian coast and that there are plans for a pipeline
going from Iran, through Iraq and Syria, to Europe.The
New World Order, however, intends otherwise Zionism
requires that nothing Iranian can be allowed.

There is then something which, too often, is being forgotten
by populations watching international TV unique national
identity. Syria has its own production; how the international
corporations hate that! At one time there was no American
Coca-Cola although, regrettably, it has wheedled its way in.

Syria has laudably resisted the entry of foreign companies.
The desire to make everybody the same is really a cunning
way of preparing people for enslavement by the global elite
and one world government. The cry of Free Syria is really
the desire to Enslave Syria, and everybody else in due course

To its great credit Syria has had good relations between
communities but all is being destroyed as the New World
Order divides on its way to conquer. This is not only NWO
policy but Zionist policy which wants to ensure that no
Middle East country is strong enough to stand up against
Israeli expansionism.
Syrian Girl is telling it as it is. She is to be commended.

RS/PKH
‘Syrian Girl’ reveals truth behind Syria crises

Syriska oppositionen pinsamt oenig

Syriska oppositionen pinsamt oenig
29/5 2013 WHansson  Aftonbladet   Sorgligt är det att se den syriska oppositionens totala sönderfall. De är oeniga om det mesta.

Den som tjänar mest på detta är diktatorn Bashar al-Assad.
Under fyra dagar har Syriens oppositionsallians träffats i Istanbul. Resultatet är förfärande.

Så uselt att de som leder rebellerna krig inne i Syrien i dag gick ut med ett skriftligt uttalande där de anklagar oppositionsalliansens ledarskap för att ha ”misslyckats med att leva upp till sitt ansvar att representera det stora syriska folkets revolution”.
Trots att mötet i Istanbul blev förlängt med en dag lyckades oppositionsalliansen SNC inte ens samla sig till ett tydligt ja eller nej till USAs och Rysslands om några veckor planerade fredkonferens om Syrien. Eller vem som i så fall representerar alliansen.

Oenigheten och oförmågan att samla sig mot en gemensam fiende är inte enbart pinsam. Dessutom förstör denrebellsidans chanser att vinna kriget.
Man kan riktigt se hur Bashar al-Assad gnuggar händerna av förtjusning.
Han har redan ett militärt övertag på slagfältet i form av en vältränad armé och modernt flygvapen. Oppositionens käbblande spelar honom ytterligare i händerna.

Oppositionens oförmåga att uppträda eniga utåt har också en annan effekt. Det blir väldigt svårt att vinna någon sympati i omvärlden. SNC är ju de syriska rebellernas ansikte mot världen.
Vem vill ge sitt stöd till en organisation i totalt kaos?
Vilken regering vågar skicka vapen till rebeller som representeras av synbart inkompetenta och kompromisslösa företrädare?

Skälet till splittringen sägs bland annat vara att olika länder som Qatar och Saudiarabien försöker styra SNC, vilken domineras av grupper som sympatiserar med det muslimska brödraskapet.

SNC splittring bådar inte gott för den planerade fredskonferensen i juni. Om den ens blir av.

Blir den det ser chanserna att komma fram till något som liknar en fredsuppgörelse ut att vara minimala. Rebellsidan behöver samla sig till en gemensam förhandlingsstrategi. Vid sidan av SNC finns andra oppositionsgrupper.

Allt detta sker medan dödstalen i konflikten oupphörligt stiger. Drygt 80 000 syerier har hittills fått sätta livet till. De flesta civila. Två miljoner är på flykt inom landet och en och en halv miljon har flytt utomlands.
En hög FN-tjänsteman har i dag beskrivit det som att ”kriget är bortom all kontroll”. Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begås rutinmässigt, enligt Navi Pillay som är FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter.

Båda sidor använder sig av utländska soldater i striderna vilket ytterligare destabiliserar situationen.
Under tiden fortsätter oppositionen attkäbbla.