torsdag, juni 20, 2013

Aftonbladets nyhet - knappast någon nyhet, om sanningen ska fram om flygkraschen TWA 600

Aftonbladets nyhet 20 juni 2013 - knappast någon nyhet,
såvida sanningen ska fram om flygplanskraschen TWA 600
'Nu bryts tystnaden om TWA 600', skriver Aftonbladet, men sanningen att säga, var det ganska länge sedan den kom fram - även om det hela rätt snart tystnade ...
För denna flygplanstyp var ny och man ville därför inte därefter riskera, att ingen vågade åka med ett flygplan av denna typ. Det var alltså bäst folk inte visste, det var en felkonstruerad liten ledning från bränsle-tanken till motorn som läckte och antände jetmotorn.

Hur har man kunnat säga det? För att uppgifter från utredningen också har läckt ut till den amerikanska pressen, men bolaget tystade snart ner det hela och ville inte riskera kundernas förtroende för denna flygplanstyp. Emedan ledningen varit felkonstruerad, och vid läckage lätt kunnat antända jetmotorn.

Den här flygolyckan i USA kablades ut över världen, där 'National Transportation Safety Board' och FBI som utrett kraschen, kom fram till att olyckan inte hade orsakats av en terroristattack.

Som sagt, det tog ett tag innan man ordnat upp det hela och gått ut till pressen. "Vittnen såg eldklot", skriver Aftonbladet. "I stället var det en kortslutning som utlöste explosionen. Kortslutningen startade troligtvis i en bränsleledning och letade sig därefter in i bränsletanken  vid ena vingen för att slutligen antända dess dödliga bränsleångor."

"Flera av dom som blev vittnen till olyckan uppgav de såg ett stråk av ljus och ett eldklot strax innan, vilket orsakade misstankar om att terrorister skulle ha skjutit ned planet med en raket", fortsätter tidningen.

Jaha, det var Aftonbladet det, som säger sig vara först med nyheter

IT