fredag, juni 28, 2013

Chuck Hagel mötte försvarsminister Karin Enström i Pentagon

NATOs 29te medlem, Sverige: USAs försvarschefer möts i Pentagon.
28 juni 2013 av Rick Rozoff

Förenta Staternas Europeiska Kommando
Idag mötte i Pentagon försvarsminister Chuck Hagel Sveriges försvars-minister Karin Enström. Under mötet prisade Hagel Sverige för dess roll som viktig partner för USA och NATO, sa Little.

Särskilt ville Hagel tacka minister Enström för Sveriges deltagande och uppoffringar i Afghanistan och för sitt viktiga ledarskap i andra NATO operationer sådana som Libyen och Kosovo.

“Hagel upprepade Förenta Staternas fasta hållning att stå tillsammans med Usas allierade och partner,” sa Little.Och Hagel fastslog, att  “försvarsdepartementet fortsätter leta vägar till att utvidga vår  bilaterala försvarsrelation med Sverige”, tillade Little, “och att våra båda nationer fortsätter arbeta i nära samarbete för att föra fram våra gemensamma intressen runt världen.”
------
Orwell hade fel – mardrömmen finns i USA Aftonbladet 29 juni 2013

38 000 människor jobbar på NSA. George Orwells roman ”1984” finns just nu på en högst oväntad försäljningstopp. Förresten inte bara oväntad -det är djupt ironiskt att orsaken till romanens nya vår tycks vara senaste spionskandale i USA, där det visade sig att den tekniskt och elektroniskt inriktade spionorganisationen NSA i stort sett övervakar hela världen via spioneri på internet.

Orwells dystopiska framtids­roman är nämligen en skildring av Stalintidens Sovjetunionen, ett  totalitärt system där alla medborgare övervakas (”Storebror ser dig”) och där alla historiska sanningar görs om och medborgarna indoktrineras tro, att allt sker för deras eget bästa.

Romanen har ända sedan den kom ut 1948 fungerat som ett av de allra mest effektiva argumenten mot en totalitär kommunism. Orwell själv var en antiimperialistisk vänsterman, som i dag skulle befunnit sig på samma ståndpunkter som t.ex Vänsterpartiet.

När DDR kollapsat och det östtyska övervakningsmaskineriet Stasi avslöjats, då förstärktes onekligen bilden, av att kommunismen med någon sorts historisk självklarhet alltid måste leda till samhällen där Storebror ser dig.
Stasi förvandlades till själva sinnebilden för ett antidemokratiskt
övervakningssamhälle.Men i ljuset av den senaste spionskandalen i USA framstår ändå det tyska Stasis övervakningssamhälle som en mild västanfläkt.
Då ställs vissa historiska självklarheter på huvudet. Det var alltså inte Stalinkommunismen, som kom att upprätta denna totala mardröm av  övervakning och åsiktskontroll som i 1984, utan USA, världens största demokrati?
NSA har för närvarande enligt officiella uppgifter 38 000 anställda tjänstemän. Och man bygger nya gigantiska anläggningar i Utah, för att hysa de superdatorer och tjänstemän som nu skall till, då man ger sig in i att spionera på hela Internet.

Dessutom pågår sedan länge en process att ”avreglerin” spioneriet, för att utnyttja en populär svensk term. Det vill säga, spionverksamheten
håller i snabb takt på att privatiseras.
Utanför de officiella spionorganisationerna i staten växer privata underleverantörer upp som svampar ur jorden och beräknas sysselsätta upp till en miljon människor.
Vilket ironiskt nog har visat, att politiker faktiskt kan ordna jobb. Men det blir förstås de amerikanska skattebetalarna som står för notan. Just nu spenderar USA 7 800 miljarder kr  årligen på försvar och säkerhets-tjänster.
 Och precis som i romanen 1984 är det fullkomligt omöjligt för någon medborgare att ifrågasätta systemet, utan att bli utdefinierad som opatriotisk.

Ingen politiker vågar ifrågasätta de väpnade styrkorna eller kostnaderna  som utgör hälften av världens militärbudget. Hela amerikanska statsledningen försvarar övervakningsmaskineriet, med att detta räddar så många amerikanska liv, för att det har avslöjat så många terrorist-komplotter, hemligt vilka.
Eller att det faktiskt var NSA som spårade en telefon, vilket kom att  möjliggöra lönnmord på landets fiende nummer ett, Usama bin Ladin.

Eller att systemet möjliggör dagliga lönnmord från luften på misstänkta terrorister runt Mellanöstern och Afrika.

Och den som ifrågasätter systemet 'ställer sig på terroristernas sida', mot demokratin och det amerikanska folket'.
Kort sagt, George Orwell och många med honom hade fel. Det var inte sovjetkommunism som skapat en mardröm av övervakning betydligt mer omfattande än i romanen 1984, det var världens största demokrati.
 Jag är inte ironisk, USA är världens åtminstone näst största demokrati, beroende på hur man ser på Indien. I vart fall den ledande och den starkaste demokratin.
Och ändå detta totalitära system. Det är inte lätt att få dessa bilder att gå ihop. Man får föreställa sig USA som en demokrati med vissa undantag.
Demokratin gäller inte försvar, utrikespolitik och hemlig övervakning av egna medborgare? En demokrati med undantag, kan verkligen gå att tänka sig? Bland-demokrati?
Eller än svårare att få ihop: Om flertalet USAmedborgare stöder systemet, och kräver mer övervakning av sig själva o övriga världen, upptrappning av lönnmord på misshagliga utlänningar och tortyr av misstänkta, eller åtminstone internering som i koncentrationslägret
Guantánamo, så uppstår den besvärligare frågan, om amerikanska administrationen trots allt har  någon demokratisk legitimitet för sitt antidemokratiska system?
 Att det totala övervakningssamhället kunde uppstå i diktaturer som Stalintidens Sovjetunionen eller Hitlertidens Tyskland föreföll länge som ett axiom, en självklarhet, typisk just för diktaturer.
Men om nu ett ännu mer omfattande system av det slaget åstadkom-mits av en demokrati?
Så är mardrömmen oändligt mycket mer smärtsam än vad George Orwell kunde föreställa sig i sina mest dystra stunder.