lördag, juni 15, 2013

Rättegång idag om NSAs telefon-avlyssning både här och i USA

-13 juni 2013 tog EU upp frågan om amerikanska NSAs insamlande av telefonsamtal från USA och Europa
EU justitiekommissonär Viviane Reding sa i tisdags att det kräver USAs försäkringar om att EUmedborgare och företag fått samma grundläggande fundamentala respekt och rättigheter som USAmedborgare då det kommer till skydd av data, enligt Washington Post.

EUs executiva rättsskipare sa vad gäller detta, att man skall ha ett möte med Holder i Dublin, Irland nu på torsdagen för att svara på frågor om nyliga spion-operationer riktade mot EU medborgare och företag.

“Commissionen har rest detta systematiskt i sin dialog med Usas myndigheter, särskilt i kontexten av förhandlingar om överenskommelser om skydd av EU-USA data särskilt i det polisiära och juridiska fältets samarbete, där förlagan till texten nu varit på dagordningen i två år,” sa Mina Andreeva, kommissionärens talesperson.

Usas President Barack Obama’s administration har nyligen kommit i skottgluggen vad gäller USAs institution för spionverksamhet, då Nationella Säkerhetsorganet (NSA), beordrat nationens  större  telefonbolag att samla in och bekräfta telefonsamtal från tiotals miljoner amerikanska och eurobeiska kunder under en  'topphemlig'  domstolsorder i april.

Avslöjandena kom att vidare bekräfta internationella misstankar om USAregeringens övervakningåtgärder i samhället. "Nationell säkerhet är en fråga för medlemsstaterna, men i det här fallet visar man, att ett klart internationellt ramverk till skydd för personliga data inte är lyx eller en  inskränkning: det är en fundamental rättighet,” tillade Andreeva.

Trots människors ilska har Obama och chefen för Usas Nationella UnderrättelseByrå James  Clapper försvarat de massiva övervaknings-ansträngningarna som “legala”, långvariga och väl kända av Kongressen.

Under tiden på söndagen avslöjade denna USAs tidigare  systemadmi- nistratör och ex-CIA hemlig agent, Edward Snowden, att han varit källan till denna utläckta information om en massiv NSA övervakning av amerikansk elektronisk kommunikation.
--------------------------------------------------------------------

Ännu en spik i EUs kista
Die Presse 29/5
Vill man veta hur diskussionerna i Bryssel gick innan kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike torpederade det gemensamma vapenembargot måste man gå till finländsk eller österrikisk media.

I Sverige dominerar som tidigare propagandan att civilbefolkningen i Syrien lider för att president Bashar al-Assad är ond och för giftkrig mot en opposition som har folkets stöd.

Österrikiska "Die Presse" konstaterar att av det myckna talet om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), som beslutats i en ceremoni i Maastricht 1992, återstår intet."Ju längre det pågick, desto värre blev det," sa en diplomat som deltog i förhandlingarna.

Tyskland spelade en skamlig roll genom att framförallt försöka pressa motståndarna till krigslinjen, Österrike, Sverige, Finland och Tjeckien, till eftergifter.
Under flera timmar framlades dussintals kompromissförslag och  förkastades tills Österrikes utrikesminister Michael Spindelegger i en paus meddelade att samtalen kollapsat och sanktionerna löpt ut.

Resultatet: varje EU-land beslutar på egen hand, om man ska skänka  krigsmateriel.
Alla påståenden om att EU fattat någon sorts gemensam ståndpunkt är en förfalskning av verkligheten, anser Julien Barnes-Dacey vid European Council on Foreign Relations.

För de diplomatiska ansträngningarna för att åstadkomma ett slut på inbördeskriget i Syrien, var denna utveckling inte ett gott omen. Och inför den fredskonferens som planeras till juni i Genève, anser
Barnes-Dacey att Frankrike och Storbritannien knappast kommer tillåta några andra européer vid förhandlingsbordet tillsammans med USA, Ryssland och de regionala aktörerna.

För EU-skeptikerna bekräftar detta att EU endast kan uppnå enighet i  "mjuka" frågor som demokratisering, mänskliga rättigheter, etc.  När det gäller handfasta geopolitiska intressen, kan EU-medlemmarna inte underkasta sig gemensamma beslut.

Det var exempelvis fallet i Mali, där Frankrikes president Francois Hollande ensam beslutat om en militär intervention mot islamistiska rebeller. EU fick skicka militärhjälp i efterhand.

Och i det tidigare fallet med Libyen stod EU splittrat, eftersom Berlin inledningsvis sa nej till att stödja rebellerna. Följaktligen intrigerade britter och fransmän med USA och gick vid sidan om EU.

Tyskland spelade en nyckelroll i de syriska förhandlingarna. Deras inledande farhågor om att beväpna rebellerna övergavs av den tyska regeringen. Och med tanke på Tysklands förbundskansler Angela Merkels för närvarande starka åtaganden att hålla kvar Storbritannien i EU, verkar det troligt att den tyska omsvängningen var en gåva till den inhemskt pressade premiärministern David Cameron (vilken betalas med syriska liv).
Die Presse påpekar att den brittiska ståndpunkten är hycklande eftersom britterna av allt att döma redan skickar vapen.

Från november 2012 till februari 2013 levererade man 3 000 ton vapen från Kroatien till Syrien via Jordanien. Saudiarabien har betalat,turkiska och jordanska flygplan har transporterat vapnen och brittisk under-rättelsetjänst sägs ha spelat huvudrollen i distributionen.

Innan Frankrike och Storbritannien kan börja sända vapen i dagsljus återstår ett hinder: EU:s gemensamma ståndpunkt 2008/944/. I denna fem år gamla lagstiftning finns  åtta bindande kriterier för vapenexport.

Exportören måste kunna bevisa att inga vapen kan  "avledas till terroristorganisationer", en risk som är påtaglig i Syrien, där flera av de 660 rebellgrupperna är allierade med terrornätverket al-Qaida.

---  se också https://stop-nato-messages

övers Ingrid Ternert