måndag, juli 01, 2013

Europa rasar över NSA-övervakning

 Uppgifter om att USA övervakat EU-kontor men också enskilda EU-staters interna kommunikation, har fått relationerna mellan Europa och USA att svalna. Tysklands justitieminister talar om "handlingar som påminner om kalla krigets".
Enligt hemliga uppgifter från visselblåsaren Edward Snowden som tidningen Der Spiegel tagit del av, har USA:s säkerhetsmyndighet NSA bland annat buggat EU:s högkvarter i Bryssel samt övervakat unionens FN-representation i New York.
Uppgifterna ledde till ilskna reaktioner från Europa. EU-parlamentets talman Martin Schulz begärde "full klarhet" från USA och sa, om uppgifterna är sanna kommer de få en "avsevärd påverkan" på relationen mellan EU och USA.
"Vi har omedelbart tagit kontakt med amerikanska myndigheter i Washington DC och Bryssel och konfron- terat dom med pressuppgifterna", lät det i ett uttalande från EU-kommissionen.

Tysklands justitieminister krävde en omedelbar förklaring från USA: "Vi kan inte ens föreställa oss att våra vänner i USA ser européerna som fiender. Om medieuppgifterna stämmer, påminner det om handlingar som fienden utfört under det kalla kriget", sa Sabine Leutheusser-Schnarrenberg.
– Det vore bättre om USA övervakat sina säkerhetstjänster i stället för sina allierade, kommenterade syrligt Luxemburgs utrikesminister Jean Asselborn .
USA meddelar att regeringen ska svara på anklagelserna via "diplomatiska kanaler".
"Vi kommer inte att kommentera uppgifterna om underrättelseaktiviteter offentligt, men har gjort klart att USA samlar utrikespolitisk underrättelseinformation på samma sätt som alla andra länder", sa ett uttalande från kansliet för chefen för USA:s underrättelseorgan 'Director of national intelligence' (DNI).

DNI är chef  för USAs alla underrättelseorgans övergripande myndighet, bland dessa CIA och den militära motsvarigheten DIA, federala polisen FBI och signalspaningsmyndigheten NSA. Även enskilda stater enligt Der Spiegel blivit utsatta för omfattande övervakning.
I Tyskland har NSA som mest övervakat 60 miljoner samtal och internetkontakter under en enda dag. USA betraktade Tyskland som en "tredje klassens partner" och övervakningen låg enligt dokumenten på samma nivå som i Kina, Irak och Saudiarabien .

Metadata från kommunikationen - vem som kontaktat vem - har sparats.
Enligt uppgifterna övervakades i Frankrike två miljoner kontakter var dag, och landets utrikesminister Laurent Fabius krävde förklaring från USA.
Endast Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland ska ha undantagits.
TT frågade utrikesminister Carl Bildt, om hur Sverige reagerar på uppgifterna om amerikanarnas övervakning av EU-institutioner och EUs enskilda medlemsstater.
– Vi vet ingenting om vad som ligger bakom dessa uppgifter. Men t.ex i utrikesförvaltningen utgår vi hela tiden från att vi är föremål för avlyssning från åtskilliga håll. Därför har vi säkra kommunikationskanaler och behandlar sekretessbelagd information på ett sådant sätt, att det inte kan avlyssnas, svarar han.
– I den meningen är det en bekräftelse på denna värld, vi vet att vi lever i.
Carl Bildt berättar att det har funnits en svensk oro över säkerhetsnivån inom EU.
– Vi har upptäckt att andra länder, inte USA, plötsligt suttit på interna papper långt innan vi sjölva sett dom. Han ville inte säga vilka länder som avses.
Frågan om hur EU bör markera mot USA vill Carl Bildt vänta med att besvara, till dess Der Spiegels uppgifter har bekräftats.
Vad gäller Snowden själv, tar eqvador-anerna och ryssarna ansvaret för honom emellan sig. Snowden är kvar i en transithall på en av Moskvas flygplatser.
Att utlämna Snowden är moraliskt uteslutet, twittrade dock ordförande i ryska dumans utrikesutskott Alexej Pusjkov, och hänvisade till Dostojevskis roman "Bröderna Karamazov".


TT-AFP