söndag, september 01, 2013

Inga beslut fattade om Syrienhttp://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-inga-beslut-fattade-om-syrien_8465332.svd
SvD 29 aug 2013 USA - Inga beslut fattade om Syrien

USAs president Barack Obama har fått beslutsunderlag från amerikanska militären, att slå till mot Syrien, men har ännu inte fattat något beslut. Möjlig åtgärd är en begränsad attack till avskräckning.

I en intervju med tv-bolaget PBS säger Obama, att han inte tror den syriska oppositi onen har någon tillgång till kemiska vapen. Då drog han slutsatsen, det är Bashar al-Assads regering som förra veckan utfört den dödliga gasattacken i Damaskus utkanter.
Obama säger att Syriens innehav av kemiska vapen hotar amerikanska nationella intressen.

Obama menar att målet med ”begränsad, skräddarsydd” militärattack var att avskräcka från framtida användning av kemiska vapen. Ett växande antal ledamöter i Kongressen har klagat på att de inte blivit konsulterade i frågorna.

Storbritanniens premiärminister David Cameron tvingades backa från sin tidigare hållning, att inom en nära framtid gå till angrepp mot Syrien. Det kan försvåra möjligheten för en USA-ledd allians, att så tidigt som nu i veckan slå till mot Syrien.

Labourpolitiker ledda av partiledaren Ed Miliband och revolterande konservativa låg bakom Camerons nederlag i parlamentet, det han själv sammankallat i hopp om stöd.
Beslutet i parlamentet var att skjuta på frågan tills FNs vapeninspektörer i Syrien hade lämnat sin rapport om förra veckas gasattack.

Tillfrågad om Camerons nederlag sa utrikesminister William Hague, att det är nödvändigt med konsensus i frågan. Britternas utkast till FN-resolution fick som väntat inget gehör i onsdagens säkerhetsråd. Ryssland som stöder Syriens Assad-regim och vill flytta militär personal från Syriens kust, har motsatt sig förslaget. Det innehöll en skrivning, att rådet skulle besluta om att vidta ”nödvändiga åtgärder till skydd för syriska civila”.